Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Seimo sesijai pasibaigus: mokesčių naujovės 2024 m. ir deklaracijų pildymas už 2023 m.

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 7 ak. val.
    Kaina: 150€ (+ PVM)
 • Kiekvienas seminaro dalyvis gauna dovanų!

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

APIE SEMINARĄ

Nuo 2024-01-01 įsigalioja 223 įstatymai, dalis jų priimti anksčiau, nedidelė dalis aktuali apskaitą tvarkantiems asmenims ir verslo savininkams. Iš šios gausos atrinkome verslui ir apskaitą tvarkantiems asmenims aktualius pakeitimus, papildėme griežtėjančiais  mokesčių administratoriaus išaiškinimais:

 • Nuo 2024-01-01 pagal Pelno mokesčio įstatymo pakeitimą pratęsta pelno mokesčio lengvata, už paramą, suteiktą filmų gamybai iki 2028-12-31.
 • Nuo 2025-01-01 pagal Pelno mokesčio įstatymo pakeitimą ir nuo 2024-07-01 pagal Investicijų įstatymo pakeitimą, naujai nustatomos stambaus projekto įgyvendinimo sąlygos, dėl sukurtų darbo vietų skaičiaus ir dirbančių darbuotojų atlygio dydžio.
 • Nuo 2023-12-01 Rusija yra įtraukta į tikslinių teritorijų sąrašą. Kokie pavojai tyko Lietuvos įmonių dėl papildomo apmokestinimo? Pakeistos tvarkos, perkant prekes ar paslaugas iš Rusijos. Ar visais atvejais tai bus leidžiami atskaitymai? Papildomas apmokestinimas fiziniams ir juridiniams asmenims, turint akcijų Rusijos įmonėse.
 • 2023-12-21 VMI pateikė PMĮ 17 str. 1 d. komentaro projektą dėl išlaidų darbuotojų naudai priskyrimo leidžiamiems atskaitymams, kuriame smulkiai aprašyta, kokiais atvejais opcionų suteikimo išlaidos gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams pelno mokesčio atžvilgiu.
 • 2023-12-07 VMI pateikė GPMĮ 9 str. 5 p. atnaujintą komentarą, kuriame aiškiai įvardino, jog darbuotojui, kuriam suteikta galimybė įmonės automobiliu važinėti į/iš darbo į namus privaloma skaičiuoti pajamas natūra.
 • 2023-12-21 VMI pateikė PMĮ 2 str. 37 p. komentaro projektą, dėl tikrosios rinkos kainos sandoriuose tarp asocijuotų asmenų bei kaip turi elgtis mokesčių mokėtojas, kai sandoriuose nustatytos kainos neatitinka tikrosios rinkos kainos.
 • 2023-12-21 VMI pateikė PMĮ 21 str. 1 ir 3 d. atnaujintą komentarą dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų, kad „darbostogas” nėra laikoma komandiruote, kada nereikia skaičiuoti dienpinigių dėl jungiamųjų skrydžių ir kt.
 • Nuo 2024-01-01 pagal GPMĮ pakeitimą pasikeitė metinės ir mėnesinės NPD formulės, neįgaliesiems bei riboto darbingumo asmenims taikytinas fiksuotas NPD.
 • Nuo 2024-01-01 didėjantys MMA ir MVA, turės įtakos neapmokestinamų GPM dienpinigių, vykstant į užsienį, dydžiams, taip pat PSD įmokoms.
 • Nuo 2024-01-01 pagal Valstybės socialinių fondų biudžetų 2024 metų rodiklių patvirtinimo įstatymą padidintas VDU iki 1902,70 Eur, kuris turės įtakos GPM tarifui, taip pat Sodros įmokų luboms. Taip pat pakeistas II grupės draudėjų Sodros įmokos tarifas.
 • 2024-01-01 įsigaliojo Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai, kuriais prailgintas ligos išmokos mokėjimo terminas, slaugant šeimos narius, taip pat suteikiama galimybė  dirbti iš dalies, gaunant minimalią vaiko priežiūros išmoką, kai gaunama vaiko priežiūros išmoka ir gaunamas darbo užmokestis neviršija penkių šalies VDU ribos.
 • 2025-01-01 įsigalios Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimai, kuriais įtvirtinta, kad mokesčio mokėtojai atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą kombinuotų, plastikinių, PET pakuočių atliekomis už tą kiekį, kuris buvo perdirbtas. Taip pat keičiasi plastikinės, PET ir kombinuotos pakuotės mokesčio tarifai.
 • Nuo 2024-05-01 turėtų įsigalioti FAĮ pakeitimai, kuriais nurodoma kokie asmenys gali teikti apskaitos paslaugas (tiek juridinis, tiek fizinis asmuo). Taip pat naujai įtvirtinama prievolė juridiniams asmenims pateikti informaciją JAR tvarkytojui kada pradeda teikti apskaitos paslaugas ir kada šią veiklą nutraukia, o fiziniams asmenims – šią informaciją reikės pateikti VMI.
 • Nuo 2024-07-01 pagal ANK pakeitimus, nusižengimų protokolai bus surašomi automatiniu būdu įmonių vadovams, jeigu jie nebus pateikę įmonės finansinių ataskaitų Registrų centrui.
 • 2025-05-01 turėtų įsigalioti naujas Atsiskaitymų grynaisiais pinigais apvalinimo įstatymo projektas, bei jį lydintieji teisės aktų projektai (PVMĮ, FAĮ, Euro įvedimo), kurie numato naujas apvalinimo taisykles atsiskaitant grynaisiais pinigais, siekiant atsisakyti  1 ir 2 euro centų monetų.
 • Nuo 2024-07-01 pagal nutarimą Dėl elektroninių finansinės apskaitos dokumentų teikimo viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems subjektams, kurie yra perkančiosios organizacijos, atvejų įmonės turės teikti išrašytas pardavimo sąskaitas viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems subjektams, kurie yra perkančiosios organizacijos per E.sąskaitą sistemą, kai pagal žodžiu sudaromas sutartis pirkimo vertė yra didesnė nei 1000 Eur.
 • Nuo 2024-01-01 pagal naujos redakcijos Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymą bus privaloma drausti galingesnius elektrinius paspirtukus.
 • Nuo 2024-01-01 pagal Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimus, aplinkos apsaugos pareigūnams suteikta teisė stabdyti transporto priemones ir tikrinti jų į aplinką išmetamų teršalų atitiktį techniniams motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimams.

Seminare nagrinėsime svarbiausių metinių deklaracijų pildymo niuansus, dažniausiai praktikoje pasitaikančias klaidas bei pasikeitusius VMI išaiškinimus taikant mokesčių įstatymus.  Mokesčių administratorius nuolat stebi kaip taikomos mokesčių lengvatos ir  ypatingai  daug dėmesio skiria pelno mokesčio lengvatų taikymo kontrolei, todėl jas reikia taikyti “protingai” ir atidžiai. Auditorius nagrinės PLN204 deklaracijos pildymo niuansus ir atkreips dėmesį į dažniausiai pasitaikančias klaidas.

Žinome, kad mokesčių administratorius savo POLARIS 2025 strategijoje yra numatęs mokesčių mokėtojų pareigų vykdymo priežiūrą realiu laiku. Išsamiau dr. M. Endrijaičio 2023-12-21 pranešimo įraše „Mokesčio mokėtojo ir mokesčių administratoriaus ryšiai ir komunikacija – ką svarbu žinoti ir ko laukti 2024 m.?“

Dovanos!

 1. Kiekvienas seminaro dalyvis dovanų gauna interaktyvų įrankį 1 mėn. naudojimui Rizikų detektorius: kaip netapti nepatikimu mokesčių mokėtoju? (vertė – 40 Eur), kurio pagalba galėsite įsivertinti rizikas dėl galimybės būti įtrauktiems į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą.
 2. Kiekvienas seminaro dalyvis dovanų gaus interaktyvią pagalbinę darbo priemonę „Nekilnojamojo turto mokesčio tarifai, taikomi 2023-2024 metais“, patogiam mokesčio deklaravimui (vertė – 30 Eur).

*darbo priemonės bus atsiųstos po seminaro į Jūsų nurodytą el. pašto adresą.

Temos

 1. Teisės aktų projektų ir pakeitimų nuo 2024 m. apžvalga:
  • Pratęsta lengvata, už paramą, suteiktą filmų gamybai iki 2028-12-31.
  • Numatomi PMĮ ir Investicijų įstatymo pakeitimai nuo 2024-05-01 ir nuo 2024-07-01 dėl stambaus projekto įgyvendinimo sąlygų.
  • Nuo 2024-07-01 pagal įsakymo projektą fiziniams asmenims PVM mokėtojams, teikiantiems informaciją į i.SAF, mokestinis laikotarpis keičiamas į kalendorinį mėnesį.
  • Nuo 2025-05-01 numatomas naujas reglamentavimas dėl apvalinimo atsiskaitant grynaisiais pinigais.
 2. Darbo užmokesčio pakeitimai nuo 2024-01-01 ir pereinamojo laikotarpio aktualijos:
  • Nuo 2024-01-01 didinamas VDU;
  • Naujos NPD ir MNPD formulės bei didesni fiksuoti NPD dydžiai;
  • MMA ir MVA įtaka DU skaičiavimui;
  • MMA įtaka PSD įmokoms, „Sodros“ įmokoms, uždirbantiems mažesnį nei MMA DU;
  • MMA įtaka neapmokestinamų GPM dienpinigių į užsienį dydžiams.
 3. Metinių deklaracijų pildymas ir mokesčių įtaka:
  • Metinė GPM312 deklaracija ir GPMĮ niuansai:
   • GPM lengvatos;
   • GPM apmokestinamos ir neapmokestinamos pajamos.
   • Pajamos natūra.
   • MB narių ir vadovų pajamos pagal civilines sutartis.
   • Individualios įmonės savininko ir mažosios bendrijos nario išmokėtos lėšos asmeniniams poreikiams.
   • Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų apmokestinimo niuansai (užsienio atlikėjams, konsultantams ir kt.).
   • Paveldėjimas, dovanojimas, renta.
   • Atnaujintų VMI komentarų apžvalga: į ką svarbu atkreipti dėmesį?
  • Metinė pelno mokesčio deklaracija (PLN204) ir PMĮ įtaka:
   • Pelno mokesčio tarifai ir lengvatų taikymas;
   • Neapmokestinamos pajamos.
   • Leidžiamų, neleidžiamų ir ribojamų atskaitymų (baudos, delspinigiai, netesybos ir kt.) nustatymas, apmokestinimas ir apskaita.
   • Skolos ir beviltiškos skolos bei galimas PVM susigrąžinimas.
   • Pelno mokesčio mažinimas dėl suteiktos paramos.
   • Pozityvios pajamos ir jų apmokestinimas;
   • Pozityvių pajamų apmokestinimas, turint komercinių ryšių su Rusija. Nuo 2023-12-01 Rusija yra įtraukta į tikslinių teritorijų sąrašą. Sudėtingėja prekių ir paslaugų pirkimas ir jų galimas apmokestinimas. Lietuvos įmonių bei gyventojų, turinčių Rusijos įmonėse akcijų, apmokestinimo ypatumai nuo 2023-12-01;
   • Atnaujintų VMI komentarų apžvalga: į ką svarbu atkreipti dėmesį?
  • Metinė PVM (FR0516) deklaracija ir PVMĮ taikymas:
   • PVM neapmokestinamos paslaugos.
   • Mišraus PVM atskaita.
   • Nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos sandorių apmokestinimas PVM.
   • 0 proc. PVM tarifo taikymas ir jo pagrįstumo įrodymai.
   • Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas.
   • Atnaujintų VMI komentarų apžvalga: į ką svarbu atkreipti dėmesį?
  • Paskolų, atskaitingų asmenų įsiskolinimo, dalyvių įmokų, išmokų užsienio vienetams (FR0711) deklaracijos pildymas.
  • Pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas (FR0526) pildymas.
  • Pranešimo apie nuolatinio Lietuvos gyventojo sudarytus sandorius (PRC907), kai viršijama 15 000 Eur suma, pildymas
  • Nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas (KIT711) ir sumokėjimas už 2023 m.
  • Taršos mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas (FR0521) ir sumokėjimas už 2023 m.
 4. Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai ir reguliavimas.:
  • Prievolė platformų operatoriams teikti duomenis VMI apie pardavėjų pajamas. Kiek tai aktualu įmonėms ir fiziniams asmenims?
  • Dvigubai didesnės baudos už mokesčių įstatymų pažeidimus.
  • VMI teisė analizuojant duomenis ar vykdant patikrinimą gauti duomenis iš įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro. Kaip dabar vyksta analizė?
  • Mokestiniai patikrinimai ir mokestiniai tyrimai. Pakeistas aprašas dėl apskaitos dokumentų papildymo mokestinio patikrinimo ar mokestinio tyrimo metu.
  • EKA posistemis. Išmanieji kasos aparatai.
  • Deklaracijų tikslinimo laikotarpis.
  • Mokesčių administratoriaus teisė išieškoti lėšas.
  • Iš užsienio gaunama informacija ir jos pasekmės mokesčių mokėtojams.

ŽINIOMIS DALINASI

Artūras Kapitanovas

Artūras Kapitanovas – auditorius, mokesčių ekspertas, kurio nuomone pasikliauna tiek mokesčius administruojantys pareigūnai, tiek teisėkūros specialistai. Verslo bendruomenė ypač vertina jo gilias įžvalgas, reakcijos greitį ir atvirumą.

Profesinė patirtis:

 • Finansų ministerijos specialistas.
 • Valstybinės mokesčių inspekcijos Audito skyriaus viršininkas.
 • Buvo premjero patarėjas mokesčių klausimais.
 • „Mokesčių Ekspertų Biuras“ įkūrėjas ir vadovas.
 • „Auditoriaus konsultacijos“ partneris, specializuojantis mokesčių srityje.
 • Narys darbo grupėje, nagrinėjusioje mokesčių reformą.
 • Auditorių rūmų narys.
 • Vilniaus klubo narys.

Profesinė veikla:

 • Atstovauja mokesčių mokėtojus valstybės institucijose, įskaitant VMI prie FM, Mokestinių ginčų komisiją prie LRV ir „Sodrą“.
 • Sėkmingai gina mokesčių mokėtojų interesus teismuose.
 • Kasmet dalyvauja atliekant daugiau nei 100 įmonių auditus ir mokestinius patikrinimus.
 • Skiria daug laiko mokesčių mokėtojų švietimui, kasmet veda virš 70 mokymų ir seminarų.
 • Dažnas pranešėjas verslo konferencijose.
 • Dažnai cituojamas žiniasklaidoje mokesčių temomis.

Konsultacinė veikla:

 • Teikia tiek kontaktines, tiek nuotolines konsultacijas fiziniams asmenims bei įmonėms.

Su nepaprastu įžvalgumo, profesionalumo ir patirties deriniu, šis auditorius neabejotinai yra vienas ryškiausių savo srities žinovų, kuris ne tik supranta mokesčių subtilybes, bet ir sugeba jas perteikti kitiems, keičiant suvokimą apie mokesčius.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

Seminaro informacija

Programa

10:00-16:30 Seminaro trukmė
9:00-10:00 Registracija
12:00-13:00 Pietūs
14:30-14:45 Pertrauka

Papildoma Informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.