Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Nuotolinis seminaras.

PVM reglamentavimo ir praktikos naujovės 2022 m.

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 8 ak. val.
    Kaina: 150€ (+ PVM)

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

2 dienų seminaras

Kiekvienam mokesčių mokėtojui yra svarbu ne tik laiku pastebėti jo mokamus mokesčius ir su jais susijusių prievolių vykdymą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimus, bet ir gebėti tinkamai įvertinti ir taikyti naujas nuostatas. Iš tiesų net ir iš pirmo žvilgsnio nedidelis reglamentavimo pasikeitimas gali sukelti reikšmingas pasekmes, kartais nulemiančias ir poreikį peržiūrėti vykdomos veiklos modelį. Kiekvienas reguliavimo pasikeitimas neretai kelia visiškai naujas praktines problemas, o neturint patirties ir nesant praktikos dėl naujų taisyklių taikymo, kyla didelė rizika dėl netinkamo mokesčių įstatymų taikymo.

2022-02-24 įsigaliojo įsakymo Nr. VA-19 pakeitimai, kuriais įtvirtinta pareiga teikti paaiškinimus už senesnių nei 3 metų PVM deklaracijų ar FR0608 formos tikslinimą. Taip pat taisyklės papildytos nuostatomis dėl elektroninės prekybos.

2022-01-01 įsigaliojo LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai, kuriais naujai reglamentuojama įsigyjamų ar įvežamų prekių ir paslaugų, susijusių su COVID-19 ligos valdymu, importo ir tiekimo apmokestinimas.

2022-01-01 įsigaliojo įsakymo Nr. VA-44 pakeitimai, kuriais išdėstoma naują transporto priemonę iš kitos valstybės narės įsigijusio fizinio asmens dokumentų pateikimo tvarka ir PVM apskaičiavimo taisyklės.

2022-01-05 įsigaliojo įsakymo „Dėl Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimai, susiję su PVM skaičiavimu nuo pardavėjo maržos taikant 9 proc. ar 5 proc. PVM tarifus.

2022-07-01 įsigalios LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai, susiję su apmokestinamosios vertės reglamentavimu dėl įrangos pervežimo į kitą šalį ir jos remonto, taip pat dėl paslaugų, kurios atliekamos vadovaujantis PVM įstatymo 13 str., apmokestinimo.

2021-10-05 įsigaliojo įsakymas dėl Apmokestinamųjų asmenų registravimosi OSS sistemoje pagal tris schemas (ES, ne ES ir importo schemą), kuriame įtvirtintos taisyklės dėl registravimosi šioje sistemoje, PVM deklaracijos OSS sistemoje užpildymo, pateikimo ir PVM sumokėjimo terminų  bei deklaracijos tikslinimo.

2022-01-26 įsigaliojo įsakymo Nr. VA-1 pakeitimai dėl galimybės susigrąžinti PVM už Šiaurės Airijoje įsigytas prekes ir/ar paslaugas.

Atkreiptinas dėmesys, jog 2021-12-28 VMI paskelbė PVMĮ 9 str. 1 d. komentarą, kuriame išaiškino dėl viso turto ar jo dalies perleidimo.

2022-07-01 turėtų įsigalioti LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo projektas, kuriame siūloma sugriežtinti baudas už PVM mokėjimo tvarkos nesilaikymą. Taip pat Seime įregistruotas Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių pakeitimo projektas, kuriuo numatoma pakeisti PVM  deklaracijų FR0600 ir FR0608 tikslinimo tvarką.

Seminaro metu lektoriai supažindins su 2021-10-21 ESTT sprendimu, kuriame išaiškinta kaip turi būti taikomas gero administravimo principas, bei su 2021-09-09 ESTT sprendimu dėl pasekmių verslininkams, delsiantiems mokesčių administratoriui pateikti prašomus dokumentus. Minėti išaiškinimai aktualūs tuomet kai Lietuvos arba kitų ES valstybių apmokestinamieji asmenys susigrąžina kitose ES valstybėse narėse sumokėtą PVM.

Temos

 1. Teisės aktų naujienos PVM taikyme nuo 2022 m.:
  • PVM įstatymo pakeitimai, kitų teisės aktų pakeitimai ir naujausi VMI išaiškinimai
   • Lengvatinis PVM tarifas maitinimo paslaugoms;
   • Lengvatinis PVM tarifas kultūros ir sporto paslaugoms;
  • E-komercijos apmokestinimo naujienos:
   • Nuotolinė prekyba ES. Kada, kur ir kaip registruotis PVM mokėtoju?
   • Nuotolinė prekyba iš trečiųjų šalių;
   • Prekyba per platformas;
   • Registravimas, deklaravimas OSS ir IOSS
  • PVM permokos grąžinimas;
 2. COVID-19 pasekmės PVM taikyme.
 3. PVM objekto ir ekonominės veiklos sampratos:
  • Kas yra laikoma PVM objektu? Ne PVM objektas apskritai ar ne PVM objektas Lietuvoje? Esminiai skirtumai.
  • Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sampratos. Praktiniai pavyzdžiai kaip asmenys klysta priskirdami savo sandorius prekėms arba paslaugoms ir iš to kylančios mokestinės pasekmės.
  • Kada laikoma, kad asmuo vykdo ekonominę veiklą?
  • PVM objektas Lietuvoje ar užsienyje? Kas lemia tokį nustatymą ir kokias mokestines pasekmes ir rizikas tai sukelia?
 4. PVM tarifai:
  • Lengvatiniai PVM tarifai: 9 % ir 5 %. Kam taikoma?
  • 0 % PVM tarifu apmokestinamos prekės ir paslaugos. Kam taikoma?
  • Kokiais atvejais nuo 2022 m. nebebus taikomas atvirkštinio PVM mechanizmas?
 5. PVM apmokestinamoji vertė:
  • Kaip nustatyti, nuo kurios vertės turi būti skaičiuojamas PVM? Apmokestinamosios vertės nustatymo pagrindiniai principai ir dažniausiai kylančios problemos.
 6. Sandoriai su prekėmis. Pagrindiniai principai ir praktiniai pavyzdžiai:
  • Prekių tiekimo vietos nustatymas.
  • Prekių tiekimas į ES.
  • Prekių eksportas.
  • Prekyba online:
    1. PVM niuansai vykdant prekybą per elektronines parduotuves (e-shopping).
    2. PVM niuansai vykdant prekybą per elektronines platformas (Amazon, Ebay ir pan.).
  • Prekių įsigijimas iš ES.
  • Rezervo taisyklės rizika ir problematika.
  • Įrodymai taikant 0 proc. PVM tarifą.
 7. Sandoriai su paslaugomis. Pagrindiniai principai ir praktiniai pavyzdžiai:
  • Paslaugų teikimo vietos nustatymo pagrindiniai principai pagal skirtingas paslaugų rūšis (pvz., nekilnojamojo turto sandoriai, vežimo paslaugos, tarpininkavimas ir pan.).
  • Privalomi įrodymai, kai paslaugos nėra laikomos Lietuvos PVM objektu.
  • Pirkėjų statuso ir įsikūrimo vietos nustatymo problematika ir kylančios PVM pasekmės. Ką pradeda vertinti VMI?
 8. PVM neapmokestinami sandoriai:
  • PVM įstatymo niuansai, problematika, susijusi su PVM neapmokestinamų paslaugų nustatymu, ir verslui kylančios mokestinės rizikos (PVM neapmokestinama nekilnojamojo turto nuoma, sveikatos paslaugos, švietimas ir pan.).
  • PVM „taupymo“ schemos vykdant PVM neapmokestinamus sandorius. Mokestinės rizikos.
 9. PVM atskaita:
  • Pagrindiniai principai. PVM mokėtojo kodo turėjimo PVM atskaitai neužtenka. Kaip suprasti „skirtos PVM apmokestinamų prekių / paslaugų teikimui“? Ar griežtės VMI pozicija?
  • Už kurias prekes / paslaugas PVM neatskaitomas.
  • Kada VMI gali apriboti teisę į PVM atskaitą ?(neatsižvelgiant į tai, kad pagal savo pobūdį prekės ir paslaugos susijusios su asmens vykdomais PVM apmokestinamais sandoriais)?
  • Ne PVM mokėtojų PVM atskaita.
  • PVM atskaitos tikslinimas.
  • Mišri veikla. Pagrindiniai žinotini principai.
 10. PVM mokėtojo registravimas ir išregistravimas:
  • Privaloma ir savanoriška registracija.
  • Kuriais atvejais PVM registracija yra tikslinga, o kuriais ne.
  • Kuriais atvejais gali atsirasti pareiga registruotis PVM mokėtoju užsienyje ir kokios mokestinės pasekmės kils Lietuvoje, jeigu ši pareiga nebus įvykdyta.
 11. PVM permokos susigrąžinimas iš biudžeto:
  • Grąžinimo terminai.
  • VMI pareiga mokėti palūkanas už laiku negrąžintą PVM.
 12. Naujausia Lietuvos ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika:
  • 2021 m.  priimtų svarbiausių teismų sprendimų PVM srityje apžvalga.
 13. Klausimai–atsakymai.

Seminaro programa paruošta pagal naujausius teisės aktų pakeitimus:

ŽINIOMIS DALINASI

Artūras Kapitanovas

Auditorius, mokesčių konsultantas. Artūras Kapitanovas dirbo Finansų ministerijoje, vėliau – Audito skyriaus viršininku Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Finansų ministerijos. Šiuo metu lektorius dirba kaip nepriklausomas auditorius ir mokesčių konsultantas. Įmones mokesčių ir apskaitos klausimais audituoja, konsultuoja ir joms atstovauja valstybės institucijose jau daugiau nei 20 metų. Artūro Kapitanovo seminaruose per metus apsilanko daugiau nei 10 000 dalyvių. Kasmet lektorius veda daugiau nei 70 seminarų, kurių net 87 proc. buvo įvertinti 10 balų iš 10.

Karolina Jogminaitė

Teisės mokslų magistrė. UAB „KJ & Associates“ vadovė. Mokesčių teisės srityje Karolina dirba nuo 2002 m.; jos specializacija – netiesioginių mokesčių klausimai. Karolina dirbo mokesčių patarėja „Deloitte Lietuva“ ir Netiesioginių mokesčių skyriaus vedėja Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Savo kvalifikaciją Karolina kėlė stažuodamasi Olandijos ir Švedijos mokesčių inspekcijose. Ji taip pat buvo įvairių Europos Komisijos suformuotų darbo grupių sudėtingiems tarptautiniams klausimams spręsti narė.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

Seminaro informacija

PROGRAMA

13:00-16:15 Seminaro trukmė
12:00-13:00 Registracija
14:30-14:45 Kavos pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.