Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimas ir finansinės atskaitomybės dokumentų rengimas už 2023 m.

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 7 ak. val.
    Kaina: 120€ (+ PVM)
 • Kiekvienas dalyvis gauna dovanų!

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

APIE SEMINARĄ

Finansinių ataskaitų kokybė svarbi ne tik jų vartotojams, bet ir mokesčių administratoriui, ypač būtina tinkamai atskleisti paramos ir kito gauto finansavimo panaudojimo aplinkybes. Griežtėjantys reikalavimai dėl finansinių ataskaitų pateikimo labiausiai gali būti nepalankūs pelno nesiekiantiems subjektams – padarius pažeidimą galima netekti ir paramos gavėjo statuso.

Nagrinėsime metinės pelno mokesčio deklaracijos ir jos formų pildymo tvarkos specifiką. Kokie iššūkiai kyla ir į ką svarbu atkreipti dėmesį? Kuriais atvejais gali būti apmokestinta pelno nesiekiančių organizacijų gauta parama? Nuo kokių pajamų pelno nesiekiantys vienetai moka pelno mokestį ir koks pelno mokesčio tarifas yra taikomas?

Seminaro metu taip pat aptarsime įsigaliojusius ir planuojamus teisės aktų pokyčius, tokius kaip:

 • Nuo 2024-01-01 padidėję MMA ir MVA, turės įtakos neapmokestinamų GPM dienpinigių, vykstant į užsienį, dydžiams, taip pat PSD įmokoms.
 • Nuo 2024-01-01 pagal GPMĮ pakeitimą pasikeitė metinės ir mėnesinės NPD formulės, taip pat neįgaliesiems bei riboto darbingumo asmenims taikytinas fiksuotas NPD.
 • Nuo 2024-01-01 pagal Valstybės socialinių fondų biudžetų 2024 metų rodiklių patvirtinimo įstatymą padidintas VDU iki 1902,70 Eur, kuris turės įtakos GPM tarifui, taip pat Sodros įmokų luboms. Taip pat pakeistas II grupės draudėjų Sodros įmokos tarifas.
 • 2024-01-01 įsigaliojo naujas įsakymas Nr. VA-84 dėl gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal LR GPMĮ paramos gavėjams ir politinėms organizacijoms.
 • 2024-01-01 įsigaliojo Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai, kuriais prailgintas ligos išmokos mokėjimo terminas, slaugant šeimos narius, taip pat suteikiama galimybė  dirbti iš dalies, gaunant minimalią vaiko priežiūros išmoką, kai gaunama vaiko priežiūros išmoka ir gaunamas darbo užmokestis neviršija penkių šalies VDU ribos.
 • 2023-11-01 įsigaliojo Asociacijų įstatymo pakeitimai, įtvirtinantys pareigą finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte atskleisti per ataskaitinius metus sudarytų paskolos sutarčių datas, paskolų sumas ir paskolų davėjų, kurie yra juridiniai asmenys, pavadinimus.
 • 2023-10-07 įsigaliojo įsakymo Nr. V-103 pakeitimai, kuriuose nurodyta, jog loterijų organizatoriams nuo 2022-07-01 nebeliko prievolės skirti 8 proc. paramos nuo išplatintų loterijos bilietų vertės. Todėl jeigu iki to laiko gauta parama pagal LĮ nebuvo panaudota, tai ją ar jos likutį reikės deklaruoti metinėje paramos gavimo ir panaudojimo ataskaitoje.
 • 2023-08-26 įsigaliojo įsakymo Nr. 223 pakeitimai, kuriais reglamentuojama sprendimo priėmimo grąžinti (negrąžinti) PVM paramos gavėjams tvarka bei įtvirtinta pavyzdinė sprendimo dėl PVM grąžinimo paramos gavėjams forma.
 • VMI atnaujino PMĮ 28 str. 1-4 d. komentarą, kuriame patikslinta dėl mėnesio ataskaitos apie gautą didesnę nei 15 000 Eur paramą iš vieno asmens pateikimo iki kito mėnesio 15 d., taip pat papildyta paramos gavėjų sąrašas – gali būti įtrauktos valstybės, patiriančios nusikaltimus.
 • VMI pateikė atnaujintą PMĮ 2 str. 5 d. komentaro projektą, kuriame nurodė, kad pelno nesiekiančio subjekto, kuris apskaičiuoto apmokestinamojo pelno nemažina lėšomis, skiriamomis viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti, apmokestinamasis pelnas, yra apmokestinamas bendra tvarka, remiantis PMĮ 5 str.
 • Nuo 2024-01-01 pagal Pelno mokesčio įstatymo pakeitimą pratęsta pelno mokesčio lengvata, už paramą, suteiktą filmų gamybai iki 2028-12-31.
 • 2024-05-01 turėtų įsigalioti Labdaros ir paramos fondų įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma visiems pelno nesiekiantiems subjektams nustatyti naują aktualų audito kriterijų, pagal kurį būtų sprendžiama dėl audito privalomumo, – per ataskaitinius finansinius metus gautos arba panaudotos paramos dydis.
 • 2024-05-01 turėtų įsigalioti Asociacijų įstatymo pakeitimo projektas, pagal kurį metinių finansinių ataskaitų auditas turi būti atliktas, kai asociacijos gauta arba panaudota parama ir (arba) gautas finansavimas iš valstybės ir (arba) savivaldybės (-ių) biudžeto (-ų) per ataskaitinius finansinius metus viršija 500 000 eurų (buvo 1 000 000) eurų.
 • 2024-05-01 turėtų įsigalioti ir ANK pakeitimo projektas, kuriame siūloma numatyti administracinę atsakomybę ne tik už neteisingos juridinio asmens, finansinės ataskaitos, metinės ataskaitos, bet ir metinio pranešimo, veiklos ataskaitos pateikimą.

DOVANA!

 1. Kiekvienas seminaro dalyvis gaus 50 % nuolaidos kodą, su kuriuo galės įsigyti įmonės vidaus tvarkų šablonus, parengtus pagal naująjį FAĮ (standartinė kaina – 165 Eur + PVM). Pagal LR Finansinės apskaitos įstatymą, įmonės vidaus tvarkos privalomos pelno nesiekiantiems subjektams (išskyrus viešojo sektoriaus subjektus), dirbančius pagal VAS ir 1K-372 nutarimą. Daugiau informacijos apie produktą čia.
 2. Kiekvienas seminaro dalyvis dovanų gaus interaktyvią pagalbinę darbo priemonę, parengtą vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymu ir jo komentaru. Pateikiama susisteminta informacija su schemomis ir pavyzdžiais apie leidžiamus, neleidžiamus bei ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus (vertė – 30 Eur).

Temos

 1. Paramos gavimas ir panaudojimas:
  • Labdaros ir Paramos įstatymo praktinis taikymas.
  • Asociacijų įstatymo praktinis taikymas.
  • Parama, tampanti pelno mokesčio objektu.
  • Paramos gavėjo statuso panaikinimas ir atkūrimas.
  • Kada fiziniai asmenys gali būti paramos gavėjais.
  • Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos užpildymo rekomendacijos ir ypatumai.
  • Dėl gyventojų skiriamos paramos.
  • Paramos skyrimas (paramos iš GPM skyrimo ribojimai).
 2. Apskaitos tvarkymo ypatumai ir finansinė atskaitomybė:
  • 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio rengimas.
  • Balansas ir veiklos rezultatų ataskaitos pildymo specifika.
  • Supaprastinta apskaitos tvarka.
  • Privalomas ar neprivalomas auditas.
  • Finansinių ataskaitų teikimas Registrų centrui ir rizika neįvykdžius šios pareigos.
 3. Pelno mokestis, ūkinė komercinė veikla ir pajamų skyrimas viešiesiems interesams:
  • Pelno mokesčio objekto nustatymas pelno nesiekiantiems vienetams.
  • Pelno dalis, panaudota viešiesiems interesams tenkinti, apmokestinimas.
  • Lengvatiniai pelno mokesčio tarifai ir jų taikymo sąlygos.
  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų nustatymo problematika.
  • Neapmokestinamosios pajamos.
  • Apmokestinimas prie pajamų šaltinio.
  • Pelno mokesčio deklaracijos PLN204N pildymo tvarkos specifika ir teikimo terminas.
 4. Mokesčių administravimo įstatymo reguliavimas 2023-2024 m.:
  • Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai bei įgyvendinimas praktikoje.
  • Pateisinami dokumentai, įsigyjant turtą.
  • Dvigubai didesnės baudos už mokesčių įstatymų pažeidimus nuo 2023-05-01.
  • Nuo 2023-05-01 nauja VMI teisė analizuojant duomenis ar vykdant patikrinimą gauti duomenis iš įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro. Kaip dabar vyksta analizė?
  • Ne pelno siekiančių įmonių mokestiniai patikrinimai ir mokestiniai tyrimai. Nuo 2023-05-01 naujas aprašas dėl apskaitos dokumentų papildymo mokestinio patikrinimo ar mokestinio tyrimo metu.
  • Deklaracijų tikslinimo laikotarpis.
  • Mokesčių administratoriaus teisė išieškoti lėšas.
  • Iš užsienio gaunama informacija ir jos pasekmės mokesčių mokėtojams.
 5. Darbo užmokesčio pakeitimai nuo 2024-01-01:
  • MMA ir MVA įtaka DU skaičiavimui.
  • NPD ir MNPD formulės ir jų taikymas.
  • MMA įtaka PSD įmokoms.
  • MMA įtaka „Sodros“ įmokoms, uždirbantiems mažesnį nei MMA DU.
  • MMA įtaka neapmokestinamų GPM dienpinigių į užsienį dydžiams.
 6. Privalomas sveikatos draudimas. Autorių, atlikėjų, meno kūrėjų, individualia veikla pagal pažymą užsiimančių asmenų apmokestinimo ypatumai.
 7. Pajamos natūra – grėsmės, galimybės, įvairovė:
  • Pajamų natūra įvertinimas ir pripažinimas.
  • Darbuotojams suteiktų naudų apmokestinimas GPM, Sodra, PM.
  • Tarnybinių automobilių apmokestinimas.
 8. PVM apskaičiavimas:
  • Pelno nesiekiančių vienetų PVM apmokestinama veikla.
  • Ne PVM mokėtojas atskirais atvejais privalo mokėti PVM. PVM deklaracijos forma FR0608 pildymo tvarka.
  • PVM atskaitos ypatumai ir mišrios veiklos apmokestinimo klausimai.
  • Naujausi VMI komentarai ir jų pritaikymas.
  • PVM neapmokestinamos paslaugos.
  • Lengvatinių PVM tarifų taikymo ypatumai.
  • Ar reikia registruotis PVM mokėtoju kitose ES valstybėse (OSS)?
  • Su PVM susijusių deklaracijų užpildymo ypatumai.
  • 0 proc. PVM tarifo taikymas prekėms, skirtoms pagalbai nelaimių aukoms teikti.

Programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų projektus:

ŽINIOMIS DALINASI

Artūras Kapitanovas

Artūras Kapitanovas – auditorius, mokesčių ekspertas, kurio nuomone pasikliauna tiek mokesčius administruojantys pareigūnai, tiek teisėkūros specialistai. Verslo bendruomenė ypač vertina jo gilias įžvalgas, reakcijos greitį ir atvirumą.

Profesinė patirtis:

 • Finansų ministerijos specialistas.
 • Valstybinės mokesčių inspekcijos Audito skyriaus viršininkas.
 • Buvo premjero patarėjas mokesčių klausimais.
 • „Mokesčių Ekspertų Biuras“ įkūrėjas ir vadovas.
 • „Auditoriaus konsultacijos“ partneris, specializuojantis mokesčių srityje.
 • Narys darbo grupėje, nagrinėjusioje mokesčių reformą.
 • Auditorių rūmų narys.
 • Vilniaus klubo narys.

Profesinė veikla:

 • Atstovauja mokesčių mokėtojus valstybės institucijose, įskaitant VMI prie FM, Mokestinių ginčų komisiją prie LRV ir „Sodrą“.
 • Sėkmingai gina mokesčių mokėtojų interesus teismuose.
 • Kasmet dalyvauja atliekant daugiau nei 100 įmonių auditus ir mokestinius patikrinimus.
 • Skiria daug laiko mokesčių mokėtojų švietimui, kasmet veda virš 70 mokymų ir seminarų.
 • Dažnas pranešėjas verslo konferencijose.
 • Dažnai cituojamas žiniasklaidoje mokesčių temomis.

Konsultacinė veikla:

 • Teikia tiek kontaktines, tiek nuotolines konsultacijas fiziniams asmenims bei įmonėms.

Su nepaprastu įžvalgumo, profesionalumo ir patirties deriniu, šis auditorius neabejotinai yra vienas ryškiausių savo srities žinovų, kuris ne tik supranta mokesčių subtilybes, bet ir sugeba jas perteikti kitiems, keičiant suvokimą apie mokesčius.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

Seminaro informacija

Programa

10:00-16:30 Seminaro trukmė
09:00-10:00 Registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka
14:30-14:45 Pertrauka

Papildoma Informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro el. medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.