Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Seminaras.

Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimas 2020 m. Finansinės atskaitomybės dokumentų rengimas už 2019 m.

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 7 ak. val.
    Kaina: 115€ (+ PVM)
 • Kiekvienas seminaro dalyvis gauna dovanų!

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

APIE SEMINARĄ

Pelno nesiekiantiems subjektams reikšmingi finansinės atskaitomybės rengimo už 2019 m. pakeitimai ir naujos įstatymų nuostatos nuo 2020 m.:
– kaip neprarasti paramos gavėjos statuso ir iš to išplaukiančios pareigos;
– nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo nauja redakcija nuo 2020-03-01, įtvirtinti nauji reikalavimai pagal kuriuos finansavimas NVO neskiriamas, o paskirtas turi būti grąžintas (pvz.: nepateikus finansinių ataskaitų rinkinio, iš esmės pažeidus sutarties sąlygas ir kita);
– pasikeitusi pelno mokesčio skaičiavimo ir apmokestinimo tvarka, įskaitant apmokestinamojo pelno mažinimą, finansuojant viešuosius interesus tenkinančią veiklą;
– Labdaros ir Paramos įstatymo pasikeitimai nuo 2020-05-01 ir 2020-06-01, nauja pareiga teikti duomenis Registrų centrui apie fondo dalininkus.

Temos

 1. Apskaitos tvarkymo ypatumai ir finansinė atskaitomybė:
  • 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio rengimas;
  • Pelno nesiekiančių subjektų apskaitos taisyklių pakeitimai, finansų ministro įsakymo Nr. 1K-443  taikymo ypatumai ir apskaitos politika, (nauja tvarka sudarant 2019 metų finansines ataskaitas);
  • Balansas ir veiklos rezultatų ataskaitos pildymo specifika, naujos formos;
  • Privalomas ar ne privalomas auditas;
  • Finansinių ataskaitų teikimas VĮ Registrų centrui (Juridinių asmenų registro tvarkytojui) ir rizika neįvykdžius šios pareigos.
 2. Mokesčių Administravimo įstatymo pakeitimai;
 3. Pinigų plovimo prevencijos ypatumai.
 4. Paramos gavimas ir panaudojimas:
  • Nuo 2020-01-01 sumažinta pajamų mokesčio dalis, pervedama paramos gavėjams;
  • Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos užpildymo rekomendacijos ir naujausi pakeitimai;
  • Parama, tampanti pelno mokesčio objektu;
  • Paramos gavėjo statuso panaikinimas ir atkūrimas.
 5. Pelno mokestis, ūkinė komercinė veikla ir pajamų skyrimas viešiesiems interesams:
  • Pelno mokesčio apskaičiavimas nuo 2019 m.:
   • tarifų taikymo pakeitimai;
   • viešieji interesai pagal Pelno mokesčio įstatymo 46(3) straipsnį;
   • pereinamojo laikotarpio nuostatos ir naujų taisyklių taikymo laike ypatumai.
  • Pelno mokesčio objekto nustatymas pelno nesiekiantiems vienetams;
  • Lengvatiniai pelno mokesčio tarifai ir jų taikymo sąlygos;
  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų nustatymo problematika;
  • Neapmokestinamosios pajamos;
  • Apmokestinimas prie pajamų šaltinio;
  • Pelno mokesčio deklaracijos (nauja forma) PLN204N pildymo tvarkos specifika ir teikimo terminai.
 6. Gyventojų pajamų mokestis (GPM):
  • Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai, įsigaliosiantys 2020 m.;
  • MMA pakeitimas, skaičiavimas, dokumentavimas;
  • Darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai;
  • NPD naujovės ir skaičiavimas 2020 m.;
  • A ir B klasės pajamų deklaravimo ypatumaiuž 2019 metus;
  • Neapmokestinamosios pajamos;
  • Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų apmokestinimo niuansai;
  • Paramos skyrimas (paramos iš GPM skyrimo ribojimai);
  • Pajamos natūra.
 7. PVM apskaičiavimas:
  • Pelno nesiekiančių vienetų PVM neapmokestinamoji veikla;
  • PVM atskaitos ypatumai ir kai kurie mišrios veiklos apmokestinimo klausimai;
  • Naujausi VMI komentarai ir jų pritaikymas 2019–2020 m.;
  • Paslaugų, susijusių su nekilnojamuoju turtu, apmokestinimas;
  • Su PVM susijusių ataskaitų ir deklaracijų formos ir jų užpildymo taisyklės;
  • Lengvatinių PVM tarifų taikymo ypatumai.
 8. NTM reguliavimas:
  • Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2020-01-01;
  • Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų taikymo ypatumai.

Dovana!

Kiekvienas seminaro dalyvis gauna dovanų Excel formatu parengtą FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITĄ ir VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITĄ, kurios atnaujintos pagal 2018-12-18 finansų ministro įsakymą

ŽINIOMIS DALINASI

Artūras Kapitanovas

Auditorius, mokesčių konsultantas. Artūras Kapitanovas dirbo Finansų ministerijoje, vėliau – Audito skyriaus viršininku Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Finansų ministerijos. Šiuo metu lektorius dirba kaip nepriklausomas auditorius ir mokesčių konsultantas. Įmones mokesčių ir apskaitos klausimais audituoja, konsultuoja ir joms atstovauja valstybės institucijose jau daugiau nei 20 metų. Artūro Kapitanovo seminaruose per metus apsilanko daugiau nei 10 000 dalyvių. Kasmet lektorius veda daugiau nei 70 seminarų, kurių net 87 proc. buvo įvertinti 10 balų iš 10.

SEMINARO INFORMACIJA

PROGRAMA

10:00-16:45 Seminaro trukmė
9:00-10:00 Registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka
14:30-15:00 Kavos pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.