Countline Management Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Nuotoliniai kursai.
Kursai.

Financial solutions manager LAB: nuo efektyvaus įmonės finansų supratimo iki lyderystės jų valdyme. DI įrankių pagalba

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 32 ak. val.
    Kaina: 820€

Laikas ir vieta

2024-04-19 – 2024-06-14,  Nuotoliniai mokymai

Daugiau informacijos apie mokymų datas: ? Kursai vyks balandžio 19 d., 26 d., gegužės 10 d., 17 d., 24 d., 31 d., birželio 7 d., 14 dienomis.
Kursų pradžia – 09:00 val.
Kursų pabaiga – 12:15 val.

Dalyvio namuose arba darbo vietoje
820€
Financial solutions manager LAB: nuo efektyvaus įmonės finansų supratimo iki lyderystės jų valdyme. DI įrankių pagalba (tiesioginė kursų transliacija)
820
2024-04-19 – 2024-06-14,  Vilnius

Daugiau informacijos apie mokymų datas: ? Kursai vyks balandžio 19 d., 26 d., gegužės 10 d., 17 d., 24 d., 31 d., birželio 7 d., 14 dienomis.
Kursų pradžia – 09:00 val.
Kursų pabaiga – 12:15 val.

Countline mokymų auditorija

Parkavimo informacija: ? Countline mokymų patalpos yra Vilniaus m. geltonojoje automobilių stovėjimo zonoje. Parkavimo įkainiai: 0,60 Eur/val.

820€
Financial solutions manager LAB: nuo efektyvaus įmonės finansų supratimo iki lyderystės jų valdyme. DI įrankių pagalba
820

Apie kursus

„Financial solutions manager LAB” yra praktinis ir intensyvus kursas, skirtas buhalteriams, finansininkams ir savininkams bei įvairių lygių vadovams, siekiantiems giliau pažinti finansų vadovo vaidmenį ir tobulinti savo finansų valdymo (analizės) įgūdžius. Kursas suteiks jums papildomų įgūdžių ir žinių apie įmonės finansų valdymą, finansinių ataskaitų analizę ir jų interpretavimą, pinigų srautų valdymą ir finansinių rizikų identifikavimą, biudžeto sudarymą ir kontrolę bei mokesčių optimizavimą. O svarbiausia, kad jis padės jums priimti ir argumentuoti sprendimus, remiantis finansiniais duomenimis.

Kurso metu išmoksite:

 • Analizuoti finansines ataskaitas ir įmonės finansinius rodiklius;
 • Valdyti finansinius pinigų srautus;
 • Identifikuoti finansines rizikas;
 • Sudaryti ir kontroliuoti biudžetą;
 • Optimizuoti mokesčius;
 • Argumentuoti sprendimus finansiniais skaičiais;
 • Duomenų analizės ir informacijos pristatymo susirinkimuose;
 • Motyvuoti komandą siekti užsibrėžtų tikslų.

Temos

Balandžio 19 d. (1 diena). Įmonės finansų valdymas – kas ir kodėl turėtų stebėti įmonės finansinę būklę? Finansiniai pinigų srautai – jų valdymas. Lektorius – Skirmantas Maulevičius.

 1. Pagrindiniai apibrėžimai.
 2. Finansų matematika: vidurkiai, kaupiamieji procentai, palūkanos, diskonto ir kapitalizacijos normos.
 3. Finansinio sverto efektas: Modigliani – Miller teoremos.
 4. Verslo augimo trikampis.
 5. Derinys: Verslas – Rinka – Produktas.

Balandžio 26 d. (2 diena). Įmonės finansinių ataskaitų analizė, finansiniai rodikliai ir jų interpretavimas bei panaudojimas įmonės valdymo sprendimuose. Lektorius – Skirmantas Maulevičius.

 1. Įmonės kapitalo ir skolų proporcijos, mokumas – finansinis svertas(FS).
 2. Turto apyvartumo ir pardavimų pajamų priklausomybė nuo skolų ir kapitalo sumos, pardavimų pajamų augimo MAX ribos.
 3. Apyvartinio kapitalo ir pardavimų pajamų santykis, likvidumas, „ilga – trumpa“ balanso pozicijos.
 4. Administracinių išlaidų ir pardavimų pajamų tarpusavio priklausomybė.
 5. Kapitalo grąža – pelningumai (nuosavybės ROE; ROI, ROIC turto ROA ir pardavimų) kaip veiklos efektyvumo ir likvidumo rezultatas – FS efektas. MIN reikalaujama kapitalo grąža.
 6. DuPont analizė: pardavimų marža, turto apyvartumas, kapitalo multiplikatorius – investuoto kapitalo grąža NOPAT: ROI, ROIC.
 7. Verslo kuriama ekonominė pridėtinė vertė (EPV).

Gegužės 10 d. (3 diena). Biudžeto rengimas, valdymas ir kontrolė. Projektų ir investicijų efektyvumo įvertinimo metodai. Lektorius – Skirmantas Maulevičius.

 1. Biudžeto rengimas, valdymas ir kontrolė.
 2. Greiti – operatyvūs arba apytiksliai efektyvumo įvertinimo metodai ir rodikliai:
  • Apskaitinė investicijų grąža – vidutinė buhalterinė grąža (ROI).
  • Atsipirkimo periodas (PB).
 3. Diskontuotų būsimųjų piniginių srautų įvertinimo metodai ir rodikliai:
  • Dabartinė vertė (PV), diskonto norma.
  • Grynoji dabartinė vertė (NPV).
  • Ekvivalentiniai metiniai kaštai (EAC).
  • Vidinė pelno norma (IRR) (MIRR).
  • Rentabilumo indeksas (PI).

Gegužės 17 d. (4 diena). Finansinių rizikų valdymas įmonėje. Rizikos, kurias suvaldo įsitraukę darbuotojai. Lektorė – dr. Živilė Simonaitytė

 1. Kaip efektyviai identifikuoti rizikas?
 2. Kaip jas įvertinti?
 3. Kokius reagavimo į riziką būdus pasirinkti?
 4. Kaip rizikų valdymą paversti draugu, padedančiu dirbti, o ne našta, kurios visi nemėgsta?
 5. Kaip dirbtinio intelekto įrankiai gali padėti valdyti rizikas?

Gegužės 24 d. (5 diena). Efektyvus mokesčių planavimas ir lengvatų taikymas. Lektorius – Artūras Kapitanovas

 1. Mokesčių planavimo, vengimo, slėpimo samprata ir atskirtis.
 2. Pelno mokesčio tarifų taikymo sąlygos. Neapmokestinamos pajamos.
 3. Apmokestinimas prie pajamų šaltinio (nekilnojamojo turto pirkimas iš užsienio piliečių). Pozityvios pajamos ir jų apmokestinimas;
 4. Apmokestinami ir neapmokestinami dividendai. Kokios aplinkybės lemia apmokestinimą?
 5. Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų (baudos, delspinigiai, netesybos ir kt.) nustatymas, apmokestinimas ir apskaita.
 6. Investicinių projektų nuostatų taikymas. Investicinio projekto lengvatos pratęsimas.
 7. Turto perkėlimo iš LR apmokestinimas pagal PMĮ pakeitimus.
 8. Kitų lengvatų taikymas ir jų taikymo ypatumai.

Gegužės 31 d. (6 diena). Excel duomenų analizė ir vizualizavimas. Lektorius – Emilis Vasiliauskas

 1. Excel programoje naudojamos struktūrizuotos duomenų lentelės Table.
 2. Power Query įrankio demonstracija, kaip atlikti ETL (extract, transform, load) procedūrą.
 3. Suvestinių lentelių Pivot Table naudojimas pasiruošti duomenis analizei.
 4. Duomenų analizė ir vizualinis išvadų pateikimas Excel ir dirbtinio intelekto (DI code interpreter) pagalba.

Birželio 7 d. (7 diena). Viešasis kalbėjimas ir prezentacijos pristatymas strateginėse sesijose bei susirinkimuose. Lektorius – Tadas Montrimas

 1. Kaip suvaldyti nereikalingas emocijas viešo pristatymo ar pranešimo metu.
 2. Kaip, priklausomai nuo pristatymo tikslo, pateikti informaciją prezentacijos skaidrėse.
 3. Kaip sudominti ar palenkti į savo pusę skirtingas auditorijas.
 4. Kaip efektyviai panaudoti kūno kalbą esant dėmesio centre.

Birželio 14 d. (8 diena). Motyvavimas ir užduočių delegavimas komandoje. Kaip įtikinti siekti užsibrėžtų tikslų. Lektorius – Mantas Tvarijonavičius

 1. Komandos motyvavimas. Kokie 6 dalykai labiausiai motyvuoja žmones darbe ir kaip juos įveiklinti jūsų komandoje?
 2. Komandą motyvuojančios ir ugdančios praktikos: nuo klaidų aptarimui skirtų susirinkimų iki užduočių delegavimo. Gerųjų praktikų, sutelkiančių komandą siekti užsibrėžtų tikslų, apžvalga.
 3. Žingsniu daugiau nei darbuotojų motyvavimas: įgalinimas siekti užsibrėžtų tikslų. Kaip sukurti atmosferą, kuri motyvuotų dirbti kokybiškai, bendrauti – konstruktyviai, jaustis – gerai? Įžvalgos iš Google Aristotle tyrimo: aukšto produktyvumo komandų receptas.
 4. Naujų užduočių delegavimas komandos nariams: kam, kaip ir kada deleguoti užduotis, kad jų netektų sunkiai „pardavinėti” ir pačiam vadovui perdaryti? Delegavimo algoritmas.
 5. Chat GPT vadovo nepakeis, bet kaip DI gali padėti Jūsų kasdieniniame darbe?

Žiniomis dalinasi

Artūras Kapitanovas

Auditorius, mokesčių konsultantas. Artūras Kapitanovas dirbo Finansų ministerijoje, vėliau – Audito skyriaus viršininku Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Finansų ministerijos. Šiuo metu lektorius dirba kaip nepriklausomas auditorius ir mokesčių konsultantas. Įmones mokesčių ir apskaitos klausimais audituoja, konsultuoja ir joms atstovauja valstybės institucijose jau daugiau nei 20 metų. Artūro Kapitanovo seminaruose per metus apsilanko daugiau nei 10 000 dalyvių. Kasmet lektorius veda daugiau nei 70 seminarų, kurių net 87 proc. buvo įvertinti 10 balų iš 10.

Skirmantas Maulevičius

 • Finansininkas, investicijų bankininkas, turto ir verslo vertintojas; diplomuotas inžinierius (mechanika), vadybos mokslų magistras (finansų vadyba), profesines žinias finansų vadyboje gilinęs NMCP (Netherlands management cooperation programme) kursuose Olandijoje.
 • Dirbau gamybos įmonėse inžinieriumi ir ekonomistu, banke su vertybiniais popieriais, privačioje įmonėje vyr. buhalteriu, vėliau vienuolika metų investicinėje bendrovėje Finansų direktoriumi, atsakingu už finansų valdymą bei finansavimą.
  • Šiuo metu Investuotojų asociacijos narys, VILNIUS TECH (VGTU) lektorius dėstau modulį „Verslo finansavimas“;
  • taip pat investicinės bankininkystės paslaugas teikiančios įmonės „IFCON UAB“ savininkas – vadovas, minėta įmonė užsiima nuosavo ir skolinto kapitalo pritraukimu klientams, teikia konsultacijas įmonių finansų valdymo klausimais; atlieka projektų, turto ir verslo strateginį auditą bei vertinimą.

Živilė Simonaitytė

Živilė Simonaitytė daugiau kaip 10 metų dirbo Valstybės kontrolėje, kurioje prisidėjo prie įvairiausių organizacijų ir sistemų vertinimo, rekomendacijų dėl jų veiklos tobulinimo teikimo. Dėsto Vilniaus universitete, kuriame apsigynė daktaro disertaciją vidaus kontrolės vertinimo tema. Pastaruosius metus dirbo Sveikatos apsaugos ministerijoje, kur kuravo pandemijos valdymą, tad gerai išmano veikimą krizės sąlygomis.

Mantas Tvarijonavičius

Padeda augti vadovavimo, lyderystės, asmeninio efektyvumo ir personalo valdymo srityse. Veda praktinius seminarus, moderuoja renginius, skaito pranešimus, konsultuoja individualiai.

Tadas Montrimas

Teatro, renginių ir reklamų režisierius, aktorius, teatro pedagogas Tadas Montrimas 2012 metais baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją (aktoriaus specialybę), o 2014 metais Maskvos dailės teatro institute įgijo teatro režisieriaus magistro laipsnį. Nuo 2011 metų stato spektaklius Lietuvoje, rengia mokymus aktorinio meistriškumo, viešojo kalbėjimo bei kūrybiškumo temomis.

Emilis Vasiliauskas

Taikomosios matematikos magistras, verslo sistemų matematinio modeliavimo specialistas. Dirba UAB „Mokesčių srautas“ analitiku. Veda MS Excel kursus buhalteriams, finansininkams, ekonomistams. Ankstesnė patirtis – statistikas Lietuvos Respublikos statistikos departamente bei mažmeninės prekybos rinkos analitikas Baltijos šalims JAV įmonėje.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

Seminaro informacija

PROGRAMA

09:00–12:15 Seminaro trukmė
8:30–09:00 Registracija
10:30-10:45 Pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. seminaro medžiagą.

Laikas ir vieta

2024-04-19 – 2024-06-14,  Nuotoliniai mokymai

Daugiau informacijos apie mokymų datas: ? Kursai vyks balandžio 19 d., 26 d., gegužės 10 d., 17 d., 24 d., 31 d., birželio 7 d., 14 dienomis.
Kursų pradžia – 09:00 val.
Kursų pabaiga – 12:15 val.

Dalyvio namuose arba darbo vietoje
820€
Financial solutions manager LAB: nuo efektyvaus įmonės finansų supratimo iki lyderystės jų valdyme. DI įrankių pagalba (tiesioginė kursų transliacija)
820
2024-04-19 – 2024-06-14,  Vilnius

Daugiau informacijos apie mokymų datas: ? Kursai vyks balandžio 19 d., 26 d., gegužės 10 d., 17 d., 24 d., 31 d., birželio 7 d., 14 dienomis.
Kursų pradžia – 09:00 val.
Kursų pabaiga – 12:15 val.

Countline mokymų auditorija

Parkavimo informacija: ? Countline mokymų patalpos yra Vilniaus m. geltonojoje automobilių stovėjimo zonoje. Parkavimo įkainiai: 0,60 Eur/val.

820€
Financial solutions manager LAB: nuo efektyvaus įmonės finansų supratimo iki lyderystės jų valdyme. DI įrankių pagalba
820

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.

Tęsti mokymų paiešką: