Countline Law Countline Finance Countline Management
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui, Viešajam sektoriui
Nuotolinis seminaras.

Įmonių tvarumo ataskaitų rengimas: praktinio pasiruošimo žingsniai

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 4 ak. val.
    Kaina: 120€ (+ PVM)
 • Specialus pasiūlymas

Laikas ir vieta

2024-11-20,  Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
120€
Įmonių tvarumo ataskaitų rengimas: praktinio pasiruošimo žingsniai (tiesioginė seminaro transliacija)
120 (+ PVM)

Organizacijos bilietas!

Dalyvaukite mokymuose 4, o mokėkite tik už 3!

Apie seminarą

2021 m. Europos Komisija patvirtino Įmonių tvarumo ataskaitų teikimo direktyvą bei Taksonomijos reglamentą, kuriuose įtvirtinti įmonėms keliami socialinės atsakomybės ataskaitos reikalavimai. Minėti teisės aktai kol kas yra aktualūs didžiosioms Lietuvos įmonėms, taip pat ir mažoms bei vidutinėms įmonėms, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama Europos Sąjungoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje. Tačiau pastebima, kad ir kitų  įmonių vis dažniau yra prašoma pateikti tvarios veiklos (arba socialinės atsakomybės) ataskaitą.

2023-07-31 priimtas EK reglamentas, kuriuo patvirtintas tvarumo atskaitomybės standartų rinkinys, skirtas visoms įmonėms, kurioms taikoma Įmonių informacijos apie tvarumą teikimo direktyva. Nauji standartai apima visus aplinkos, socialinius ir valdymo klausimus. Pareiga teikti nefinansinę informaciją nuo 2024 m. teks gerokai didesniam skaičiui įmonių – net ir toms, kurios iki šiol jokios tvarumo informacijos nerinko ir neskelbė arba tai darė savanoriškai ir laisva forma.

Viena aktualiausių šiandienos verslo problemų – tai, jog nėra vieningų, standartizuotų tvarumo ataskaitų paruošimo metodų. Daugelis įmonių rengia ataskaitas apie savo poveikį aplinkosaugos, ekonomikos ir socialinei aplinkai, tačiau kiekviena jų turi savo prioritetus. Būtent šiuo metu įmonėms tenka vadovautis gerąja praktika, o jos taikymas – gana komplikuotas.

Nuo 2025 iki 2027 metų Europos Sąjungoje didės skaidrumo ir atsakomybės reikalavimai įmonėms, kurios bus priverstos skelbti išsamias ataskaitas apie savo veiklą. Įmonių kategorijos, kurias tai palies, yra:

 • 2025 m.: visuomenės intereso įmonės, įskaitant didžiąsias bendroves su daugiau nei 500 darbuotojų.
 • 2026 m.: didelės nelistinguojamos bendrovės, atitinkančios bent du iš trijų nurodytų kriterijų: turinčios daugiau nei 250 darbuotojų, daugiau nei 50 mln. eurų grynosios pajamos arba daugiau nei 25 mln. eurų vertės turtas per metus.
 • 2027 m.: mažosios ir vidutinės įmonės SMEs, kurios bus įtrauktos į tvarumo atskaitomybės procesą per supaprastintus atskaitomybės standartus.

Siekiant paskatinti tvarumą, ES įvedė jau minėtą Tvarumo atskaitomybės direktyvą, skatinančią įmones būti atskaitingoms už savo veiklos poveikį aplinkai, socialinei sferai ir atskleisti valdymo praktikas. Tvarumas yra neatsiejama verslo sėkmės dalis, dėl ko klientai, investuotojai, ir partneriai vis dažniau renkasi tvariai veikiančias įmones. Be finansinio stabilumo ir pelningumo, tvarios įmonės gali pagerinti savo reputaciją ir pritraukti talentus, taip pat yra linkusios išvengti didelių nuostolių krizės metu ir skatina inovacijas.

Šie reikalavimai ir politikos pokyčiai rodo, kad ESG (aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir valdymo) principai ir tvarumo tikslai yra esminiai ilgalaikės vertės kūrimui. Įmonės bus įpareigotos nustatyti tvarumo tikslus ir reguliariai atlikti jų įgyvendinimo stebėseną, kas bus atspindėta metinėse ataskaitose, prieinamose visuomenei.

Kas atsakingas už tvarios veiklos (socialinės atsakomybės) ataskaitos parengimą? Kokie reikalavimai taikomi formai bei turiniui? Ar yra taikomos išimtys? Šiuos ir kitus Jums rūpimus klausimus sužinosite seminaro metu.

KIEKVIENAS MOKYMŲ DALYVIS

 • Susipažins su įmonių tvarumo ataskaitų reikalavimais.
 • Įgis įmonių tvarumo ataskaitų rengimo žinių.
 • Supras įmonių tvarumo ataskaitų teikimo svarbą.

Temos

 1. Įmonių tvarumo ataskaitų rengimo svarba.
 2. Tvarumo ataskaitų rengimo reikalavimai: Įmonių tvarumo direktyvos ir Taksonomijos reglamento pagrindinės nuostatos.
 3. ESG kriterijai ir įmonių tvarumo ataskaitų gairės.
 4. Įmonių tvarumo ataskaitų rengimo etapai.
 5. Įmonių tvarumo ataskaitų pavyzdžiai.

ŽINIOMIS DALINASI

Agnė Šneiderienė

Socialinių mokslų (ekonomikos krypties) daktarė, Klaipėdos universiteto docentė, parengusi monografiją „Įmonių socialinė atsakomybė: genezė ir raida“, parašiusi daugiau kaip 20 mokslinių straipsnių, publikuotų Lietuvos ir užsienio moksliniuose žurnaluose. Agnė reguliariai gilina žinias žaliosios ekonomikos, tvarumo, įmonių socialinės atsakomybės srityse, organizuoja mokymus bei skaito viešas paskaitas žaliosios ekonomikos bei žaliojo augimo klausimais. 2 metus prisideda rengiant „Žaliąją knygą“, kasmetinį leidinį, apimantį įvairias aplinkosaugos temas bei gerąsias aplinką tausojančias istorijas.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM” platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Apmokėjus sąskaitą, viena diena prieš seminarą el. paštu atsiųsime nuorodą bei prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

Organizuokite šiuos mokymus tik savo organizacijai

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

SEMINARO INFORMACIJA

PROGRAMA

09:00-12:15 Seminaro trukmė
08:30-09:00 Registracija
10:30-10:45 Kavos pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna el. seminaro medžiagą.

Laikas ir vieta

2024-11-20,  Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
120€
Įmonių tvarumo ataskaitų rengimas: praktinio pasiruošimo žingsniai (tiesioginė seminaro transliacija)
120 (+ PVM)

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.

Tęsti mokymų paiešką: