Countline Management Countline Finance
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui, Privačiam sektoriui
Seminaras.

Naujosios bendrovių vertybinių popierių platinimo taisyklės

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 4 ak. val.
   
 • Dovana
 • Taikoma nuolaida antram dalyviui

INFORMACIJA

 • Bendrovės vertybinių popierių platinimas – tai puiki priemonė bendrovėms, siekiančioms pritraukti kapitalo iš išorinių finansavimo šaltinių. Tačiau šios priemonės įgyvendinimo procedūra nėra lengva, o reikalaujanti daug įvairių žinių ir išteklių.
 • Visų pirma, bendrovės, nusprendusios platinti vertybinius popierius, pirmasis žingsnis yra pasirinkti vertybinių popierių platinimo būdą. Didžiulėje vertybinių popierių rinkoje egzistuoja keli bendrovių vertybinių popierių platinimo būdai: privatus ir viešas. Vienoms bendrovėms gali būti naudingesnis vienas būdas, kitoms – kitas, pvz., vertybinių popierių platinimas tiesiogiai uždarai investuotojų grupei yra naudingesnis smulkesniems emitentams, nes nėra tarpininkavimo institucijos, o registravimo procedūros paprastesnės ir pan.
 • Antra, bendrovė, nusprendusi rinkoje platinti vertybinius popierius ir pasirinkus atitinkamą platinimo būdą, neišvengiamai susidurs su teisinėmis procedūromis, kurias atlikus bendrovei bus suteikta teisė platinti vertybinius popierius. Bendrovė, nusprendusi išleisti vertybinių popierių emisiją, turi parengti prospektą – investuotojams ir visuomenei skirtą dokumentą, kuriame pagal teisės aktų nuostatas atskleidžiama informacija apie emitentą (veiklą, finansinę būklę, pagrindinius akcininkus, vadovus, atkreipiamas dėmesys į esamą investavimo riziką ir pan.). Plačiau
 • Taigi, šio seminaro metu bus aptariami įvairūs vertybinius popierius platinti rinkoje nusprendusioms bendrovėms aktualūs klausimai, nuo labiausiai bendrovės poreikius atitinkančio platinimo būdo pasirinkimo iki praktinių patarimų atliekant procedūrą ir rengiant dokumentus vertybinių popierių platinimui.
 • Tam, kad galėtumėte pasirengti vertybinių popierių platinimui rinkoje, leiskite mums Jus pirmiausia supažindinti su nauju teisiniu reguliavimu ir galimomis jo praktinio taikymo problemomis bei perspektyvomis.

 

Vertybinių popierių platinimui aktualių naujausios redakcijos teisės aktų sąrašas:

 • Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 2017 m. birželio 14 d. dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB. Susipažinti galite paspaudę šią nuorodą;
 • Vertybinių popierių įstatymas. Susipažinti galite paspaudę šią nuorodą;
 • Akcinių bendrovių įstatymas. Susipažinti galite paspaudę šią nuorodą;
 • Finansinių priemonių rinkų įstatymas. Susipažinti galite paspaudę šią nuorodą;;
 • Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymas. Susipažinti galite paspaudę šią nuorodą;
 • Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas. Susipažinti galite paspaudę šią nuorodą;
 • Sutelktinio finansavimo įstatymas. Susipažinti galite paspaudę šią nuorodą.

Temos

 1. Naujosios bendrovių vertybinių popierių platinimo taisyklės: teorija ES ir prognozuojama taikymo praktika Lietuvoje.
 2. Kaip išvengti iki 10 mln. Eur siekiančių baudų?
 3. Kitos vertybinių popierių platinimo reguliavimo Lietuvoje problemos ir jų sprendimai: viešas ir neviešas platinimas, UAB vertybinių popierių platinimo taisyklės, galimybės platinti vertybinius popierius užsienio šalyse ir kt.
 4. Naujųjų bendrovių vertybinių popierių platinimo taisyklių suteikiamos galimybės:
  • „augimo prospekto“ panaudojimas Lietuvos smulkiajam ir vidutiniam verslui pritraukiant naujo kapitalo;
  • sutelktinio finansavimo ir tarpusavio skolinimo panaudojimas pritraukiant kapitalą į bendrovę pagal naujųjų taisyklių išimtis;
 5. Praktiniai patarimai rengiantiems dokumentus vertybinių popierių platinimui.

ŽINIOMIS DALINASI

Audrius Matikiūnas

Audrius Matikiūnas „INVL Asset Management“ privataus kapitalo investicijų teisės vadovas. Per daugiau nei 12 metų trunkančią karjerą finansų įstaigose (bankuose, finansų maklerio įmonėse, draudimo bendrovėse ir turto valdymo įmonėse) jis sukaupė išskirtinę patirtį bankininkystės, kapitalo rinkų ir finansinių bei investicinių paslaugų srityse. Audrius yra pripažintas teisės ekspertas, nuolat dalyvaujantis kuriant ir įgyvendinant inovatyvius teisinius ir reguliacinius sprendimus Lietuvoje ir už jos ribų. Gilus ir tiesioginis verslo poreikių bei esamo ir naujo reguliavimo supratimas Audriui leidžia pateikti išskirtinę analizę, įžvalgas ir praktinius patarimus taikant tiek ES, tiek ir juos įgyvendinančius Lietuvos teisės aktus. Audrius taip pat aktyviai dalyvauja finansinių ir investicinių paslaugų rinkų dalyvius vienijančių asociacijų veikloje. Tai leidžia jam nuolat būti išsamiai informuotam apie naujausią Lietuvos banko, Finansų ministerijos ir kitų institucijų teisės aktų teisėkūros ir teisės aktų laikymosi priežiūros praktiką.

SEMINARO INFORMACIJA

PROGRAMA

09:00-12:15 Seminaro trukmė
08:30-09:00 Registracija
10:30-10:45 Kavos pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.