Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Mokestiniai pokyčiai 2024 m. ir šiųmetinės finansinės atskaitomybės sudarymo ypatumai

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 7 ak. val.
    Kaina: 150€ (+ PVM)
 • Kiekvienas seminaro dalyvis gauna dovanų!

Laikas ir vieta

2023-12-13, Kaunas
Viešbutis „Victoria hotel Kaunas“

Parkavimo informacija: ? Viešbutis turi nemokamą stovėjimo aikštelę viešbučio svečiams, jei laisvų vietų nėra rekomenduojame stovėjimo vietų ieškoti Miško ir Gedimino gatvėse.

150€
Mokestiniai pokyčiai 2024 m. ir šiųmetinės finansinės atskaitomybės sudarymo ypatumai
Su pietumis. Rinkitės patogų mokymosi būdą – jei nebegalėsite atvykti į vietą, visada galėsime perkelti Jūsų mokymąsi į nuotolinį formatą.
150 (+ PVM)
2023-12-14, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
150€
Mokestiniai pokyčiai 2024 m. ir šiųmetinės finansinės atskaitomybės sudarymo ypatumai (tiesioginė seminaro transliacija)
150 (+ PVM)
2023-12-14, Vilnius
Viešbutis „Park Plaza Vilnius“

Parkavimo informacija: ? Viešbutis „Park Plaza Vilnius“ yra Vilniaus m. žaliojoje automobilių stovėjimo zonoje. Parkavimo įkainiai: 0,30 Eur/val.

150€
Mokestiniai pokyčiai 2024 m. ir šiųmetinės finansinės atskaitomybės sudarymo ypatumai
Su pietumis. Rinkitės patogų mokymosi būdą – jei nebegalėsite atvykti į vietą, visada galėsime perkelti Jūsų mokymąsi į nuotolinį formatą.
150 (+ PVM)

Dovanos!

 1. Kiekvienas seminaro dalyvis dovanų gauna Excel įrankį Rizikų detektorius: kaip netapti nepatikimu mokesčių mokėtoju? (vertė – 40 Eur), kurio pagalba galėsite įsivertinti rizikas dėl galimybės būti įtrauktiems į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą.
 2. Kiekvienas seminaro dalyvis dovanų gaus pagalbinę darbo priemonę „Nekilnojamojo turto mokesčio tarifai, taikomi 2023 metais“ elektroniniu formatu, patogiam mokesčio deklaravimui.

*darbo priemonės bus atsiųstos po seminaro į Jūsų nurodytą el. pašto adresą.

APIE SEMINARĄ

Užveriant 2023 m. kalendorių ir žengiant į 2024-uosius susidursime su naujomis mokesčių realijomis. Keisis taisyklės, o su jomis – finansinė  realybė/aplinka. 

Naujos nuostatos gali, daugeliu atveju, iškelti griežtesnių reikalavimų, tačiau ir suteikti galimybių, kitaip tariant – lengvatų. Į pokyčius reaguojant proaktyviai galima išvengti nepatogumų bei, žinoma, palengvinti mokestinių pokyčių keliamą naštą. 

Tuo tarpu finansinių ataskaitų, kurias rengti reikės jau už šiuos metus, reikšmė išlieka akivaizdi. Būtinas įmonės atskaitomybės komponentas ir veidrodis, atspindintis įmonės finansinę sveikatą – taip galima apibūdinti finansinės ataskaitas. Atsižvelgiant į būsimas mokesčių naujoves, ataskaitų rengimo subtilybių tik daugės. 

Tiek mokesčių naujienų išmanymas, tiek tinkamas finansinių ataskaitų ruošimas reikalauja atitinkamų žinių bei nuolatinio informuotumo. Mokesčių sritį šiuo metu supa dinamika – svarbu reaguoti į dabartinius iššūkius ir numatyti būsimus pokyčius. Sužinokite, kaip ne tik išgyventi, bet ir klestėti permainų laikotarpiu – pasinaudokite galimybe teisinius reikalavimus paversti strateginiais sprendimais dalyvaudami auditoriaus seminare. 

Teisės aktų pakeitimai, projektai ir VMI komentarai 2023-2024 m.:

 • 2023-05-01 įsigaliojo Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai dėl įstatinio kapitalo mažinimo, privilegijuotų akcijų ir privalomo akcijų pirkimo/pardavimo.
 • 2023-05-01 įsigaliojo MAĮ pakeitimai, kuriais įtvirtinta, kad sunkinančiomis aplinkybėmis laikytini ir tie atvejai, kai į finansinę apskaitą įtraukti juridinę galią turintys apskaitos dokumentai, kuriuose užfiksuotos operacijos įvyko kitomis, negu nurodyta, sąlygomis, pvz., pažeidimas padarytas asmeniui siekiant gauti mokestinę naudą ir kt.
 • 2023 lapkričio mėn. VMI kliento profilis buvo papildytas 3-imis naujais rizikingumo kriterijais, kurie parodys turimų mokestinių paskolų sutarčių likučius, vertins ar įmonė pateikia dokumentus, kurie pagrįstų galimai susidariusią mokesčių permoką ir elektroninio pašto įrašymą Mano VMI savitarnoje.
 • VMI pateikė atnaujintą PMĮ 14 str. komentarą, kuriame naujai išaiškino:
  • gautos dotacijos ilgalaikio turto įsigijimui apskaitos ypatumus, kokiais atvejais kapitalo subsidija priskiriama apmokestinamosioms pajamoms, o kokiais – ne;
  • įstatinio kapitalo mažinimo ir laisvų lėšų išmokėjimo niuansus, kai anuliuojamos akcijos ir kai sumažinama akcijų nominali vertė;
  • akcijų mainų į kitų vienetų akcijas ypatumus;
  • dėl turto nusidėvėjimo metodo tęstinumo, kai turtas susigrąžinamas atgal į Lietuvą iš užsienio.
 • VMI papildė PMĮ1 17 str. 1 d. komentarą, dėl išlaidų, susijusių su nuotoliniu darbu, priskyrimo leidžiamiems atskaitymams.
 • Nuo 2023-06-22 įsigaliojo Įmonių atskaitomybės įstatymo pakeitimai, susiję su pelno mokesčio informacijos ataskaita stambioms įmonių grupėms nuo 2024-06-22 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių.
 • Nuo 2024-01-01 didėjantys MMA ir MVA, turės įtakos neapmokestinamų GPM dienpinigių, vykstant į užsienį, dydžiams.
 • Nuo 2024-01-01 pagal GPMĮ projektą keisis metinės ir mėnesinės NPD formulės, bei neįgaliesiems bei riboto darbingumo asmenims taikytinas fiksuotas NPD.
 • Nuo 2024-01-01 pagal Valstybės socialinių fondų biudžetų 2024 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą didinamas VDU iki 1902,70 Eur, kuris turės įtakos GPM tarifui, taip pat Sodros įmokų luboms. Taip pat keičiamas II grupės draudėjų Sodros įmokos tarifas.
 • 2024-05-01 turėtų įsigalioti Įmonių atskaitomybės įstatymo pakeitimo projektas, pagal kurį metinių finansinių ataskaitų auditas turėtų būti atliktas mažosiose bendrijose, kurios atitiktų du iš trijų pateikiamų kriterijų.
 • Nuo 2024-05-01 turėtų įsigalioti FAĮ pakeitimai, kuriais nurodoma kokie asmenys gali teikti apskaitos paslaugas (tiek juridinis, tiek fizinis asmuo). Taip pat naujai įtvirtinama prievolė juridiniams asmenims pateikti informaciją JAR tvarkytojui kada pradeda teikti apskaitos paslaugas ir kada šią veiklą nutraukia, o fiziniams asmenims – šią informaciją reikės pateikti VMI.
 • 2024-05-01 turėtų įsigalioti ir ANK pakeitimo projektas, kuriame siūloma numatyti administracinę atsakomybę ne tik už neteisingos juridinio asmens, finansinės ataskaitos, metinės ataskaitos, bet ir metinio pranešimo, veiklos ataskaitos pateikimą.
 • 2024-05-01 turėtų įsigalioti Pelno mokesčio įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma naujai nustatyti stambaus projekto įgyvendinimo sąlygas, dėl sukurtų darbo vietų skaičiaus ir dirbančių darbuotojų atlygio dydžio. 
 • 2025-05-01 turėtų įsigalioti naujas Atsiskaitymų grynaisiais pinigais apvalinimo įstatymo projektas, bei jį lydintieji teisės aktų projektai (PVMĮ, FAĮ, Euro įvedimo), kurie numato naujas apvalinimo taisykles atsiskaitant grynaisiais pinigais, siekiant atsisakyti  1 ir 2 euro centų monetų.
 • 2024-01-01 turėtų įsigalioti Pelno mokesčio įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma pratęsti pelno mokesčio lengvatą, už paramą, suteiktą filmų gamybai iki 2028-12-31.

Seminare kartu su auditoriumi aptarsite apskaitos ir mokesčių pakeitimus, metinės pelno mokesčio deklaracijos ir jos formų pildymo tvarkos specifiką, pelno mokesčio lengvatų taikymą, neapmokestinamąsias pajamas pelno mokesčiu, išlaidų priskyrimą leidžiamiems/neleidžiamiems atskaitymams ir kitus svarbius klausimus, susijusius su finansine atskaitomybe. Seminaro pabaigoje – individualios konsultacijos.

Temos

 1. Teisės aktų projektų ir numatomų pakeitimų nuo 2024 m. apžvalga:
  • Naujos NPD ir MNPD formulės bei didesni fiksuoti NPD dydžiai nuo 2024-01-01.
  • Nuo 2024-01-01 didinamas VDU.
  • Numatomi PMĮ pakeitimai nuo 2024-05-01 dėl stambaus projekto įgyvendinimo sąlygų.
  • Numatomi Įmonių atskaitomybės įstatymo pakeitimai nuo 2024-05-01 dėl audito privalomumo MB, kai viršijami nustatyti kriterijai.
  • Numatomi FAĮ pakeitimai nuo 2024-05-01, kuriais juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie buvo pripažinti kaltais pagal BK pažeidimų, negalės užsiimti apskaitos paslaugų teikimu.
  • Numatomi ANK pakeitimai nuo 2024-05-01 dėl nepateikto metinio pranešimo bei veiklos ataskaitos.
  • Nuo 2025-05-01 numatomas naujas reglamentavimas dėl apvalinimo atsiskaitant grynaisiais pinigais.
 2. Darbo užmokesčio pakeitimai nuo 2024-01-01 ir pereinamojo laikotarpio aktualijos:
  • MMA ir MVA įtaka DU skaičiavimui;
  • NPD ir MNPD formulės ir jų taikymas;
  • MMA įtaka PSD įmokoms;
  • MMA įtaka „Sodros“ įmokoms, uždirbantiems mažesnį nei MMA DU;
  • MMA įtaka neapmokestinamų GPM dienpinigių į užsienį dydžiams.
 3. Pelno mokestis:
  • Pelno mokesčio tarifų taikymo sąlygos.
  • Neapmokestinamos pajamos.
  • Pelno mokesčio lengvatų taikymas:
   • Apmokestinami ir neapmokestinami dividendai;
   • Mokestinių nuostolių perdavimas įmonių grupėje.
  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų (baudos, delspinigiai, netesybos ir kt.) nustatymas, apmokestinimas ir apskaita.
  • Skolos ir beviltiškos skolos bei galimas PVM susigrąžinimas.
  • Apmokestinimas prie pajamų šaltinio (nekilnojamojo turto pirkimas iš užsienio piliečių).
  • Atidėtojo pelno mokesčio pripažinimas, pasikeitimas, parodymas finansinėse ataskaitose;
  • Pozityvios pajamos ir jų apmokestinimas;
  • Sandoriai su asocijuotais asmenimis.
  • Kainodaros taisyklės;
  • Investicinio projekto nuostatų taikymas. Problematika.
  • Turto perkėlimo iš LR apmokestinimas pagal PMĮ pakeitimus.
  • Investicinio projekto lengvatos pratęsimas.
  • Kinų lengvatos taikymo lengvatų taikymas.
  • Šių lengvatų taikymo ypatumai.
 4. Gyventojų pajamų mokestis (GPM):
  • GPM lengvatos ir jų taikymas 2023-2024 m.
  • GPM apmokestinamos ir neapmokestinamos pajamos.
  • GPM komentaras. Naujausi VMI išaiškinimai gyventojų pajamų apmokestinimo srityje.
  • VMI dažniausiai nustatomos klaidos:
   • Turinio viršenybės prieš formą principas;
   • Paskolų, obligacijų palūkanos ir jų apmokestinimas;
   • IT tikrosios rinkos vertės pardavimo sandorių nustatymas.
  • Pajamos natūra. Tarnybinių automobilių naudojimas asmeniniams poreikiams, ilgalaikio turto pirkimas (butai, laivai ir pan.), įvairios dovanos.
  • Kokių rūšių pajamas gali gauti MB narys ir MB vadovas? MB įstatymo apribojimai narių civilinėms sutartims. Skirtumai dėl apmokestinimo.
  • IĮ ir MB savininkų gautų sumų, kurios apmokestinamos valstybinio socialinio draudimo įmokomis (pajamos savo esme atitinkančios darbo santykius) reglamentavimas ir ypatumai.
  • PSD ir VSD individualios įmonės savininko ir mažosios bendrijos nario.
  • Individualios įmonės savininko iš įmonės gaunamų pajamų apskaita ir apmokestinimas.
  • Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų apmokestinimo niuansai (užsienio atlikėjams, konsultantams ir kt.).
  • Opcionai: teisinis ir mokestinis reglamentavimas. Įmonės, kurios suteikė teisę įsigyti opcionų, šiuos sandorius pradėjo vykdyti 2023-02-01. Kaip šių sandorių įgyvendinimą traktuoja VMI?
  • Maitinimo paslaugų darbuotojams suteikimas bei apmokestinimas.
  • Teismų praktika.
  • GPMĮ pakeitimai nuo 2023-01-01 dėl neapmokestinamųjų pajamų.
  • GPMĮ pakeitimai dėl pajamų pripažinimo būdo vykdant individualią veiklą 2023 m.
 5. Pridėtinės vertės mokestis (PVM):
  • PVM apskaičiavimas ir deklaravimas remiantis naujausiais PVM įstatymo pakeitimais.
  • Naujausi VMI komentarai ir jų pritaikymas.
  • Lengvatinių PVM tarifų taikymo ypatumai.
  • PVM neapmokestinamos paslaugos.
  • Mišraus PVM atskaita.
  • Teisė susigrąžinti PVM nuo beviltiškų skolų.
  • Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas.
  • 0 proc. PVM tarifo taikymas ir jo pagrįstumo įrodymai.
  • Pareiga tikrinti užsienio tiekėjus PVM tikslais.
  • Nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos sandorių apmokestinimas PVM.
  • Elektroninė prekyba.: prekių tiekimas ir apmokestinimas, vieno langelio OSS sistema.
  • PVM atskaita: dažniausiai nustatomos klaidos.
  • Galimybė atskaityti pirkimo PVM už įsigytus elektromobilius nuo 2023-01-01.
  • Teismų praktika.
 6. Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai ir reguliavimas 2023 m.:
  • Prievolė platformų operatoriams teikti duomenis VMI apie pardavėjų pajamas nuo 2023-01-01. Kiek tai aktualu įmonėms ir fiziniams asmenims?
  • Dvigubai didesnės baudos už mokesčių įstatymų pažeidimus nuo 2023-05-01.
  • Nuo 2023-05-01 nauja VMI teisė analizuojant duomenis ar vykdant patikrinimą gauti duomenis iš įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro. Kaip dabar vyksta analizė?
  • Mokestiniai patikrinimai ir mokestiniai tyrimai. Nuo 2023-05-01 naujas aprašas dėl apskaitos dokumentų papildymo mokestinio patikrinimo ar mokestinio tyrimo metu.
  • EKA posistemis. Išmanieji kasos aparatai.
  • Deklaracijų tikslinimo laikotarpis.
  • Mokesčių administratoriaus teisė išieškoti lėšas.
  • Iš užsienio gaunama informacija ir jos pasekmės mokesčių mokėtojams.
 7. Apskaitos tvarkymo ypatumai ir finansinė atskaitomybė už 2023 m.:
  • Finansinės apskaitos ir Įmonių atskaitomybės įstatymų taikymas rengiant 2023 finansines ataskaitas.
  • Lietuvos finansinės atskaitomybės (Verslo apskaitos) standartų taikymas rengiant 2023 finansines ataskaitas.
  • Įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatymo taikymo ypatumai rengiant 2023 finansinę atskaitomybę.
  • Mažųjų bendrijų įstatymo ir Individualių įmonių įstatymo ypatumai.
  • Akcinių bendrovių įstatymo įtaka finansinių ataskaitų rengimui. ABĮ pakeitimai nuo 2023-05-01: įstatinio kapitalo mažinimas, privilegijuotos akcijos ir privalomas akcijų pirkimas/pardavimas.
  • Labdaros ir paramos įstatymo nuostatų taikymas teikiant paramą.
  • Inventorizacija: pasiruošimas, atlikimas, dokumentacija ir parodymas apskaitoje.
  • Įmonės padėties dėl ekonominės situacijos bei kitų neapibrėžtumų atskleidimas aiškinamajame rašte.
  • Institucijoms teikiamų duomenų tikslinimas ir klaidų taisymas.
  • Sandoriai tarp įmonės ir akcininkų: ką svarbu žinoti?
 8. Atnaujintų VMI komentarų apžvalga: į ką svarbu atkreipti dėmesį?

ŽINIOMIS DALINASI

Artūras Kapitanovas

Auditorius, mokesčių konsultantas. Artūras Kapitanovas dirbo Finansų ministerijoje, vėliau – Audito skyriaus viršininku Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Finansų ministerijos. Šiuo metu lektorius dirba kaip nepriklausomas auditorius ir mokesčių konsultantas. Įmones mokesčių ir apskaitos klausimais audituoja, konsultuoja ir joms atstovauja valstybės institucijose jau daugiau nei 20 metų. Artūro Kapitanovo seminaruose per metus apsilanko daugiau nei 10 000 dalyvių. Kasmet lektorius veda daugiau nei 70 seminarų, kurių net 87 proc. buvo įvertinti 10 balų iš 10.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. (8 5) 263 99 22.

Susisiekti 

Seminaro informacija

Programa

10:00-16:30 Seminaro trukmė
9:00-10:00 Registracija
12:00-13:00 Pietūs
14:30-14:45 Pertrauka

Papildoma Informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą.

Laikas ir vieta

2023-12-13, Kaunas
Viešbutis „Victoria hotel Kaunas“

Parkavimo informacija: ? Viešbutis turi nemokamą stovėjimo aikštelę viešbučio svečiams, jei laisvų vietų nėra rekomenduojame stovėjimo vietų ieškoti Miško ir Gedimino gatvėse.

150€
Mokestiniai pokyčiai 2024 m. ir šiųmetinės finansinės atskaitomybės sudarymo ypatumai
Su pietumis. Rinkitės patogų mokymosi būdą – jei nebegalėsite atvykti į vietą, visada galėsime perkelti Jūsų mokymąsi į nuotolinį formatą.
150 (+ PVM)
2023-12-14, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
150€
Mokestiniai pokyčiai 2024 m. ir šiųmetinės finansinės atskaitomybės sudarymo ypatumai (tiesioginė seminaro transliacija)
150 (+ PVM)
2023-12-14, Vilnius
Viešbutis „Park Plaza Vilnius“

Parkavimo informacija: ? Viešbutis „Park Plaza Vilnius“ yra Vilniaus m. žaliojoje automobilių stovėjimo zonoje. Parkavimo įkainiai: 0,30 Eur/val.

150€
Mokestiniai pokyčiai 2024 m. ir šiųmetinės finansinės atskaitomybės sudarymo ypatumai
Su pietumis. Rinkitės patogų mokymosi būdą – jei nebegalėsite atvykti į vietą, visada galėsime perkelti Jūsų mokymąsi į nuotolinį formatą.
150 (+ PVM)

Tęsti mokymų paiešką: