Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Mokesčių ir apskaitos ypatumai bei praktinės rekomendacijos 2021-2022 m.

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 7 ak. val.
    Kaina: 120 – 135€ (+ PVM)

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

APIE SEMINARĄ

-2 dienų seminaras-

VMI rašte „Dėl pajamų, gautų natūra, apmokestinimo ir deklaravimo bei pridėtinės vertės mokesčio prievolių, automobilius naudojant privatiems poreikiams“ aiškinama apie mokestines prievoles, susijusias su automobilio naudojimu privatiems poreikiams.

VMI tęsia kontrolės priemones dėl tarnybinių automobilių naudojimo, kuri jau yra išsiuntusi ir gavusi atsakymus į klausimynus apie automobilių naudojimą, todėl visa gauta informacija yra analizuojama, o nustačius rizikas, kad įmonės galimai vengia apskaityti automobilių naudojimą privatiems poreikiams tenkinti bei mokėti privalomus su automobilių naudojimu susijusius mokesčius, įmonių atžvilgiu bus taikomi tolimesni kontrolės veiksmai.

VMI 2021 m. pabaigoje žada įgyvendinti naujas išmaniosios kontrolės priemones. Daugiausiai diskusijų kelia įmonių bei įstaigų „Rizikingumo profilis“, kuriame bus vertinamos įvairios rizikos – deklaravimo rizika, laiku nesumokėjimo rizika, pridėtinės vertės mokesčio atotrūkis bei dar keletas rodiklių. Šios rizikos gali būti VMI stebėsenos ar kontrolės procedūrų inicijavimo priežastimi.

Taip pat nuo 2021-12-01 įsigalioja įsakymas dėl  mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių, pagal kurį VMI turės daugiau galių: galės atlikti mokėtojo veiklos stebėseną, turės teisę neribotam laikui vizituoti verslo subjektus ir iš mokesčių mokėtojų paimti ne tik apskaitos bei kitų dokumentų originalus, bet ir kompiuterinės apskaitos duomenis.

Kitas svarbus su pajamomis susijęs klausimas – apmokestinimas prie pajamų šaltinio. Tai dažnai klausimų keliantis procesas, reguliuojamas dvigubo apmokestinimo sutartyse. Kokia mokestinė našta tenka Jums?

Planuojama, kad 2022-01-01 įsigalios Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai, susiję su mokesčių administratoriaus pareigomis, informacija apie mokesčių mokėtoją, taip pat Asociacijų įstatymo pakeitimai, susiję su asociacijų nariais, turtu, finansine apskaita. Seminaro metu bus nagrinėjamos minėtų įstatymų aktualiausios pakeitimo nuostatos, aktualios pelno nesiekiantiems subjektams.

VMI nuo 2021-07-15 pradėjo taikyti Ankstyvojo perspėjimo sistemą nemokumo tikimybei nustatyti ir vertina įmonės teikiamus duomenis bei iš trečiųjų šalių gaunamą informaciją už praėjusius 48 mėnesius. Atsiranda naujos pareigos vadovui.

Rudens Seimo sesijoje planuojama patvirtinti naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymą, kuris pakeis beveik 20 metų galiojusį Buhalterinės apskaitos įstatymą. Galima teigti, kad „pajudės“ patys buhalterinės apskaitos pamatai.

Tai tik dalis temų, kurios bus nagrinėjamos seminare.

Temos

Spalio 19 d. – I seminaro diena.

 1. Mokesčių administravimo įstatymas:
  • Numatomi MAĮ pakeitimai, susiję su mokesčių administratoriaus pareigomis, informacija apie mokesčių mokėtoją nuo 2022-01-01;
  • Pakeitimai Mokesčių administravimo įstatyme 2021 m.;
  • Deklaracijų teikimo ir tikslinimo laikotarpis;
  • VMI galimybės formuoti deklaracijas už įmones;
  • Institucijoms teikiamų duomenų tikslinimas;
  • Mokesčių permokų sudengimai – palengvinimas ar “painiava”?
  • Mokestiniai patikrinimai ir mokestiniai tyrimai;
  • Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai ir jų tenkinimo sąlygos;
  • Tarpvalstybinių susitarimų pranešimai VMI.
 2. VMI planai: kontrolė ar pagalba verslui?
  • “Rizikingumo profilis”. Kada ir ko galime tikėtis? Kokios rizikos bus vertinamos?
  • Automatinis deklaracijose teikiamų duomenų vertinimas realiuoju laiku ir informavimas apie klaidas;
  • Plečiamas itin atidžiai prižiūrimų didžiųjų mokesčių mokėtojų sąrašas; 
  • Ketinimai skirti griežtesnes sankcijas;
  • Uždaro tipo investicinio fondo steigimas, lengvatos ir apmokestinimo problemos;
  • Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklės nuo 2021-12-01.
 3. Juridinių asmenų nemokumo įstatymo pakeitimai nuo 2021-07-15:
  • Nemokumo tikimybė kas tai? Sąvoka, rizikos vertinimas, išimtys;
  • Vadovo pareigos ir atsakomybė, susijusi su nemokumo tikimybe ir jos vertinimu;
  • VMI ankstyvojo perspėjimo sistema.
 4. Juridinio asmens likvidavimas Registro tvarkytojo iniciatyva: ar tai nebus galimybė turtą paversti bešeimininkiu?
 5. Numatomi nepatikimų mokesčių mokėtojų kriterijų taikymo pakeitimai.
 6. Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo ypatumai 2021 m.:
  • GPM tarifai. Kada taikomas 20%, kada 32% tarifas?
  • Socialinio draudimo įmokų „grindys“ ir „lubos“ 2021 m.;
  • Neapmokestinamosios pajamos;
  • Rentos, dovanos, paveldėjimas;
  • Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų apmokestinimo niuansai (nekilnojamo turto pirkimas iš užsienio piliečių);
  • NPD ir MNPD formulės;
  • Pasiruošimas A ir B klasės pajamos bei metinės GPM312 deklaracijos pildymui už 2021 metus. Pakeitimai pildant GPM312 deklaraciją;
  • Metinės GPM311 deklaracijos pildymo tvarkos pakeitimai;
  • Paramos skyrimas (paramos iš GPM skyrimo ribojimai);
  • Galimi Darbo užmokesčio skaičiavimo pakeitimai nuo 2022 m. (MMA ir NPD pasikeitimai).
 7. Pajamos natūra. Pajamų natūra pripažinimo, įvertinimo bei apmokestinimo tvarka:
  • Įmonės lengvųjų automobilių naudojimas (ir asmeniniams poreikiams), VMI išmanieji tyrimai keliuose;
  • Įvairios dovanos;
  • “Prabangos” prekės;
  • Butai, namai, kelionės;
  • Nuotolinių darbo vietų įrengimas;
  • Darbuotojų maitinimas, laisvalaikio ir pramogų apmokėjimas;
  • Suteiktos prekių ir paslaugų nuolaidos darbuotojams.
 8. Darbo užmokesčio skaičiavimas:
  • Su darbo santykiais susijusių išmokų, dienpinigių ir komandiruotės išlaidų kompensacijų mokėjimas tik pavedimu. Pliusai ir minusai;
  • Darbo užmokesčio mokėjimas užsienio piliečiams;
  • Darbo kodekso pakeitimai (dirbantiems statybvietėse; reorganizuojamų įmonių darbuotojų informavimas ir apsauga).
 9. Valstybinis socialinis draudimas ir privalomasis sveikatos draudimas:
  • Papildomas pensijos draudimo įmokos tarifas nuo 2022 m.;
  • VSD įmokų bazės pakeitimai;
  • Asmenų, vykdančių veiklą su verslo liudijimais, individualios veiklos pažymomis bei individualių įmonių ir mažųjų bendrijų savininkų, apmokestinimo VSD ir PSD ypatumai bei naujovės.
 10. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai.
 11. Pridėtinės vertės mokestis (PVM):
  • PVM apskaičiavimas ir deklaravimas remiantis naujausiais PVM įstatymo pakeitimais nuo 2021 m.; 
  • Elektroninės prekyba 2021 m.: prekių tiekimo ir apmokestinimo vietos pasikeitimai nuo 2021-07-01, vieno langelio OSS sistema;
  • Apmokestinamųjų asmenų registravimosi OSS sistemoje taisyklės nuo 2021-10-05;
  • Naujausi VMI komentarai ir jų taikymas 2021 m.;
  • Išplėstas lengvatinio 9 proc. PVM tarifų taikymas;
  • 0 proc. PVM tarifo taikymas ir jo pagrįstumo įrodymai;
  • Pareiga tikrinti užsienio tiekėjus PVM tikslais;
  • PVM atskaita: dažniausiai nustatomos klaidos;
  • Mišraus PVM atskaita ir metinis deklaravimas;
  • Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas.

Spalio 20 d. – II seminaro diena.

 1. Apskaitos aktualijos:
  • Apskaitos duomenų parengimas i.SAF-T rinkmenos formavimui;
  • Inventorizacija: pasiruošimas, atlikimas, dokumentacija ir atvaizdavimas apskaitoje;
  • Pasiruošimas darbui i.EKA sistema nuo 2023 m.
 2. Pelno mokestis:
  • Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai, taikomi 2021 m.;
  • Pelno mokesčio tarifų ir lengvatų taikymo sąlygos;
  • Atleidimo nuo pelno mokesčio sąlygos;
  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų nustatymas, apmokestinimas ir apskaita;
  • Dividendų išmokėjimo juridiniams asmenims problematika;
  • Komandiruočių sąnaudos bei kilnojamojo pobūdžio darbo kompensavimas   (“lauko priedai”): VMI ir VDI požiūris;
  • Mokestinių nuostolių mažinimas;
  • Turto perkėlimo iš LR apmokestinimas pagal PMĮ pakeitimus:
   • perkelto turto apmokestinimas;
   • perkeltų akcijų apmokestinimas.
  • Investicinio projekto nuostatų taikymas. Problematika;
  • Apmokestinimas prie pajamų šaltinio (nekilnojamo turto pirkimas iš užsienio piliečių).
 3. Akcininko ir įmonės tarpusavio skolinimasis. Problematika.
 4. Naujas mobiliųjų taršos šaltinių dokumentacijos reguliavimas. Kokią informaciją ir dokumentus turi turėti įmonės?
 5. Pakeitimai pinigų plovimo prevencijos ir teroristų finansavimo įstatyme nuo 2021-08-01.
 6. Kaip subjektus vertina finansų įstaigos dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos?
 7. Valstybės COVID-19 pagalba:
  • Naujausi Užimtumo įstatymo pakeitimai;
  • Subsidijų įtaka mišraus PVM procentui;
  • Mokesčių lengvatos neatlygintiną paramą kovai su COVID-19 suteikusioms bendrovėms;
  • Neteisingas gautos valstybės paramos panaudojimas: kada ją reikės grąžinti?
 8. Nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimas:
  • Deklaracijos pildymas KIT715;
  • Naujos mokestinės vertės;
  • Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2021-01-01;
  • Atleidimas nuo nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių.
 9. Žemės mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas už 2021 m.
 10. Kiti aktualūs teisinio reguliavimo pasikeitimai.

Programa paruošta pagal naujausius teisės aktų pakeitimus:

ŽINIOMIS DALINASI

Artūras Kapitanovas

Auditorius, mokesčių konsultantas. Artūras Kapitanovas dirbo Finansų ministerijoje, vėliau – Audito skyriaus viršininku Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Finansų ministerijos. Šiuo metu lektorius dirba kaip nepriklausomas auditorius ir mokesčių konsultantas. Įmones mokesčių ir apskaitos klausimais audituoja, konsultuoja ir joms atstovauja valstybės institucijose jau daugiau nei 20 metų. Artūro Kapitanovo seminaruose per metus apsilanko daugiau nei 10 000 dalyvių. Kasmet lektorius veda daugiau nei 70 seminarų, kurių net 87 proc. buvo įvertinti 10 balų iš 10.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. (8 5) 263 99 22.

Susisiekti 

Seminaro informacija

Programa

09:00-12:00 Seminaro trukmė
8:30-09:00 Registracija
10:30-10:45 Pertrauka

Papildoma Informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro el. medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden