Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Vaizdo įrašas.

Mažųjų bendrijų finansinės atskaitomybės sudarymas, deklaracijų rengimas ir pakeitimai 2024 m. (vaizdo įrašas)

 • Trukmė: 5 ak. val.
 • Kaina: 100 € (+ PVM)

2024-01-16 DIENOS MOKYMŲ VAIZDO ĮRAŠAS

APIE VAIZDO ĮRAŠĄ

Seminare nagrinėsime apskaitos ir mokesčių pakeitimus, finansinės atskaitomybės sudarymo niuansus, metinės pelno mokesčio deklaracijos ir jos formų pildymo tvarkos specifiką mažosiose bendrijose, apžvelgsime kokiomis lengvatomis gali pasinaudoti MB. Taip pat aptarsime metinių GPM, NT, taršos mokesčio, susijusių asmenų, atskaitingų asmenų įsiskolinimų deklaracijų pildymą, MB narių ir vadovų pajamų rūšis ir apmokestinimo skirtumus, gyventojų pajamų mokesčio aktualijas bei mažųjų bendrijų įstatymo apribojimus ir privalumus, siekiant tinkamai tvarkyti apskaitą ir optimizuoti mokesčių naštą.

Rengiant finansines ataskaitas, svarbu atkreipti dėmesį į:

 • LR mažųjų bendrijų ir Įmonių atskaitomybės įstatymų praktinį taikymą.
 • Turto ir įsipareigojimų įvertinimą, atliekant inventorizaciją pagal įmonės nustatytą tvarką.
 • Finansinės ir mokestinės apskaitos skirtumų įsivertinimą.
 • Nekilnojamojo turto KIT711 ir mokesčio už aplinkos teršimą FR0521 apskaičiavimą ir deklaravimą.
 • Paskolų, atskaitingų asmenų įsiskolinimo, dalyvių įmokų, išmokų užsienio vienetams FR0711 deklaracijos pildymą.
 • Suteiktos paramos FR0477 deklaravimą ir galimybę susimažinti pelno mokestį.
 • Pelno mokesčio deklaracijos PLN204 formų pildymą ir lengvatų taikymo sąlygas.
 • Metinės GPM312 deklaracijos pildymo niuansus.
 • 2023 m. atnaujintus bei papildytus VMI komentarus dėl PMĮ, GPMĮ taikymo.
 • Aiškinamojo rašto svarbą ir įmonės padėties dėl ekonominės situacijos bei kitų neapibrėžtumų atskleidimą jame.
 • AVNT stebėsenos išvadas apie dažniausiai pasitaikančias klaidas finansinėse ataskaitose.

Teisės aktų pakeitimai, projektai ir aktualūs VMI komentarai 2023-2024 m.:

 • VMI atnaujino ir papildė PVMĮ 71 str. 7 d. komentarą, dėl susijusių asmenų registravimosi PVM mokėtojais ir akcentavo, jog susijusiems asmenims, kurie galės įrodyti, kad faktiškai nevykdo to paties pobūdžio veiklos ir neveikia vienas kito naudai, registruotis PVM mokėtojais prievolės nebus ir kiekvienas atvejis bus vertinamas individualiai.
 • VMI papildė PMĮ1 17 str. 1 d. komentarą, dėl išlaidų, susijusių su nuotoliniu darbu, priskyrimo leidžiamiems atskaitymams.
 • 2023-12-21 VMI pateikė PMĮ 21 str. 1 ir 3 d. atnaujintą komentarą dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų, kad „darbostogas” nėra laikoma komandiruote, kada nereikia skaičiuoti dienpinigių dėl jungiamųjų skrydžių ir kt.
 • 2023-05-01 įsigaliojo MAĮ pakeitimai, kuriais įtvirtinta, kad sunkinančiomis aplinkybėmis laikytini ir tie atvejai, kai į finansinę apskaitą įtraukti juridinę galią turintys apskaitos dokumentai, kuriuose užfiksuotos operacijos įvyko kitomis, negu nurodyta, sąlygomis, pvz., pažeidimas padarytas asmeniui siekiant gauti mokestinę naudą ir kt.
 • Nuo 2024-01-01 padidėję MMA ir MVA, turės įtakos neapmokestinamų GPM dienpinigių, vykstant į užsienį, dydžiams, taip pat PSD įmokoms.
 • Nuo 2024-01-01 pagal GPMĮ pakeitimą pasikeitė metinės ir mėnesinės NPD formulės, taip pat neįgaliesiems bei riboto darbingumo asmenims taikytinas fiksuotas NPD.
 • Nuo 2024-01-01 pagal Valstybės socialinių fondų biudžetų 2024 metų rodiklių patvirtinimo įstatymą padidintas VDU iki 1902,70 Eur, kuris turės įtakos GPM tarifui, taip pat Sodros įmokų luboms. Taip pat pakeistas II grupės draudėjų Sodros įmokos tarifas.
 • 2024-05-01 turėtų įsigalioti Įmonių atskaitomybės įstatymo pakeitimo projektas, pagal kurį metinių finansinių ataskaitų auditas turėtų būti atliktas mažosiose bendrijose, kurios atitiktų du iš trijų pateikiamų kriterijų.
 • Nuo 2024-05-01 turėtų įsigalioti FAĮ pakeitimai, kuriais nurodoma kokie asmenys gali teikti apskaitos paslaugas (tiek juridinis, tiek fizinis asmuo). Taip pat naujai įtvirtinama prievolė juridiniams asmenims pateikti informaciją JAR tvarkytojui kada pradeda teikti apskaitos paslaugas ir kada šią veiklą nutraukia, o fiziniams asmenims – šią informaciją reikės pateikti VMI.
 • Nuo 2025-01-01 turėtų įsigalioti Mokėjimų įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūlomi pakeitimai dėl pagrindinės mokėjimo sąskaitos teisinio reguliavimo ir įkainių palyginimo interneto svetainės tam, kad smulkiojo verslo atstovams būtų paprasčiau palyginti skirtingų mokėjimo paslaugų teikėjų taikomus komisinius atlyginimus.

Seminaro metu bus pateikiami praktiniai pavyzdžiai ir sprendimai, kaip išvengti dažniausiai pasitaikančių klaidų ir efektyviai valdyti finansinius bei mokesčių klausimus mažosiose bendrijose.

Vaizdo įrašo metu sužinosite:

 1. Finansinė atskaitomybė už 2023 metus. Kokių klaidų reikia nebekartoti?
 2. Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo kūrybiniai aspektai. Ypatumai dėl finansinių ataskaitų rinkimo pateikimo Juridinių asmenų registrui. Kokios sankcijos gresia, neįvykdžius šios pareigos?
 3. Pelno mokesčio aktualijos ir jų taikymas. Pelno mokesčio įstatymo aktualijos 2024 m. Kaip netapti nepatikimu mokesčių mokėtoju?
 4. Mokesčių apskaičiavimo ypatumai mažosiose bendrijose.
 5. Mokesčių lengvatos.
 6. Mokesčių deklaracijų pildymas ir atspindėjimas finansinėje apskaitoje.
 7. Turto, įsipareigojimų apskaitos problemos, pajamų pripažinimo ir sąnaudų registravimo alternatyvos. Kaip pasirinkti naudingiausią apskaitos būdą?
 8. Kokių rūšių pajamas gali gauti MB narys ir MB vadovas? Skirtumai dėl apmokestinimo.
 9. Gyventojų pajamų mokesčio aktualijos 2024 m. tarifai, NPD, neapmokestinamosios pajamos, pajamos natūra. Deklaravimas.
 10. Mažųjų bendrijų įstatymo apribojimai. Kaip jie daro įtaką ūkinėms operacijoms?
 11. MB privalumai – neribotas MB narių darbo laikas, patogesnis uždirbto pelno išsiėmimas, galimybė spręsti, kiek mokėti kai kurių mokesčių, paprastesnė finansinių ataskaitų rengimo tvarka.

ŽINIOMIS DALINASI

Jurgita Navikienė

Profesinė veikla:

 • UAB „Solidus vox“ įkūrėja ir vadovė.
 • 2023 metais išrinkta „Lietuvos metų verslininkė/vadovė“ (LPPARA asociacija).
 • ŠPPAR viceprezidentė.
 • Darbo grupės prie LR FM ir LLPPARA narė.
 • „NEO-FIN“ finansininkų klubo vadovė.

Verslumo skatinimas:

 • Aktyvi verslumo skatinimo Lietuvoje dalyvė.
 • Dalyvauja „Verslios Lietuvos“ projektuose.
 • Nacionalinio mentorių tinklo profesionalė.
 • Padeda verslininkams tobulinti asmenines kompetencijas ir suteikia jiems reikiamų įrankių pasiekti tikslus.

Švietimas ir konsultavimas:

 • Vykdo edukacines programas ir konsultacijas įmonių finansininkams nacionaliniu mastu.
 • Nuolat kelia savo kvalifikaciją (Austrijos Antikorupcijos akademijoje Association Baltic Institute of Corporate Governance).

Programa

5 ak. val. Seminaro trukmė

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro el. medžiagą.

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.