Countline Law
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui, Privačiam sektoriui
Vaizdo įrašas.

Civilinės atsakomybės klausimai: sutartis vs. deliktas (vaizdo įrašas)

 • Trukmė: 5 ak. val.
 • Kaina: 100 € (+ PVM)

APIE VAIZDO ĮRAŠĄ

Ginčai, kylantys dėl žalos atlyginimo, yra vieni iš dažniausių Lietuvos teismų praktikoje. Todėl civilinės atsakomybės tema yra labai dinamiška, nuolat kintanti ir plėtojama. Šiame seminare bus siekiama pristatyti civilinės atsakomybės taikymo Lietuvoje aktualijas ir raidos tendencijas.

Seminaras labiausiai skirtas teisininkams, kurių profesinė veikla yra susijusi su sutarčių rengimu, vykdymu ir ginčais, kylančiais dėl žalos atlyginimo. Seminaro metu bus aptarti aktualūs sutartinės ir deliktinės atsakomybės klausimai, aptariant naujausią Lietuvos teismų praktiką ir susijusią teisės doktriną, taip pat  „minkštosios teisės“ (angl. „soft law“) naujoves.

Seminaro tikslas –  lyginamuoju aspektu aptarti teorines ir praktines civilinės atsakomybės taikymo problemas, susijusias su sutartinės ir deliktinės atsakomybės pagrindų konkurencija, atskiromis taikymo sąlygomis, atleidimu nuo civilinės atsakomybės ir kitais aspektais.

Vaizdo įrašo metu sužinosite:

 1. Civilinės atsakomybės, kaip vienos iš teisinės atsakomybės rūšių, samprata, prigimtis ir teisinis reguliavimas.
 2. Sutartinės atsakomybės santykis su deliktine atsakomybe.
 3. Atskirų civilinės atsakomybės sąlygų ypatumai:
  • Neteisėtų veiksmų nustatymo ypatumai skirtingų prievolių kontekste.
  • Skolininko ir kreditoriaus kaltė.
  • Priežastinio ryšio samprata, rūšys ir etapai.
  • Žalos (nuostolių) samprata ir rūšys (turtinės ir neturtinės žalos nustatymo ypatumai), nuostolių ir netesybų bei palūkanų santykis.
 4. Bendrieji deliktų teisės klausimai ir specialių deliktų problema.
 5. Atleidimo nuo civilinės atsakomybės ar jos ribojimo pagrindai.

ŽINIOMIS DALINASI

Vaidas Jurkevičius

Dr. Vaidas Jurkevičius yra Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos Privatinės teisės instituto profesorius ir advokatų kontoros “BSP Legal” advokatas. Jo pagrindinės mokslinių tyrimų sritys: sutarčių teisė, atstovavimas, civilinė atsakomybė, lyginamoji privatinė teisė. 2014 m. Vaidas Jurkevičius apgynė daktaro disertaciją tema „Neįgaliotas atstovas civilinėje teisėje: lyginamoji analizė“. Vaidas Jurkevičius publikavo 15 straipsnių mokslo žurnaluose, yra 3 vadovėlių bendraautorius (vienas iš jų – „Civilinė teisė: atskiros sutarčių rūšys“ pripažintas reikšmingiausiu 2015/2016 m.), nuolat skaito pranešimus tarptautinėse mokslo konferencijose. Jo mokslinės įžvalgos civilinės teisės tematika yra cituojamos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (pavyzdžiui, 2021 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-56-684/2021).

Programa

5 ak. val. Seminaro trukmė

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro el. medžiagą.