Countline Law Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Vaizdo įrašas.

Akcijų sandoriai ir mokestinių nuostolių perkėlimas: teisinis reguliavimas ir praktika (vaizdo įrašas)

 • Trukmė: 5 ak. val.
 • Kaina: 130 € (+ PVM)

2024-04-24 DIENOS MOKYMŲ VAIZDO ĮRAŠAS

Apie vaizdo įrašą

Jau beveik metus laiko galioja Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai dėl įstatinio kapitalo mažinimo, privilegijuotų akcijų ir privalomo akcijų pirkimo/pardavimo. Todėl svarbu žinoti, kokią įtaką tai gali daryti vykdant akcijų sandorius. Taip pat analizuosime akcijų sandorių apmokestinimo ypatumus, kurie gali skirtis priklausomai nuo šalies, kurioje vykdomi šie sandoriai, taisyklių ir įstatymų.

Seminare gilinsimės į dividendų skyrimo subtilybes – kada juos galima skirti, o kada draudžiama, kokią atsakomybę prisiima akcininkai bei įmonės vadovybė. Išsiaiškinsime dividendų apmokestinimo ypatumus, priklausomai nuo to, ar akcininkas yra fizinis, ar juridinis asmuo, bei aptarsime galimas apmokestinimo rizikas, mokant dividendus kitai įmonei. Sužinosite, kokie dividendų mokėjimo atvejai neapmokestinami ir kada mokesčių administratorius gali traktuoti, jog išmokant dividendus per holdingus ar užsienio „tarpines įmones” siekiama gauti mokestinės naudos.

Taip pat bus aptariama praktika, leidžianti perduoti mokestinius nuostolius tarp įmonių grupių. 2023 m. teismas nusprendė, kad VMI nepagrįstai ribojo nuostolių perdavimą įmonių grupėse, sukurdama per griežtus ribojimus. VMI patikslino nuostatų taikymą naujame PMĮ 56-1 str. komentare.

Apžvelgsime 2023 m. LAT nutartį dėl opciono sutarties sampratos ir šalių susitarimo dėl akcijų perleidimo ateityje kvalifikavimo. Sužinosite šių sandorių apmokestinimo ypatumus bei kaip šių sandorių įgyvendinimą traktuoja VMI.

Seminaro metu taip pat aptarsime aktualiausius VMI komentarus:

Vaizdo įrašo metu sužinosite:

1 dalis. Advokatė Džiuginta Balčiūnė (2 ak. val.)

 1. Akcijų sandorių pagrindinės (esminės) sąlygos: tai, kas turi būti kiekvienoje akcijų perleidimo sutartyje.
 2. Akcijų perleidimo tvarka: ką reikia atlikti, kad akcijų nuosavybė tikrai pereitų pirkėjui.
 3. Akcijų išpirkimas iš smulkiųjų akcininkų: ABĮ naujas reguliavimas.
 4. Akcijų sandorių teisiniai iššūkiai.

2 dalis. Auditorė Jurgita Navikienė (3 ak. val.)

 1. Dividendų apmokestinimas Gyventojų pajamų ir Pelno mokesčiu. Dalyvavimo išimties taisyklė. Lengvatinis apmokestinimas. Apribojimai skelbti dividendus.
 2. Mokestiniai nuostoliai ir jų perkėlimas:
  • Susidarę dėl vykdomos veiklos;
  • Dėl vertybinių popierių sandorių;
  • Perėmus iš kitos įmonės.
 3. Akcijų opcionai – darbuotojų motyvavimo priemonė:
  • Apskaitos ypatumai;
  • Mokesčių prievolės ir deklaravimas.
 4. Atnaujintas paveldimo turto mokesčio įstatymo komentaras ir nuo 2024-06-01 pakeistos paveldimo turto vertės pažymų formos.

ŽINIOMIS DALINASI

Jurgita Navikienė

Auditorė, mokesčių ekspertė, mentorė:

Profesinė veikla:

 • UAB „Solidus vox“ įkūrėja ir vadovė.
 • 2023 metais išrinkta „Lietuvos metų verslininkė/vadovė“ (LPPARA asociacija).
 • ŠPPAR viceprezidentė.
 • Darbo grupės prie LR FM ir LLPPARA narė.
 • „NEO-FIN“ finansininkų klubo vadovė.

Verslumo skatinimas:

 • Aktyvi verslumo skatinimo Lietuvoje dalyvė.
 • Dalyvauja „Verslios Lietuvos“ projektuose.
 • Nacionalinio mentorių tinklo profesionalė.
 • Padeda verslininkams tobulinti asmenines kompetencijas ir suteikia jiems reikiamų įrankių pasiekti tikslus.

Švietimas ir konsultavimas:

 • Vykdo edukacines programas ir konsultacijas įmonių finansininkams nacionaliniu mastu.
 • Nuolat kelia savo kvalifikaciją (Austrijos Antikorupcijos akademijoje Association Baltic Institute of Corporate Governance).

Kaisa Borštšik – Senior Tax Advisor at Fondia

Kaisa has more than 10 years of tax field experience from Big4 audit advisory firm and also from Estonian Tax and Customs Board. She has led a team of tax auditors, offered tax expertise to financial audit teams, advised large and small to medium-sized groups with everyday business tax areas and compliance as well as reorganizations, mergers, acquisitions, restructurings.

“I prioritize being a partner to companies’ financial team to ensure that tax functions are managed in a way, that potential risk areas are identified at early stage to ensure your business could run seamlessly”.

Džiuginta Balčiūnė

Džiuginta Balčiūnė turi sukaupusi daugiau nei 10 metų patirtį konsultuojant klientus įmonių susijungimo ir įsigijimų klausimais. Prieš prisijungdama prie Widen Legal, ji teikė teisines paslaugas aviacijos, žemės ūkio, nekilnojamojo turto bei statybų sektoriuose veikiančioms įmonių grupėms pastarųjų restruktūrizavimo, įsigijimų ir susijungimų, bankų ir finansų, ginčų sprendimo, konkurencijos teisės srityse.

Advokatė konsultavo emitentus, išleidžiant naujas akcijų emisijas prekybai biržose ir vertybinių popierių perleidimo sandoriuose, atstovavo akcininkų ir bendrovių interesus reguliuojamos rinkos priežiūros institucijose bei užėmė stebėtojų tarybos narės pareigas įvairiose akcinėse bendrovėse. Džiuginta taip pat yra dirbusi „PwC Legal“, „Raidla, Lejins & Norcous“ bei „Bernotas & Dominas Glimstedt“ advokatų kontorose, o taip pat Berlyne, Europos Komisijos atstovybėje.

Advokatė turi Komercinės teisės magistro laipsnį, įgytą Vilniaus universitete bei Vokietijos ir Europos teisės magistro laipsnį, įgytą Humboldt‘ų universitete, Berlyne.

Programa

5 ak. val. Seminaro trukmė

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro el. medžiagą.

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.