Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Vaizdo įrašas.

2023 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2024 m. (vaizdo įrašas)

 • Trukmė: 7 ak. val.
 • Kaina: 69 € (+ PVM)

Your Paragraph Text (3500 X 400 Px) (1)

Akcija! Šiuo metu seminaro įrašo kaina 150 Eur + PVM 69 Eur + PVM!

2024-03-21 DIENOS MOKYMŲ VAIZDO ĮRAŠAS

APIE VAIZDO ĮRAŠĄ

Kas gresia nepateikus finansinių ataskaitų Registrų centrui laiku?

 • Nepateikus dokumentų ilgiau nei 12 mėnesių nuo termino pabaigos – gali būti inicijuota likvidavimo procedūra;
 • Įmonei kyla rizika negauti valstybės ir savivaldybės institucijų teikiamos paramos ar subsidijų;
 • Gali būti surašytas administracinių nusižengimų protokolas vadovui.

Nuo 2024-07-01 Registrų centras automatizuotu būdu skirs administracines baudas laiku nepateikusių finansinių ataskaitų įmonių vadovams. Akivaizdu – technologijų pagalba baudos bus skiriamos daug greičiau, o, svarbiausia, jų bus skiriama ženkliai daugiau.

Kaip ir kasmet norėdami parengti ne tik teisingas, bet ir kokybiškas įmonės finansines ataskaitas, privalome žinoti teisės aktų pakeitimus, kurie gali daryti įtaką tiek finansinei, tiek mokestinei apskaitai. Finansinių ataskaitų kokybė yra svarbi ne tik jų vartotojams, bet ir AVNT, kuri po naujojo FAĮ įsigaliojimo buvo įpareigota kasmet atlikti finansinių ataskaitų stebėseną.

Atkreipiame dėmesį, jog AVNT tęsia finansinių ataskaitų kokybės stebėseną. Vasario pradžioje buvo paskelbtos naujos finansinių ataskaitų kokybės stebėsenos gairės, kuriomis bus vadovaujamasi, tikrinant finansines ataskaitas už 2023-iuosius metus. AVNT akiratyje atsidurs labai platus ratas juridinių asmenų: bus atliekama mažų uždarųjų akcinių bendrovių (UAB), kurių veikla yra apdirbamoji gamyba, statyba, didmeninė ir mažmeninė prekyba, įmonių finansinių ataskaitų stebėsena.

Seminaro metu nagrinėjami aktualūs mokesčių pakeitimai ir nauji VMI komentarai, kurie daro įtaką 2023 m. finansinei atskaitomybei, metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204 ir jos formų pildymo tvarkos specifika, pelno mokesčio lengvatų taikymas, neapmokestinamosios pajamos pelno mokesčiu, išlaidų priskyrimas leidžiamiems/neleidžiamiems atskaitymams ir kiti svarbūs klausimai, susiję su finansine atskaitomybe:

 • LR Įmonių atskaitomybės įstatymo taikymas, atsižvelgiant į pakeitimus.
 • Turto ir įsipareigojimų įvertinimas, atliekant inventorizaciją pagal įmonės nustatytą tvarką.
 • Suteiktos paramos deklaravimas ir galimybė susimažinti pelno mokestį.
 • Pelno mokesčio lengvatų taikymo sąlygos.
 • Aiškinamojo rašto svarba ir įmonės padėties dėl ekonominės situacijos bei kitų neapibrėžtumų atskleidimas jame.
 • ABĮ pakeitimai dėl įstatinio kapitalo mažinimo, privilegijuotų akcijų ir privalomo akcijų pirkimo/pardavimo.

Vaizdo įrašo metu sužinosite:

 1. Apskaitos tvarkymo ypatumai ir finansinė atskaitomybė už 2023 m.:
  • Finansinės apskaitos ir Įmonių atskaitomybės įstatymų taikymas rengiant 2023 finansines ataskaitas.
  • Lietuvos finansinės atskaitomybės (Verslo apskaitos) standartų taikymas rengiant 2023 finansines ataskaitas.
  • Įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatymo taikymo ypatumai rengiant 2023 finansinę atskaitomybę.
  • Mažųjų bendrijų įstatymo ir Individualių įmonių įstatymo ypatumai.
  • Akcinių bendrovių įstatymo įtaka finansinių ataskaitų rengimui. ABĮ pakeitimai nuo 2023-05-01: įstatinio kapitalo mažinimas, privilegijuotos akcijos ir privalomas akcijų pirkimas/pardavimas.
  • Labdaros ir paramos įstatymo nuostatų taikymas teikiant paramą.
  • Inventorizacija: pasiruošimas, atlikimas, dokumentacija ir parodymas apskaitoje.
  • Įmonės padėties dėl ekonominės situacijos bei kitų neapibrėžtumų atskleidimas aiškinamajame rašte.
  • Institucijoms teikiamų duomenų tikslinimas ir klaidų taisymas.
  • Sandoriai tarp įmonės ir akcininkų: ką svarbu žinoti?
 2. Pelno mokestis:
  • Pelno mokesčio tarifų taikymo sąlygos.
  • Neapmokestinamos pajamos.
  • Pelno mokesčio lengvatų taikymas:
   • Apmokestinami ir neapmokestinami dividendai;
   • Mokestinių nuostolių perdavimas įmonių grupėje.
  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų (baudos, delspinigiai, netesybos ir kt.) nustatymas, apmokestinimas ir apskaita.
  • Skolos ir beviltiškos skolos bei galimas PVM susigrąžinimas.
  • Apmokestinimas prie pajamų šaltinio (nekilnojamojo turto pirkimas iš užsienio piliečių).
  • Atidėtojo pelno mokesčio pripažinimas, pasikeitimas, parodymas finansinėse ataskaitose;
  • Pozityvios pajamos ir jų apmokestinimas;
  • Sandoriai su asocijuotais asmenimis.
  • Kainodaros taisyklės;
  • Investicinio projekto nuostatų taikymas. Problematika.
  • Turto perkėlimo iš LR apmokestinimas pagal PMĮ pakeitimus.
  • Investicinio projekto lengvatos pratęsimas.
  • Kinų lengvatos taikymo lengvatų taikymas.
  • Šių lengvatų taikymo ypatumai.
 3. Gyventojų pajamų mokestis (GPM):
  • GPM lengvatos ir jų taikymas 2024 m.
  • GPM apmokestinamos ir neapmokestinamos pajamos.
  • GPM komentaras. Naujausi VMI išaiškinimai gyventojų pajamų apmokestinimo srityje.
  • VMI dažniausiai nustatomos klaidos:
   • Turinio viršenybės prieš formą principas;
   • Paskolų, obligacijų palūkanos ir jų apmokestinimas;
   • IT tikrosios rinkos vertės pardavimo sandorių nustatymas.
  • Pajamos natūra. Tarnybinių automobilių naudojimas asmeniniams poreikiams, ilgalaikio turto pirkimas (butai, laivai ir pan.), įvairios dovanos.
  • Kokių rūšių pajamas gali gauti MB narys ir MB vadovas? MB įstatymo apribojimai narių civilinėms sutartims. Skirtumai dėl apmokestinimo.
  • IĮ ir MB savininkų gautų sumų, kurios apmokestinamos valstybinio socialinio draudimo įmokomis (pajamos savo esme atitinkančios darbo santykius) reglamentavimas ir ypatumai.
  • PSD ir VSD individualios įmonės savininko ir mažosios bendrijos nario.
  • Individualios įmonės savininko iš įmonės gaunamų pajamų apskaita ir apmokestinimas.
  • Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų apmokestinimo niuansai (užsienio atlikėjams, konsultantams ir kt.).
  • Opcionai: teisinis ir mokestinis reglamentavimas. Įmonės, kurios suteikė teisę įsigyti opcionų, šiuos sandorius pradėjo vykdyti 2023-02-01. Kaip šių sandorių įgyvendinimą traktuoja VMI?
  • Maitinimo paslaugų darbuotojams suteikimas bei apmokestinimas.
  • Teismų praktika.
  • GPMĮ aktualijos dėl neapmokestinamųjų pajamų.
  • GPMĮ pakeitimai dėl pajamų pripažinimo būdo vykdant individualią veiklą.
 4. Pridėtinės vertės mokestis (PVM):
  • PVM apskaičiavimas ir deklaravimas remiantis naujausiais PVM įstatymo pakeitimais.
  • Naujausi VMI komentarai ir jų pritaikymas.
  • Lengvatinių PVM tarifų taikymo ypatumai.
  • PVM neapmokestinamos paslaugos.
  • Mišraus PVM atskaita.
  • Teisė susigrąžinti PVM nuo beviltiškų skolų.
  • Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas.
  • 0 proc. PVM tarifo taikymas ir jo pagrįstumo įrodymai.
  • Pareiga tikrinti užsienio tiekėjus PVM tikslais.
  • Nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos sandorių apmokestinimas PVM.
  • Elektroninė prekyba.: prekių tiekimas ir apmokestinimas, vieno langelio OSS sistema.
  • PVM atskaita: dažniausiai nustatomos klaidos.
  • Galimybė atskaityti pirkimo PVM už įsigytus elektromobilius.
  • Teismų praktika.
 5. Mokesčių administravimo įstatymo aktualijos ir praktinis taikymas:
  • Prievolė platformų operatoriams teikti duomenis VMI apie pardavėjų pajamas. Kiek tai aktualu įmonėms ir fiziniams asmenims?
  • Dvigubai didesnės baudos už mokesčių įstatymų pažeidimus.
  • VMI teisė analizuoti duomenis ar vykdant patikrinimą gauti duomenis iš įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro. Kaip dabar vyksta analizė?
  • Mokestiniai patikrinimai ir mokestiniai tyrimai. Pakeistas aprašas dėl apskaitos dokumentų papildymo mokestinio patikrinimo ar mokestinio tyrimo metu.
  • EKA posistemis. Išmanieji kasos aparatai.
  • Deklaracijų tikslinimo laikotarpis.
  • Mokesčių administratoriaus teisė išieškoti lėšas.
  • Iš užsienio gaunama informacija ir jos pasekmės mokesčių mokėtojams.
 6. Atnaujintų VMI komentarų apžvalga: į ką svarbu atkreipti dėmesį?
 7. Darbo užmokesčio pakeitimai nuo 2024-01-01:
  • Naujos NPD ir MNPD formulės bei didesni fiksuoti NPD dydžiai nuo 2024-01-01;
  • Nuo 2024-01-01 padidintas VDU;
  • MMA ir MVA įtaka DU skaičiavimui;
  • MMA įtaka PSD įmokoms;
  • MMA įtaka „Sodros“ įmokoms, uždirbantiems mažesnį nei MMA DU;
  • MMA įtaka neapmokestinamų GPM dienpinigių į užsienį dydžiams.
 8. Teisės aktų pakeitimų ir projektų apžvalga:
  • PMĮ pakeitimai nuo 2025-01-01 dėl stambaus projekto įgyvendinimo sąlygų.
  • Numatomi Įmonių atskaitomybės įstatymo pakeitimai nuo 2024-05-01 dėl audito privalomumo MB, kai viršijami nustatyti kriterijai.
  • Numatomi FAĮ pakeitimai nuo 2024-05-01, kuriais juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie buvo pripažinti kaltais pagal BK pažeidimų, negalės užsiimti apskaitos paslaugų teikimu.
  • Numatomi ANK pakeitimai nuo 2024-05-01 dėl nepateikto metinio pranešimo bei veiklos ataskaitos.
  • Nuo 2025-05-01 numatomas naujas reglamentavimas dėl apvalinimo atsiskaitant grynaisiais pinigais.
  • Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai nuo 2024-01-01 dėl prailgintų ligos išmokos mokėjimo terminų, slaugant šeimos narius bei galimybės dirbti iš dalies, gaunant minimalią vaiko priežiūros išmoką.
  • Pratęsta lengvata už paramą, suteiktą filmų gamybai iki 2028-12-31.

ŽINIOMIS DALINASI

Artūras Kapitanovas

Artūras Kapitanovas – auditorius, mokesčių ekspertas, kurio nuomone pasikliauna tiek mokesčius administruojantys pareigūnai, tiek teisėkūros specialistai. Verslo bendruomenė ypač vertina jo gilias įžvalgas, reakcijos greitį ir atvirumą.

Profesinė patirtis:

 • Finansų ministerijos specialistas.
 • Valstybinės mokesčių inspekcijos Audito skyriaus viršininkas.
 • Buvo premjero patarėjas mokesčių klausimais.
 • „Mokesčių Ekspertų Biuras“ įkūrėjas ir vadovas.
 • „Auditoriaus konsultacijos“ partneris, specializuojantis mokesčių srityje.
 • Narys darbo grupėje, nagrinėjusioje mokesčių reformą.
 • Auditorių rūmų narys.
 • Vilniaus klubo narys.

Profesinė veikla:

 • Atstovauja mokesčių mokėtojus valstybės institucijose, įskaitant VMI prie FM, Mokestinių ginčų komisiją prie LRV ir „Sodrą“.
 • Sėkmingai gina mokesčių mokėtojų interesus teismuose.
 • Kasmet dalyvauja atliekant daugiau nei 100 įmonių auditus ir mokestinius patikrinimus.
 • Skiria daug laiko mokesčių mokėtojų švietimui, kasmet veda virš 70 mokymų ir seminarų.
 • Dažnas pranešėjas verslo konferencijose.
 • Dažnai cituojamas žiniasklaidoje mokesčių temomis.

Konsultacinė veikla:

 • Teikia tiek kontaktines, tiek nuotolines konsultacijas fiziniams asmenims bei įmonėms.

Su nepaprastu įžvalgumo, profesionalumo ir patirties deriniu, šis auditorius neabejotinai yra vienas ryškiausių savo srities žinovų, kuris ne tik supranta mokesčių subtilybes, bet ir sugeba jas perteikti kitiems, keičiant suvokimą apie mokesčius.

Programa

7 ak. val. Seminaro trukmė

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro el. medžiagą.

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.