Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Seminaras.

2021 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai nuo 2022 m.

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 7 ak. val.
    Kaina: 135 – 150€ (+ PVM)
 • Kiekvienas dalyvis gauna dovanų!

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

APIE SEMINARĄ

Finansinė ir mokestinė apskaita yra kiekvieno juridinio asmens kasdienybė. Esminė šių dviejų apskaitos sistemų neatitikimo priežastis yra jų skirtinga paskirtis bei tikslai: finansinės atskaitomybės tikslas – įvertinti veiklos rezultatą, siekiant žinoti realią padėtį, o mokestinės apskaitos – apmokestinti veiklos rezultatą. Taigi, nors ir yra neatitikimų, jų ryšys yra itin glaudus ir sudėtingas, todėl labai svarbu neatsilikti nuo apskaitos tvarkymo taisyklių ir mokesčių pakeitimų.

Seminaro metu bus aptariami svarbūs klausimai ir pakeitimai, aktualūs rengiant finansines ataskaitas už 2021 m.:

 • Kokie pakeitimai turi įtakos 2021 metų finansinių ataskaitų sudarymui?
 • 2021 metais buvo pandemijos metai, kai įmonės gavo įvairią paramą dėl šalyje susiklosčiusios ekstremalios padėties. Kaip ji turi būti atvaizduota apskaitoje ir pelno mokesčio atžvilgiu? O kur dar VMI tikrinimai dėl gautos paramos ar jos dalies grąžinimo.
 • Metinių pelno mokesčių deklaracijų pildymo taisyklių pokyčiai. 
 • Nauja sąvoka PMĮ: Lietuvos hibridinis subjektas ir jo mokestiniai niuansai.
 • Pasikeitė finansinės ataskaitos pateikimo tvarka, jei įmonės vadovas yra užsienietis.

 Supažindinsime su kitais aktualiais pakeitimais:

 • 2021-12-09 įsigaliojo pakeitimai, susiję su Sodros įmokų, baudų, delspinigių ir palūkanų įskaitymu.
 • 2021-12-24 įsigaliojo įsakymas Nr. VA-93, reglamentuojantis mokesčių mokėtojo turto arešto ir jo taikymo tvarką.
 • 2022-01-01 įsigaliojo VSDĮ pakeitimai, kuriais pakeista tam tikrų Sodros mokesčių ir išmokų skaičiavimo tvarka.
 • 2022-03-03 įsigaliojo įsakymo Nr. VE-639 (1.3 E) pakeitimai, reglamentuojantys užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos, filialo ar atstovybės išregistravimą pasibaigus steigėjui.
 • 2022-05-01 įsigalioja naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymas, pakeičiantis daugiau nei 20 metų galiojusį Buhalterinės apskaitos įstatymą.
 • 2022-05-01 įsigalioja MAĮ pakeitimai, susiję su informacijos apie mokesčių mokėtoją slaptumu bei minimaliais patikimų mokesčių mokėtojų kriterijais.
 • 2022-05-01 įsigalioja ANK ir BK pakeitimai, susiję su aplaidžiu ir apgaulingu finansinės apskaitos tvarkymu ir organizavimu.
 • 2022-05-01 įsigalioja Labdaros ir paramos fondų įstatymo pakeitimai, susiję su metiniame pranešime teikiama informacija.
 • 2022-05-01 turėtų įsigalioti ir nutarimo Nr. 780 pakeitimai, reglamentuojantys apskaitos dokumentus. Pakeitimais keičiamas sąskaitų faktūrų išrašymo reglamentavimas.
 • Naujas Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos posistemis JANGIS – kokią informaciją ir kada turėsime pateikti?
 • Seime užregistruotas BK pakeitimo projektas, kuriame numatyta baudžiamoji atsakomybė už įstatymų nustatytą laiką buhalterinės apskaitos dokumentų nesaugojimą ir jų netvarkymą.

VMI jau kurį laiką taiko  Ankstyvojo perspėjimo sistemą nemokumo tikimybei nustatyti ir vertina įmonės teikiamus duomenis bei iš trečiųjų šalių gaunamą informaciją už praėjusius 48 mėnesius.

Seminaro metu bus nagrinėjamos praktikoje kylančios problemos ir atsakyta į dalyvių klausimus.

DOVANA!

Kiekvienas seminaro dalyvis gaus 4 dovanas!

 • „Naudingų skaičių rinkinį“ PDF formatu (dovanos vertė – 30 Eur), kurį sudaro:
 • Naudingų skaičių lentelė, kurioje pateikiame buhalterio darbui aktualius dydžius, koeficientus ir tarifus.
 • Nekilnojamojo turto mokesčio tarifai 2021 m. patogiam mokesčio deklaravimui.
 • Ir kiti naudingi skaičiai.
  • „Vidutinio sąrašinio darbuotojų skaičiaus skaičiuoklę“ 
  • „Excel pamokėlės“ – savarankiško mokymosi įrankiai vaizdo formatu bei MS Excel skaičiuoklėje naudojamų funkcijų sąvadą.
  • Auditoriaus Artūro Kapitanovo ir advokato Roko Daugėlos seminaro „Mokestiniai ginčai 2022 m.: praktiniai patarimai“ vaizdo įrašą, kurio vertė 50 Eur + PVM.

  Temos

  1. Teisės aktai, darantys įtaką 2021 m. finansinės atskaitomybės sudarymui:
   • Buhalterinės apskaitos ir Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymų taikymas rengiant 2021 m. finansines ataskaitas;
   • FAĮ (BAĮ) planuojami pokyčiai nuo 2022 m.;
   • Verslo apskaitos standartų taikymas rengiant 2021 m. finansines ataskaitas;
   • Konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo taikymo ypatumai rengiant 2021 m. finansinę atskaitomybę;
   • Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai nuo 2021-11-10 ir 2022-07-08;
   • Mažųjų bendrijų įstatymo ir Individualių įmonių įstatymo ypatumai;
   • Inventorizacija: pasiruošimas, atlikimas, dokumentacija ir parodymas apskaitoje;
   • Įmonės padėties dėl COVID-19 atskleidimas aiškinamajame rašte;
   • Valstybės pagalbos priemonės ir jų apmokestinimas (pelno mokesčiu ir PVM) bei įtaka mokėtiniems dividendams;
   • Iš valstybės gautų finansinės paramos bei lengvatų apskaita ir parodymas finansinėse ataskaitose;
   • Nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas, naujos mokestinės vertės statiniams nuo 2021 m.;
   • Labdaros ir paramos įstatymo nuostatų taikymas teikiant paramą ir numatomi pakeitimai nuo 2022-05-01;
   • Taršos mokesčių tarifų pasikeitimai (lengvatų taikymas nuo 2021 m. ir dyzelinių automobilių apmokestinimo naujovės);
   • Naujas mobiliųjų taršos šaltinių dokumentacijos reguliavimas. Kokią informaciją ir dokumentus turi turėti įmonės?
  2. Aktualūs klausimai rengiant finansines ataskaitas:
   • Mokesčių administravimo įstatymas. Deklaracijų tikslinimo laikotarpis. Mokesčių administratoriaus galimybės už įmones pateikti deklaracijas. Pakeitimai nuo 2022 m.;
   • Institucijoms teikiamų duomenų tikslinimas ir klaidų taisymas;
   • Mokesčių permokų grąžinimas ir įskaitymas;
   • Sandoriai tarp įmonės ir akcininkų: ką svarbu žinoti?
   • Tiesioginių mokesčių taikymas po Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos (BREXIT). Problemos, kylančios pereinamajam laikotarpiui pasibaigus.
  3. Juridinių asmenų nemokumo įstatymo pakeitimai nuo 2021-07-15:
   • Nemokumo tikimybė: kas tai? Sąvoka, rizikos vertinimas, išimtys;
   • Vadovo pareigos ir atsakomybė, susijusi su nemokumo tikimybe ir jos vertinimu;
   • VMI ankstyvojo perspėjimo sistema.
  4. Kiti aktualūs teisinio reguliavimo pasikeitimai:
   • Mokestiniai patikrinimai. Naujausia praktika.
   • Juridinio asmens likvidavimas Registro tvarkytojo iniciatyva: ar tai nebus galimybė turtą paversti bešeimininkiu?
   • Atviri duomenys apie įmonių finansinę būklę.
   • Naujas Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos posistemis JANGIS – kokią informaciją ir kada turėsime pateikti?
  5. Pelno mokestis:
   • Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai, taikomi 2021 m.;
   • Pelno mokesčio tarifų ir lengvatų taikymo sąlygos, apmokestinimo tvarka;
   • Atleidimo nuo pelno mokesčio sąlygos;
   • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų (baudos, delspinigiai, netesybos ir kt.) nustatymas, apmokestinimas ir apskaita;
   • Komandiruočių sąnaudos, kilnojamojo pobūdžio darbas;
   • Skolos ir beviltiškos skolos;
   • Neapmokestinamos pajamos;
   • Apmokestinimas prie pajamų šaltinio (nekilnojamojo turto pirkimas iš užsienio piliečių);
   • Pelno mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas už 2021 m.;
   • Dividendų apmokestinimas 2021 m.;
   • Atidėtų pelno mokesčių pripažinimas, pasikeitimas, parodymas finansinėse ataskaitose;
   • Pozityvios pajamos ir jų apmokestinimas;
   • Kainodaros taisyklių pakeitimai nuo 2021-01-01;
   • Mokestinių nuostolių perkėlimas;
   • Turto perkėlimo iš LR apmokestinimas pagal PMĮ pakeitimus:
    • perkelto turto apmokestinimas;
    • perkeltų akcijų apmokestinimas.
   • Investicinio projekto nuostatų taikymas. Problematika;
   • MB pelno išmokėjimas avansu;
   • Dividendų apmokestinimas 2021 m. mažojoje bendrijoje;
   • Individualios įmonės savininko avansu išmokamas pelnas asmeniniams poreikiams;
   • Individualių įmonių savininkų pelno apmokestinimas;
   • Individualios įmonės savininko įnašo ir naudojamo ilgalaikio turto apskaita.
  6. Gyventojų pajamų mokestis (GPM):
   • GPM tarifų taikymas 2022 m.;
   • GPM apmokestinimo bazė ir aktualūs tarifai;
   • Neapmokestinamosios pajamos;
   • Pajamos natūra. Tarnybinių automobilių naudojimas asmeniniams poreikiams, ilgalaikio turto pirkimas (butai, laivai ir pan.), įvairios dovanos;
   • Darbo užmokesčio skaičiavimo pakeitimai nuo 2022 m. (MMA, NPD pasikeitimai, komandiruočių sąnaudos, VSD skaičiavimas, PSD);
   • GPM įstatymo 17 straipsnio atnaujintas komentaras (dėl neapmokestinamųjų pajamų);
   • IĮ ir MB savininkų gautų sumų, kurios apmokestinamos valstybinio socialinio draudimo įmokomis (pajamos savo esme atitinkančios darbo santykius) reglamentavimas ir ypatumai;
   • PSD ir VSD individualios įmonės savininko ir mažosios bendrijos nario;
   • Individualios įmonės savininko iš įmonės gaunamų pajamų apskaita ir apmokestinimas;
   • Kokių rūšių pajamas gali gauti MB narys ir MB vadovas? MB įstatymo apribojimai narių civilinėms sutartims. Skirtumai dėl apmokestinimo.
  7. Pridėtinės vertės mokestis (PVM):
   • PVM apskaičiavimas ir deklaravimas remiantis naujausiais PVM įstatymo pakeitimais nuo 2022 m.;
   • Išplėstas lengvatinio 9 proc. PVM tarifų taikymas;
   • PVM neapmokestinamos paslaugos;
   • Mišraus PVM atskaita;
   • Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas;
   • Nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos sandorių apmokestinimas PVM;
   • PVM atskaita: dažniausiai nustatomos klaidos;
   • PVM ir metinė PVM deklaracija;
   • Elektroninė prekyba.: prekių tiekimas ir apmokestinimas, vieno langelio OSS sistema;
   • Naujausi VMI komentarai ir jų taikymas;
   • Eksportuojamų ir importuojamų prekių vežimo apmokestinimas ir su vežimu susijusios paslaugos: naujausia praktika dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo;
   • PVM naujovės nuo 2022 m. ES reikalavimai dėl 0 proc. PVM tarifo pagrindimo dokumentų;
   • Teisė susigrąžinti PVM nuo beviltiškų skolų;
   • Pareiga tikrinti užsienio tiekėjus PVM tikslais;

  Programa paruošta pagal naujausius teisės aktų pakeitimus:

  ŽINIOMIS DALINASI

  Artūras Kapitanovas

  Auditorius, mokesčių konsultantas. Artūras Kapitanovas dirbo Finansų ministerijoje, vėliau – Audito skyriaus viršininku Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Finansų ministerijos. Šiuo metu lektorius dirba kaip nepriklausomas auditorius ir mokesčių konsultantas. Įmones mokesčių ir apskaitos klausimais audituoja, konsultuoja ir joms atstovauja valstybės institucijose jau daugiau nei 20 metų. Artūro Kapitanovo seminaruose per metus apsilanko daugiau nei 10 000 dalyvių. Kasmet lektorius veda daugiau nei 70 seminarų, kurių net 87 proc. buvo įvertinti 10 balų iš 10.

  Tiesioginė seminaro transliacija

  Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

  VIDINIAI MOKYMAI

  Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

  Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
  Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. (8 5) 263 99 22.

  Susisiekti 

  Seminaro informacija

  Programa

  10:00-16:30 Seminaro trukmė
  09:00-10:00 Registracija
  12:00-13:00 Pietų pertrauka
  14:30-14:45 Pertrauka

  Papildoma Informacija

  Pažymėjimas
  Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
  Mokymo medžiaga
  Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro el. medžiagą.

  Laikas ir vieta

  Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

  ;

  Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

  • Hidden