Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

2021 m. finansinė atskaitomybė. Auditoriaus rekomendacijos

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 7 ak. val.
    Kaina: 135€ (+ PVM)

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

APIE SEMINARĄ

-2 dienų seminaras-

Finansinė ir mokestinė apskaita yra kiekvieno juridinio asmens kasdienybė. Esminė šių dviejų apskaitos sistemų neatitikimo priežastis yra jų skirtinga paskirtis bei tikslai: finansinės atskaitomybės tikslas – įvertinti veiklos rezultatą, siekiant žinoti realią padėtį, o mokestinės apskaitos – apmokestinti veiklos rezultatą. Taigi, nors ir yra neatitikimų, jų ryšys yra itin glaudus ir sudėtingas, todėl labai svarbu neatsilikti nuo apskaitos tvarkymo taisyklių ir mokesčių pakeitimų.

Taip pat VMI jau pradėjo taikyti Ankstyvojo perspėjimo sistemą nemokumo tikimybei nustatyti ir vertina įmonės teikiamus duomenis bei iš trečiųjų šalių gaunamą informaciją už praėjusius 48 mėnesius. Seminaro metu galėsite įsivertinti, ar tikrai privalomus duomenis institucijoms teikiate laiku ir teisingai, nes tai gali daryti įtaką ir vadovų atsakomybei.

2021-10-06 VMI paskelbė išaiškinimą dėl darbuotojų maitinimo ir pavėžėjimo į darbą išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją šalyje dėl COVID-19 ligos.

Jei pasinaudojote valstybės paramos priemonėmis dėl ekstremaliosios padėties eliminavimo, atkreipkite dėmesį į gautos paramos panaudojimą ir parodymą finansinėse ataskaitose. Kokiais atvejais paramą gali tekti grąžinti?

2021-10-21 įsigaliojo pakeistas įsakymas „dėl dokumento, patvirtinančio pakankamas darbdavio metines pajamas, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriame keičiasi finansinės ataskaitos pateikimo tvarka, jei įmonės vadovas yra užsienietis.

2021-11-01 įsigaliojo SODROS įsakymas dėl motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokų perskaičiavimo už karantino laikotarpį, kuriame atsiranda prievolė darbdaviui pateikti naujos formos pažymą PA-PR, kad tam tikrą laikotarpį darbuotojas buvo karantininėje prastovoje.

Seminaro metu bus išnagrinėti visi naujausi mokesčių ir apskaitos teisės aktų pakeitimai, darantys įtaką 2021 m. finansinei atskaitomybei, supažindinama su kitais aktualiais pakeitimais:

Jau dabar svarbu įsivertinti ir planuoti, kokius pokyčius privalėsime įgyvendinti.

Temos

Lapkričio 24 d. – I seminaro diena.

 1. Teisės aktai, darantys įtaką 2021 m. finansinės atskaitomybės sudarymui:
  • Buhalterinės apskaitos ir Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymų taikymas rengiant 2021 m. finansines ataskaitas;
  • FAĮ (BAĮ) planuojami pokyčiai nuo 2022 m.;
  • Verslo apskaitos standartų taikymas rengiant 2021 m. finansines ataskaitas;
  • Konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo taikymo ypatumai rengiant 2021 m. finansinę atskaitomybę;
  • Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai nuo 2021-11-10 ir 2022-07-08;
  • Mažųjų bendrijų įstatymo ir Individualių įmonių įstatymo ypatumai;
  • Inventorizacija: pasiruošimas, atlikimas, dokumentacija ir parodymas apskaitoje;
  • Įmonės padėties dėl COVID-19 atskleidimas aiškinamajame rašte;
  • Valstybės pagalbos priemonės ir jų apmokestinimas (pelno mokesčiu ir PVM) bei įtaka mokėtiniems dividendams;
  • Iš valstybės gautų finansinės paramos bei lengvatų apskaita ir parodymas finansinėse ataskaitose;
  • Nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas, naujos mokestinės vertės statiniams nuo 2021 m.;
  • Labdaros ir paramos įstatymo nuostatų taikymas teikiant paramą ir numatomi pakeitimai nuo 2022-05-01;
  • Taršos mokesčių tarifų pasikeitimai (lengvatų taikymas nuo 2021 m. ir dyzelinių automobilių apmokestinimo naujovės);
  • Naujas mobiliųjų taršos šaltinių dokumentacijos reguliavimas. Kokią informaciją ir dokumentus turi turėti įmonės?
 2. Aktualūs klausimai rengiant finansines ataskaitas:
  • Mokesčių administravimo įstatymas. Deklaracijų tikslinimo laikotarpis. Mokesčių administratoriaus galimybės už įmones pateikti deklaracijas. Pakeitimai nuo 2022 m.;
  • Institucijoms teikiamų duomenų tikslinimas ir klaidų taisymas;
  • Mokesčių permokų grąžinimas ir įskaitymas;
  • Sandoriai tarp įmonės ir akcininkų: ką svarbu žinoti?
  • Tiesioginių mokesčių taikymas po Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos (BREXIT). Problemos, kylančios pereinamajam laikotarpiui pasibaigus.
 3. Juridinių asmenų nemokumo įstatymo pakeitimai nuo 2021-07-15:
  • Nemokumo tikimybė: kas tai? Sąvoka, rizikos vertinimas, išimtys;
  • Vadovo pareigos ir atsakomybė, susijusi su nemokumo tikimybe ir jos vertinimu;
  • VMI ankstyvojo perspėjimo sistema.
 4. Kiti aktualūs teisinio reguliavimo pasikeitimai:
  • Mokestiniai patikrinimai. Naujausia praktika;
  • Juridinio asmens likvidavimas Registro tvarkytojo iniciatyva: ar tai nebus galimybė turtą paversti bešeimininkiu?
  • Atviri duomenys apie įmonių finansinę būklę.

Lapkričio 25 d. – II seminaro diena.

 1. Pelno mokestis:
  • Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai, taikomi 2021 m.;
  • Pelno mokesčio tarifų ir lengvatų taikymo sąlygos, apmokestinimo tvarka;
  • Atleidimo nuo pelno mokesčio sąlygos;
  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų (baudos, delspinigiai, netesybos ir kt.) nustatymas, apmokestinimas ir apskaita;
  • Komandiruočių sąnaudos, kilnojamojo pobūdžio darbas;
  • Skolos ir beviltiškos skolos;
  • Neapmokestinamos pajamos;
  • Apmokestinimas prie pajamų šaltinio (nekilnojamojo turto pirkimas iš užsienio piliečių);
  • Pelno mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas už 2021 m.;
  • Dividendų apmokestinimas 2021 m.;
  • Atidėtų pelno mokesčių pripažinimas, pasikeitimas, parodymas finansinėse ataskaitose;
  • Pozityvios pajamos ir jų apmokestinimas;
  • Kainodaros taisyklių pasikeitimai nuo 2021-01-01;
  • Mokestinių nuostolių perkėlimas;
  • Turto perkėlimo iš LR apmokestinimas pagal PMĮ pakeitimus:
   • perkelto turto apmokestinimas;
   • perkeltų akcijų apmokestinimas.
  • Investicinio projekto nuostatų taikymas. Problematika;
  • MB pelno išmokėjimas avansu;
  • Dividendų apmokestinimas 2021 m. mažojoje bendrijoje;
  • Individualios įmonės savininko avansu išmokamas pelnas asmeniniams poreikiams;
  • Individualių įmonių savininkų pelno apmokestinimas;
  • Individualios įmonės savininko įnašo ir naudojamo ilgalaikio turto apskaita.
 2. Gyventojų pajamų mokestis (GPM):
  • GPM tarifų taikymas 2021 m.;
  • GPM apmokestinimo bazė ir aktualūs tarifai;
  • Neapmokestinamosios pajamos;
  • Pajamos natūra. Tarnybinių automobilių naudojimas asmeniniams poreikiams, ilgalaikio turto pirkimas (butai, laivai ir pan.), įvairios dovanos;
  • A ir B klasės pajamos bei pasiruošimas metinės GPM312 deklaracijos pildymui už 2021 m. Pakeitimai pildant GPM312 deklaraciją;
  • Galimi darbo užmokesčio skaičiavimo pakeitimai nuo 2022 m. (MMA, NPD pasikeitimai, komandiruočių sąnaudos, VSD skaičiavimas, PSD);
  • GPM įstatymo 17 straipsnio atnaujintas komentaras (dėl neapmokestinamųjų pajamų);
  • IĮ ir MB savininkų gautų sumų, kurios apmokestinamos valstybinio socialinio draudimo įmokomis (PAJAMOS savo esme atitinkančios darbo santykius) reglamentavimas ir ypatumai;
  • PSD ir VSD individualios įmonės savininko ir mažosios bendrijos nario;
  • Individualios įmonės savininko iš įmonės gaunamų pajamų apskaita ir apmokestinimas;
  • Kokių rūšių pajamas gali gauti MB narys ir MB vadovas? MB įstatymo apribojimai narių civilinėms sutartims. Skirtumai dėl apmokestinimo.
 3. Pridėtinės vertės mokestis (PVM):
  • PVM apskaičiavimas ir deklaravimas remiantis naujausiais PVM įstatymo pakeitimais nuo 2021 m.;
  • Išplėstas lengvatinio 9 proc. PVM tarifų taikymas;
  • PVM neapmokestinamos paslaugos;
  • Mišraus PVM atskaita;
  • Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas;
  • Nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos sandorių apmokestinimas PVM;
  • PVM atskaita: dažniausiai nustatomos klaidos;
  • PVM ir metinė PVM deklaracija;
  • Elektroninė prekyba 2021 m.: prekių tiekimo ir apmokestinimo vietos pasikeitimai nuo 2021-07-01, vieno langelio OSS sistema;
  • Naujausi VMI komentarai ir jų taikymas 2021 m.;
  • Eksportuojamų ir importuojamų prekių vežimo apmokestinimas ir su vežimu susijusios paslaugos: naujausia praktika dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo;
  • PVM naujovės nuo 2021 m. ES reikalavimai dėl 0 proc. PVM tarifo pagrindimo dokumentų;
  • Teisė susigrąžinti PVM nuo beviltiškų skolų;
  • Pareiga tikrinti užsienio tiekėjus PVM tikslais;
  • PVM įstatymo pakeitimai nuo 2021-01-01 ir nuo 2021-07-01.

Programa paruošta pagal naujausius teisės aktų pakeitimus:

ŽINIOMIS DALINASI

Artūras Kapitanovas

Auditorius, mokesčių konsultantas. Artūras Kapitanovas dirbo Finansų ministerijoje, vėliau – Audito skyriaus viršininku Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Finansų ministerijos. Šiuo metu lektorius dirba kaip nepriklausomas auditorius ir mokesčių konsultantas. Įmones mokesčių ir apskaitos klausimais audituoja, konsultuoja ir joms atstovauja valstybės institucijose jau daugiau nei 20 metų. Artūro Kapitanovo seminaruose per metus apsilanko daugiau nei 10 000 dalyvių. Kasmet lektorius veda daugiau nei 70 seminarų, kurių net 87 proc. buvo įvertinti 10 balų iš 10.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. (8 5) 263 99 22.

Susisiekti 

Seminaro informacija

Programa

13:00-16:00 Seminaro trukmė
12:00-13:00 Registracija
14:30-14:45 Pertrauka

Papildoma Informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro el. medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden