Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

2021 m. finansinė atskaitomybė. Auditoriaus rekomendacijos mažosioms bendrijoms ir individualioms įmonėms

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 7 ak. val.
   

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

APIE SEMINARĄ

-2 dienų seminaras-

MB ir IĮ rengdamos finansinę atskaitomybę susiduria su įvairiais apskaitos ir mokestiniais klausimais:

 • Kaip bus apmokestinamos MB nario gautos pajamos pagal civilinių paslaugų sutartis, kurios viršija 100 000 eurų ribą per metus?
 • Kokios sąnaudos priskiriamos individualių įmonių leidžiamiems ir neleidžiamiems atskaitymams?
 • Kaip apmokestinamos individualios įmonės savininko iš įmonės išimtos lėšos?
 • Kaip pildomos mokesčių deklaracijos ir rengiama finansinė atskaitomybė?
 • Kokie pagrindiniai 38-ojo verslo apskaitos standarto ir visų verslo apskaitos standartų apskaitos reikalavimų skirtumai, sudarant finansines ataskaitas?
 • Kokiais atvejais IĮ privalo rengti ir pateikti finansines ataskaitas registro tvarkytojui?

Nuo 2021-07-15 VMI taiko Ankstyvojo perspėjimo sistemą nemokumo tikimybei nustatyti ir vertina įmonės teikiamus duomenis bei iš trečiųjų šalių gaunamą informaciją už praėjusius 48 mėnesius. Seminaro metu galėsite įsivertinti, ar tikrai privalomus duomenis institucijoms teikiate laiku ir teisingai, nes tai gali daryti įtaką ir vadovų atsakomybei.

Jei pasinaudojote valstybės paramos priemonėmis dėl ekstremaliosios padėties eliminavimo, atkreipkite dėmesį į gautos paramos panaudojimą ir parodymą finansinėse ataskaitose. Kokiais atvejais paramą gali tekti grąžinti?

2021-10-21 įsigaliojo pakeistas įsakymas „dėl dokumento, patvirtinančio pakankamas darbdavio metines pajamas, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriame keičiasi finansinės ataskaitos pateikimo tvarka, jei įmonės vadovas yra užsienietis.

Seminaro metu bus išnagrinėti visi naujausi mokesčių ir apskaitos teisės aktų pakeitimai, darantys įtaką 2021 metų finansinei atskaitomybei, supažindinama su kitais aktualiais pakeitimais:

Jau dabar svarbu įsivertinti ir planuoti, kokius pokyčius privalėsime įgyvendinti.

Temos

Lapkričio 9 d. – I seminaro diena.

 1. Teisės aktai, darantys įtaką 2021 metų finansinės atskaitomybės sudarymui:
  • Mažųjų bendrijų įstatymo ir Individualių įmonių įstatymo ypatumai;
  • Buhalterinės apskaitos ir įmonių finansinės atskaitomybės įstatymų taikymas rengiant 2021 metų finansines ataskaitas;
  • FAĮ (BAĮ) planuojami pokyčiai nuo 2022 metų;
  • 38 verslo apskaitos standarto taikymas rengiant 2021 metų finansines ataskaitas;
  • Inventorizacija: pasiruošimas, atlikimas, dokumentacija ir atvaizdavimas apskaitoje;
  • Įmonės padėties dėl COVID-19 atskleidimas finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte;
  • Turto, įsipareigojimų apskaitos problemos, pajamų pripažinimo ir sąnaudų registravimo alternatyvos; 
  • Valstybės pagalbos priemonės ir jų apmokestinimas (pelno mokesčiu ir PVM);
  • Iš valstybės gautos finansinės paramos apskaita ir parodymas finansinėse ataskaitose;
  • Nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas, naujos mokestinės vertės statiniams nuo 2021 m.;
  • Individualios įmonės savininko įnašo ir naudojamo ilgalaikio turto apskaita; 
  • Labdaros ir paramos įstatymo nuostatų taikymas teikiant paramą ir numatomi pakeitimai nuo 2022-05-01;
  • Taršos mokesčių tarifų pasikeitimai (lengvatų taikymas nuo 2021 m. ir dyzelinių automobilių apmokestinimo naujovės);
  • Naujas mobiliųjų taršos šaltinių dokumentacijos reguliavimas. Kokią informaciją ir dokumentus turi turėti įmonės?
 2. Aktualūs klausimai rengiant finansines ataskaitas:
  • Mokesčių administravimo įstatymas. Deklaracijų tikslinimo laikotarpis. Mokesčių administratoriaus galimybės už įmones pateikti deklaracijas. Pakeitimai nuo 2022 m.;
  • Institucijoms teikiamų duomenų tikslinimas ir klaidų taisymas;
  • Mokesčių permokų grąžinimas ir įskaitymas;
  • Tiesioginių mokesčių taikymas po Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos (BREXIT). Problemos kylančios pereinamajam laikotarpiui pasibaigus.
 3. Juridinių asmenų nemokumo įstatymo pakeitimai nuo 2021-07-15:
  • Nemokumo tikimybė kas tai? Sąvoka, rizikos vertinimas, išimtys;
  • Vadovo pareigos ir atsakomybė, susijusi su nemokumo tikimybe ir jos vertinimu;
  • VMI ankstyvojo perspėjimo sistema.
 4. Kiti aktualūs teisinio reguliavimo pasikeitimai:
  • Mokestiniai patikrinimai. Naujausia praktika;
  • Juridinio asmens likvidavimas Registro tvarkytojo iniciatyva: ar tai nebus galimybė turtą paversti bešeimininkiu?
  • Atviri duomenys apie įmonių finansinę būklę.

Lapkričio 10 d. – II seminaro diena.

 1. Pelno mokestis:
  • Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai, taikomi 2021 m.;
  • Pelno mokesčio tarifų ir lengvatų taikymo sąlygos, apmokestinimo tvarka;
  • Atleidimo nuo pelno mokesčio sąlygos;
  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų (baudos, delspinigiai, netesybos ir kt.) nustatymas, apmokestinimas ir apskaita;
  •  IĮ ir MB savininkų gautų sumų, kurios apmokestinamos valstybinio socialinio draudimo įmokomis (PAJAMOS savo esme atitinkančios darbo santykius) reglamentavimas ir ypatumai;
  • Komandiruočių sąnaudos, kilnojamojo pobūdžio darbas;
  • Nusidėvėjimas ir remonto sąnaudos (asmeninio turto naudojimo);
  • Skolos ir beviltiškos skolos;
  • Neapmokestinamos pajamos;
  • Pelno mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas už 2021 metus;
  • MB pelno išmokėjimas avansu;
  • Dividendų apmokestinimas 2021 m. mažojoje bendrijoje;
  • Individualios įmonės savininko avansu išmokamas pelnas asmeniniams poreikiams;
  • Individualių įmonių savininkų pelno apmokestinimas;
  • Investicinio projekto nuostatų taikymas. Problematika;
  • Apmokestinimas prie pajamų šaltinio (nekilnojamo turto pirkimas iš užsienio piliečių).
 2. Gyventojų pajamų mokestis (GPM):
  • GPM tarifų taikymas 2021 m.;
  • GPM apmokestinimo bazė ir aktualūs tarifai;
  • Neapmokestinamosios pajamos;
  • Pajamos natūra. Tarnybinių automobilių naudojimas asmeniniams poreikiams, ilgalaikio turto pirkimas (butai, laivai ir pan.), įvairios dovanos;
  • A ir B klasės pajamos bei pasiruošimas metinės GPM312 deklaracijos pildymui už 2021 metus. Pakeitimai pildant GPM312 deklaraciją;
  • Galimi darbo užmokesčio skaičiavimo pakeitimai nuo 2022 m. (MMA, NPD pasikeitimai, komandiruočių sąnaudos, VSD skaičiavimas);
  • GPM įstatymo 17 straipsnio atnaujintas komentaras (dėl neapmokestinamųjų pajamų);
  • PSD ir VSD individualios įmonės savininko ir mažosios bendrijos nario;
  • Individualios įmonės savininko iš įmonės gaunamų pajamų apskaita ir apmokestinimas;
  • Kokių rūšių pajamas gali gauti MB narys ir MB vadovas? MB įstatymo apribojimai narių civilinėms sutartims. Skirtumai dėl apmokestinimo.
 3. Pridėtinės vertės mokestis (PVM):
  • PVM apskaičiavimas ir deklaravimas remiantis naujausiais PVM įstatymo pakeitimais nuo 2021 m.;
  • Išplėstas lengvatinio 9 proc. PVM tarifų taikymas;
  • PVM neapmokestinamos paslaugos;
  • Mišraus PVM atskaita;
  • Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas;
  • Nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos sandorių apmokestinimas PVM;
  • PVM atskaita: dažniausiai nustatomos klaidos;
  • PVM ir metinė PVM deklaracija;
  • Elektroninės prekyba 2021 m.: prekių tiekimo ir apmokestinimo vietos pasikeitimai nuo 2021-07-01, vieno langelio OSS sistema;
  • Naujausi VMI komentarai ir jų taikymas 2021 m.;
  • Eksportuojamų ir importuojamų prekių vežimo apmokestinimas ir su vežimu susijusios paslaugos: naujausia praktika dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo;
  • PVM naujovės nuo 2021 m. ES reikalavimai dėl 0 proc. PVM tarifo pagrindimo dokumentų;
  • Teisė susigrąžinti PVM nuo beviltiškų skolų;
  • Pareiga tikrinti užsienio tiekėjus PVM tikslais;
  • PVM įstatymo pakeitimai nuo 2021-01-01 ir nuo 2021-07-01.

Programa paruošta pagal naujausius teisės aktų pakeitimus:

ŽINIOMIS DALINASI

Artūras Kapitanovas

Auditorius, mokesčių konsultantas. Artūras Kapitanovas dirbo Finansų ministerijoje, vėliau – Audito skyriaus viršininku Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Finansų ministerijos. Šiuo metu lektorius dirba kaip nepriklausomas auditorius ir mokesčių konsultantas. Įmones mokesčių ir apskaitos klausimais audituoja, konsultuoja ir joms atstovauja valstybės institucijose jau daugiau nei 20 metų. Artūro Kapitanovo seminaruose per metus apsilanko daugiau nei 10 000 dalyvių. Kasmet lektorius veda daugiau nei 70 seminarų, kurių net 87 proc. buvo įvertinti 10 balų iš 10.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

Seminaro informacija

Programa

13:00-16:00 Seminaro trukmė
12:30-13:00 Registracija
14:30-14:45 Pertrauka

Papildoma Informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro el. medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.