Sveiki, lankotės atnaujintame countline.lt tinklalapyje. Jei kažko nerandate ar kažkas neveikia, vis dar galite naudotis senąja svetainės versija.

Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Seminaras.

2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.

Artūras Kapitanovas
REGISTRUOTIS
 • 7 ak. val.
    Kaina: 127 – 139€
 • Dalyvaujant daugiau negu vienam atstovui taikoma nuolaida

Laikas ir vieta

2020-02-25, Kaunas
Viešbutis „Park Inn by Radisson Kaunas“
127 – 139€
2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.
su pietumis
139 (+ PVM)
2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.
be pietų
127 (+ PVM)
2020-02-27, Klaipėda
Viešbutis „Ibis Styles Klaipėda Aurora“
127 – 139€
2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.
su pietumis
139 (+ PVM)
2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.
be pietų
127 (+ PVM)
2020-02-28, Vilnius
Radisson Blu Hotel Lietuva
127 – 139€
2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.
su pietumis
139 (+ PVM)
2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.
be pietų
127 (+ PVM)
2020-03-10, Panevėžys
Viešbutis „Romantic“
127 – 139€
2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.
su pietumis
139 (+ PVM)
2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.
be pietų
127 (+ PVM)
2020-03-12, Šiauliai
Šiaulių arena
127 – 139€
2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.
su pietumis
139 (+ PVM)
2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.
be pietų
127 (+ PVM)
2020-03-18, Kaunas
Viešbutis „Park Inn by Radisson Kaunas“
127 – 139€
2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.
su pietumis
139 (+ PVM)
2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.
be pietų
127 (+ PVM)
2020-03-19, Klaipėda
Viešbutis „Amberton Klaipėda“
127 – 139€
2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.
su pietumis
139 (+ PVM)
2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.
be pietų
127 (+ PVM)
2020-03-25, Vilnius
Viešbutis „Karolina“
127 – 139€
2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.
su pietumis
139 (+ PVM)
2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.
be pietų
127 (+ PVM)

Apie seminarą

2019 metais įsigalioję ar priimti įstatymai ir juos lydintys norminiai aktai įtvirtino reikšmingus pokyčius bei naujas taisykles, susijusias su pagrindiniais mokesčių elementais, mokesčių administravimo procedūromis, su atskirais ūkinių operacijų vykdymo, apskaitos tvarkymo aspektais. Kiekvienas nepastebėtas ar netinkamai suprastas (įvertintas) pokytis didina klaidų tikimybę, o visus šiuos pakeitimus atrasti, sužiūrėti, suprasti bei kompleksiškai įvertinti jų reikšmę ir realias jais sukeliamas pasekmes reikia nemažai laiko.

Seminaro metu mūsų lektorius sistemiškai ir išsamiai pristatys reikšmingiausius pelno, pridėtinės vertės, gyventojų pajamų, kitus mokesčius bei mokesčių administravimą reguliuojančių įstatymų ir susijusių norminių aktų pakeitimus, jų reikšmę, taikymo ypatumus, aptars apskaitos tvarkymo bei atskaitomybės rengimo naujoves, laukiančius iššūkius bei svarbiausius praktinius aspektus ir kitus klausimus.

SEMINARO TIKSLAS

Apžvelgti bei išaiškinti naujausius mokesčių, apskaitos ir finansinės atskaitomybės reguliavimo pakeitimus.

Temos

 1. Buhalterinės apskaitos naujovės bei reguliavimo taikymas tvarkant apskaitą 2020 metais ir teikiant ataskaitas už 2019 metus:
  • Įmonių finansinės atskaitomybės ir Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymų taikymo ypatumai rengiant 2019 metų finansinę atskaitomybę;
  • Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatų bei Verslo apskaitos standartų (VAS) taikymas rengiant 2019 metų finansines ataskaitas;
  • Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai, reikšmingi  rengiant 2019 metų finansines ataskaitas;
  • Pakeitimai, susiję su 2020-01-01 prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje rengimu: atlygio ataskaitos, valdymo ataskaitos ir metiniai pranešimai.
 2. Pelno mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas už 2019 metus:
  • Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai;
  • Pozityvios pajamos ir jų apmokestinimas;
  • Palūkanų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams;
  • Pelno mokesčio tarifų taikymo sąlygos;
  • Atleidimo nuo pelno mokesčio sąlygos;
  • Pelno ir dividendų apmokestinimas;
  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų nustatymas, apmokestinimas ir apskaita;
  • Avansinio pelno mokesčio mokėjimas ir deklaravimas;
  • Pelno mokesčio lengvatų taikymas ir deklaravimas;
  • Pelno mokesčio deklaracijų pildymo taisyklių pakeitimai nuo 2019-12-18 bei rekomendacijos dėl šių deklaracijų pildymo;
  • Atnaujintas tikslinių teritorijų sąrašas.
 3. Pridėtinės vertės mokestis (PVM):
  • PVM mokėjimo ir deklaravimo tvarkų pakeitimai nuo 2019-07-01 ir 2020-01-01;
  • Atvirkštinio PVM elektronikos prekėms mechanizmo taikymo aspektai nuo 2019-08-01;
  • PVM mokestinio laikotarpio nustatymo taisyklės (nuo 2019-07-01 nauja redakcija);
  • PVM sąskaitų faktūrų registro duomenų tvarkymo ir teikimo taisyklių pakeitimai nuo 2019-07-01;
  • Naujausi VMI išaiškinimai (komunaliniai mokesčiai ir nuomos sandoriai, rengiami PVM įstatymo dalių komentarai ir kt.);
  • PVM prievolės įsigijus prekių iš ES tiekėjų bei prekių tiekimo ES viduje apmokestinimas PVM;
  • Eksportuojamų ir importuojamų prekių vežimo apmokestinimas ir su vežimu susijusios paslaugos: naujausia praktika dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo;
  • ES teisės aktų pakeitimai, kurių įgyvendinamosios nuostatos Lietuvoje įsigalios 2020 ir 2021 m. Sąjungos reikalavimai dėl 0 proc. PVM tarifo pagrindimo dokumentų.
 4. Mokesčių administravimo reguliavimas:
  • Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai bei nuo 2020-07-01 įsigaliosiantys šių kriterijų pakeitimai (papildymai);
  • Naujos nuostatos dėl mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo senaties nuo 2020-01-01;
  • Pranešimų apie tarpvalstybinius susitarimus taisyklės nuo 2020-07-01;
  • Nauja redakcija išdėstytas Prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, sudarant mokestinės paskolos sutartį, reikalavimų aprašas ir 2019-12-18 patvirtinta nauja FR0284 forma;
  • 2019-07-24 įsigaliojęs Dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymas ir naujos jo įgyvendinimo taisyklės. 2019-09-12 pakeistos Abipusio susitarimo procedūros inicijavimo ir vykdymo taisyklės;
  • Kai kurie praktiniai aspektai, susiję su:
   • Mokestiniais patikrinimais ir mokestiniais tyrimais – mokesčių mokėtojų teisės ir pareigos šių mokesčių administravimo procedūrų metu;
   • Informacijos apie pajamas ir turtą teikimu;
   • Bendruoju apskaitos failu SAF-T – apskaitos sistemos pokyčiai bei Valstybinės mokesčių inspekcijai norminiais aktais suteiktos naujos teisės.
 5. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo ir su juo susijusių norminių aktų naujovės:
  • Naujas 32 proc. GPM tarifas nuo 2020-01-01;
  • GPMĮ pakeitimai nuo 2020-01-01;
  • Nauja metinė gyventojų GPM deklaracijos forma (GPM311) ir jos pildymo taisyklės;
  • Su pozityviųjų pajamų apmokestinimu susijęs reguliavimas, taikomas apskaičiuojant ir deklaruojant 2019 metų ir vėlesnių laikotarpių pajamas;
  • Papildytas neapmokestinamųjų pajamų sąrašas dėl darbuotojų gautų akcijų iš darbdavio pagal pasirinkimo sandorius (opcionus);
  • Ilgalaikio turto priskyrimo individualiai veiklai formos pakeitimai;
  • Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos formos pakeitimai nuo 2019-07-11;
  • Kompensacijos už asmeninį darbuotojo turto naudojimą įmonės veikloje.
 6. Su kitų prievolių vykdymu susiję klausimai:
  • Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių redakcija, įsigaliojusi 2019 m. rugsėjo 28 d.;
  • Motorinių transporto priemonių registracijos mokestis nuo 2020-07-01;
  • Aktualūs pensijų kaupimo, papildomo savanoriško pensijų kaupimo socialinio draudimo pensijų įstatymų pakeitimai;
  • Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo ir Žemės mokesčio įstatymo pakeitimai, įsigalioję nuo 2020-01-01;
  • Naujos kasos aparatų diegimo ir naudojimo taisyklės, susijusios su kasos aparatų duomenų perdavimu VMI, priklausomai nuo metinių pajamų;
  • Kasos aparatų žurnalo pildymo tvarkos pakeitimai nuo 2019-07-02;
  • Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos bei bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių pakeitimai nuo 2019-05-14;
  • Su akcizo apmokestinimu susiję klausimai:
   • Akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo, registravimo ir naudojimo taisyklių pakeitimai nuo 2019-06-06;
   • Akcizų grąžinimo taisyklių ir formų pakeitimai nuo 2019-07-12.

ŽINIOMIS DALINASI

Artūras Kapitanovas

Auditorius, mokesčių konsultantas. Artūras Kapitanovas dirbo Finansų ministerijoje, vėliau – Audito skyriaus viršininku Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Finansų ministerijos. Šiuo metu lektorius dirba kaip nepriklausomas auditorius ir mokesčių konsultantas. Įmones mokesčių ir apskaitos klausimais audituoja, konsultuoja ir joms atstovauja valstybės institucijose jau daugiau nei 20 metų. Artūro Kapitanovo seminaruose per metus apsilanko daugiau nei 10 000 dalyvių. Kasmet lektorius veda daugiau nei 70 seminarų, kurių net 87 proc. buvo įvertinti 10 balų iš 10.

Specialus pasiūlymas!

Dalyvaujant daugiau negu vienam atstovui iš tos pačios įmonės antram ir kiekvienam paskesniam dalyviui seminaro kaina 129 Eur + PVM (su pietumis) ir 117 Eur + PVM (be pietų).

Keliaukite į seminarą įdomiau!

Parsisiųskite Fellow Rider ir kartu su bendrakeleiviais taupykite parkavimo vietas bei prisidėkite prie spūsčių ir oro taršos mažinimo savo mieste.

Pasiūlymas skirtas Vilniuje vyksiančiuose seminaruose.

Seminaro informacija

PROGRAMA

10:00-16:45 Seminaro trukmė
9:00-10:00 Registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka
14:30-15:00 Kavos pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą.

Laikas ir vieta

2020-02-25, Kaunas
Viešbutis „Park Inn by Radisson Kaunas“
127 – 139€
2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.
su pietumis
139 (+ PVM)
2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.
be pietų
127 (+ PVM)
2020-02-27, Klaipėda
Viešbutis „Ibis Styles Klaipėda Aurora“
127 – 139€
2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.
su pietumis
139 (+ PVM)
2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.
be pietų
127 (+ PVM)
2020-02-28, Vilnius
Radisson Blu Hotel Lietuva
127 – 139€
2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.
su pietumis
139 (+ PVM)
2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.
be pietų
127 (+ PVM)
2020-03-10, Panevėžys
Viešbutis „Romantic“
127 – 139€
2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.
su pietumis
139 (+ PVM)
2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.
be pietų
127 (+ PVM)
2020-03-12, Šiauliai
Šiaulių arena
127 – 139€
2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.
su pietumis
139 (+ PVM)
2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.
be pietų
127 (+ PVM)
2020-03-18, Kaunas
Viešbutis „Park Inn by Radisson Kaunas“
127 – 139€
2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.
su pietumis
139 (+ PVM)
2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.
be pietų
127 (+ PVM)
2020-03-19, Klaipėda
Viešbutis „Amberton Klaipėda“
127 – 139€
2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.
su pietumis
139 (+ PVM)
2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.
be pietų
127 (+ PVM)
2020-03-25, Vilnius
Viešbutis „Karolina“
127 – 139€
2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.
su pietumis
139 (+ PVM)
2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.
be pietų
127 (+ PVM)