Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Nuotolinis seminaras.

2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 7 ak. val.
   
 • Dalyvaujant daugiau negu vienam atstovui taikoma nuolaida

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Tiesioginė seminaro transliacija

Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Apmokėjus sąskaitą, kartu su registracijos patvirtinimu el. paštu atsiųsime nuorodą bei prisijungimo instrukciją.

Apie seminarą

2019 metais įsigalioję ar priimti įstatymai ir juos lydintys norminiai aktai įtvirtino reikšmingus pokyčius bei naujas taisykles, susijusias su pagrindiniais mokesčių elementais, mokesčių administravimo procedūromis, su atskirais ūkinių operacijų vykdymo, apskaitos tvarkymo aspektais. Kiekvienas nepastebėtas ar netinkamai suprastas (įvertintas) pokytis didina klaidų tikimybę, o visus šiuos pakeitimus atrasti, sužiūrėti, suprasti bei kompleksiškai įvertinti jų reikšmę ir realias jais sukeliamas pasekmes reikia nemažai laiko.

Seminaro metu mūsų lektorius sistemiškai ir išsamiai pristatys reikšmingiausius pelno, pridėtinės vertės, gyventojų pajamų, kitus mokesčius bei mokesčių administravimą reguliuojančių įstatymų ir susijusių norminių aktų pakeitimus, jų reikšmę, taikymo ypatumus, aptars apskaitos tvarkymo bei atskaitomybės rengimo naujoves, laukiančius iššūkius bei svarbiausius praktinius aspektus ir kitus klausimus.

SEMINARO TIKSLAS

Krizė kada nors praeis, o mokesčiai, deja, liks.. Ar nebus taip, kad ateityje įmonės bus baudžiamos už prastovas, nesumokėtus mokesčius, o darbuotojai – už tai, kad turėjo nedarbingumo pažymėjimus? Kas pamiršo, noriu priminti, kad jau buvo taip, jog mamos, gavusios nėštumo išmokas, vėliau buvo traukiamos baudžiamojon atsakomybėn.

Todėl šiandien svarbu šiuos sunkumus tinkamai sudėlioti. Gal kurioms įmonėms svarbu ir 2019 metų finansines ataskaitas pakoreguoti, atsižvelgus į šiandienius įvykius.

Apie šiuos įvykius bei apie visus kitus pakeitimus ir bus kalbama trečiadienį.

Temos

 1. Valstybės pagalba verslui dėl karantino:
  • Darbo kodekso pakeitimai: prastovos ir kiti pakeitimai;
  • Užimtumo programa;
  • Ligos ir motinystės įstatymas;
  • Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimais dėl mokestinių paskolų;
  • VMI pozicija dėl išsiieškojimų;
  • GPM deklaravimo atidėjimas;
  • Darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai.
 2. Nedarbingumas – dėl darbuotojo ligos ar vaiko slaugos.
 3. Kasmetinių ar nemokamų atostogų suteikimas – darbdavio teisės ir apribojimai karantino metu.
 4. Prastova ir dalinė prastova. Paskelbimas ir apmokėjimas.
 5. Buhalterinės apskaitos naujovės bei reguliavimo taikymas tvarkant apskaitą 2020 metais ir teikiant ataskaitas už 2019 metus:
  • Įmonių finansinės atskaitomybės ir Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymų taikymo ypatumai rengiant 2019 metų finansinę atskaitomybę;
  • Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatų bei Verslo apskaitos standartų (VAS) taikymas rengiant 2019 metų finansines ataskaitas;
  • Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai, reikšmingi  rengiant 2019 metų finansines ataskaitas;
  • Pakeitimai, susiję su 2020-01-01 prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje rengimu: atlygio ataskaitos, valdymo ataskaitos ir metiniai pranešimai.
 6. Pelno mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas už 2019 metus:
  • Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai;
  • Pozityvios pajamos ir jų apmokestinimas;
  • Palūkanų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams;
  • Pelno mokesčio tarifų taikymo sąlygos;
  • Atleidimo nuo pelno mokesčio sąlygos;
  • Pelno ir dividendų apmokestinimas;
  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų nustatymas, apmokestinimas ir apskaita;
  • Avansinio pelno mokesčio mokėjimas ir deklaravimas;
  • Pelno mokesčio lengvatų taikymas ir deklaravimas;
  • Pelno mokesčio deklaracijų pildymo taisyklių pakeitimai nuo 2019-12-18 bei rekomendacijos dėl šių deklaracijų pildymo;
  • Atnaujintas tikslinių teritorijų sąrašas.
 7. Pridėtinės vertės mokestis (PVM):
  • PVM mokėjimo ir deklaravimo tvarkų pakeitimai nuo 2019-07-01 ir 2020-01-01;
  • Atvirkštinio PVM elektronikos prekėms mechanizmo taikymo aspektai nuo 2019-08-01;
  • PVM mokestinio laikotarpio nustatymo taisyklės (nuo 2019-07-01 nauja redakcija);
  • PVM sąskaitų faktūrų registro duomenų tvarkymo ir teikimo taisyklių pakeitimai nuo 2019-07-01;
  • Naujausi VMI išaiškinimai (komunaliniai mokesčiai ir nuomos sandoriai, rengiami PVM įstatymo dalių komentarai ir kt.);
  • PVM prievolės įsigijus prekių iš ES tiekėjų bei prekių tiekimo ES viduje apmokestinimas PVM;
  • Eksportuojamų ir importuojamų prekių vežimo apmokestinimas ir su vežimu susijusios paslaugos: naujausia praktika dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo;
  • ES teisės aktų pakeitimai, kurių įgyvendinamosios nuostatos Lietuvoje įsigalios 2020 ir 2021 m. Sąjungos reikalavimai dėl 0 proc. PVM tarifo pagrindimo dokumentų.
 8. Mokesčių administravimo reguliavimas:
  • Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai bei nuo 2020-07-01 įsigaliosiantys šių kriterijų pakeitimai (papildymai);
  • Naujos nuostatos dėl mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo senaties nuo 2020-01-01;
  • Pranešimų apie tarpvalstybinius susitarimus taisyklės nuo 2020-07-01;
  • Nauja redakcija išdėstytas Prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, sudarant mokestinės paskolos sutartį, reikalavimų aprašas ir 2019-12-18 patvirtinta nauja FR0284 forma;
  • 2019-07-24 įsigaliojęs Dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymas ir naujos jo įgyvendinimo taisyklės. 2019-09-12 pakeistos Abipusio susitarimo procedūros inicijavimo ir vykdymo taisyklės;
  • Kai kurie praktiniai aspektai, susiję su:
   • Mokestiniais patikrinimais ir mokestiniais tyrimais – mokesčių mokėtojų teisės ir pareigos šių mokesčių administravimo procedūrų metu;
   • Informacijos apie pajamas ir turtą teikimu;
   • Bendruoju apskaitos failu SAF-T – apskaitos sistemos pokyčiai bei Valstybinės mokesčių inspekcijai norminiais aktais suteiktos naujos teisės.
 9. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo ir su juo susijusių norminių aktų naujovės:
  • Naujas 32 proc. GPM tarifas nuo 2020-01-01;
  • GPMĮ pakeitimai nuo 2020-01-01;
  • Nauja metinė gyventojų GPM deklaracijos forma (GPM311) ir jos pildymo taisyklės;
  • Su pozityviųjų pajamų apmokestinimu susijęs reguliavimas, taikomas apskaičiuojant ir deklaruojant 2019 metų ir vėlesnių laikotarpių pajamas;
  • Papildytas neapmokestinamųjų pajamų sąrašas dėl darbuotojų gautų akcijų iš darbdavio pagal pasirinkimo sandorius (opcionus);
  • Ilgalaikio turto priskyrimo individualiai veiklai formos pakeitimai;
  • Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos formos pakeitimai nuo 2019-07-11;
  • Kompensacijos už asmeninį darbuotojo turto naudojimą įmonės veikloje.
 10. Su kitų prievolių vykdymu susiję klausimai:
  • Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių redakcija, įsigaliojusi 2019 m. rugsėjo 28 d.;
  • Motorinių transporto priemonių registracijos mokestis nuo 2020-07-01;
  • Aktualūs pensijų kaupimo, papildomo savanoriško pensijų kaupimo socialinio draudimo pensijų įstatymų pakeitimai;
  • Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo ir Žemės mokesčio įstatymo pakeitimai, įsigalioję nuo 2020-01-01;
  • Naujos kasos aparatų diegimo ir naudojimo taisyklės, susijusios su kasos aparatų duomenų perdavimu VMI, priklausomai nuo metinių pajamų;
  • Kasos aparatų žurnalo pildymo tvarkos pakeitimai nuo 2019-07-02;
  • Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos bei bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių pakeitimai nuo 2019-05-14;
  • Su akcizo apmokestinimu susiję klausimai:
   • Akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo, registravimo ir naudojimo taisyklių pakeitimai nuo 2019-06-06;
   • Akcizų grąžinimo taisyklių ir formų pakeitimai nuo 2019-07-12.

ŽINIOMIS DALINASI

Artūras Kapitanovas

Auditorius, mokesčių konsultantas. Artūras Kapitanovas dirbo Finansų ministerijoje, vėliau – Audito skyriaus viršininku Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Finansų ministerijos. Šiuo metu lektorius dirba kaip nepriklausomas auditorius ir mokesčių konsultantas. Įmones mokesčių ir apskaitos klausimais audituoja, konsultuoja ir joms atstovauja valstybės institucijose jau daugiau nei 20 metų. Artūro Kapitanovo seminaruose per metus apsilanko daugiau nei 10 000 dalyvių. Kasmet lektorius veda daugiau nei 70 seminarų, kurių net 87 proc. buvo įvertinti 10 balų iš 10.

Specialus pasiūlymas!

Dalyvaujant daugiau negu vienam atstovui iš tos pačios įmonės antram ir kiekvienam paskesniam dalyviui seminaro kaina 129 Eur + PVM (su pietumis) ir 117 Eur + PVM (be pietų).

Mokymai jūsų organizacijoje

COUNTLINE mokymai organizacijoje – tai puikus būdas gauti žinias atitinkančias būtent Jūsų įmonės/įstaigos poreikius Jums patogiu metu ir vietoje. Mokymų programa ir dėstymo trukmė yra koreguojama pagal Jūsų pageidavimus.

Dėl seminarų organizavimo Jūsų įmonėje prašome kreiptis tel. (8 5) 263 99 22 arba el. paštu mokymai@countline.lt

Susisiekti 

Seminaro informacija

PROGRAMA

10:00-16:45 Seminaro trukmė
9:00-10:00 Nuotolinė registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka
14:30-15:00 Pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden