Martynas Endrijaitis

doc. dr. Martynas Endrijaitis

PVM pokyčiai skaitmeniniame amžiuje: ViDA direktyvos projekto pagrindinės naujovės PVM sąskaitoms faktūroms

Publikuota: 2024-06-04

Europos Komisija pastaruoju metu ypač aktyviai siekia sumažinti PVM atotrūkį tarp ES valstybių narių. Todėl dar 2022 m. pabaigoje Europos Komisija pateikė siūlymus keisti PVM direktyvą – t. y. pateiktas taip vadinamas ViDA (angl. VAT in digital age,) direktyvos projektas, vadinamas „ PVM skaitmeniniame amžiuje“.

Nors dėl projekto diskusijos tarp ES valstybių tęsiasi ir jis visa dar nėra galutinai visas patvirtintas, tačiau manytina anksčiau ar vėliau jis bus priimtas ir bet kuriuo atveju atitinkami pokyčiai įsigalios ir Lietuvoje. Taigi straipsnyje panagrinėsime, kas čia tema keisis Lietuvoje skaičiuojant PVM, kiek tai susiję su PVM sąskaitomis faktūromis.

Taigi vienas pagrindinių šios iniciatyvos siūlymų yra, jog sandoriams tarp ES įmonių PVM sąskaitos faktūros būtų tik elektroninės bei deklaruojamos realiuoju laiku. Tai reiškia, kad elektroninėmis bus laikomos tik tokios sąskaitos faktūros, kurios išrašytos, perduotos ir gautos struktūrizuotu elektroniniu formatu, kuris leidžia tokias faktūras apdoroti automatiniu elektroniniu būdu. Vadinasi, parduodanti prekes ar paslaugas ES įmonėms arba perkanti jas iš ES įmonių Lietuvos įmonė turės naudoti tokias elektronines sąskaitas faktūras. Be to, ES valstybėms ViDA pasiūlyme yra numatyta teisė įsivesti privalomą elektroninių PVM sąskaitų faktūrų naudojimą ir vietiniams (tik Lietuvoje vykdomiems) sandoriams.

Šiuo metu Lietuvos praktikoje, pavyzdžiui, laikoma, kad elektroniniu paštu persiųsta sąskaita PDF formatu yra elektroninė. Taip yra, nes Lietuvos teisės aktai laiko PVM sąskaitą faktūrą elektronine, neribojant paties formato, kuomet, pavyzdžiui, sąskaita faktūra išrašyta ir gauta elektroniniu formatu. Taigi tokia praktika keisis – bus visiškai pereinama į elektroninę erdvę. Europos Komisijos skaičiuojama, jog dėl perėjimo prie elektroninių sąskaitų faktūrų PVM sukčiavimas turėtų mažėti apie 11 mlrd. Eur per metus.

Taip pat Europos Komisija rašo, jog dingusių prekeivių kontrolė yra sudėtina ir ilgai užtrunkanti, o nepakankamai greitai vykstantis keitimasis apie PVM informaciją dėl tarp ES valstybių atliekamų sandorių yra iššūkis siekiant mažinti PVM atotrūkį.  Todėl ViDA projektu siekiama, kad PVM sąskaitos faktūros būtų deklaruojamos realiuoju laiku –  t. y. ateityje ES įmonės (ir Lietuvos įmonės) elektroninių būdu išrašytas PVM sąskaitas faktūras per 2 darbo dienas nuo sąskaitos išrašymo datos privalės deklaruoti išplėstoje VIES sistemoje. Šiuo metu per VIES sistemą jau tikrinami ES PVM kodų galiojimai. Vadinasi tai reiškia, kad tokių elektroninių sąskaitų faktūrų informacija XML formatu turės būti pateikta kiekvieną kartą sąskaitą išrašius – per 2 dienas. Taigi kaip ir nelieka teikimo už mėnesį, tačiau mokesčių administratorius iš esmės iš karto gautų informaciją operatyviai. Žinoma, kaip teigiama įvairių autorių, Lietuvos ir ES įmonės turės pritaikyti savo finansinės apskaitos sistemas automatiniam ar rankiniam duomenų perdavimui, todėl įgyvendinant ViDA pasiūlymo sąlygas pradžioje patirs papildomų išlaidų.

Tačiau Europos Komisija skaičiuoja, kad galiausiai ES prekybininkų administracinės priežiūros ir atitikties užtikrinimo išlaidos artimiausią dešimtmetį turėtų per metus mažėti apie 4,1 mlrd. Eur.

Be PVM sąskaitų faktūrų ViDA projektu aktualu ir tai, jog pagal ViDA direktyvos projektą elektroninės platformos, per kurias vyksta trumpalaikė nekilnojamojo turto nuoma ir teikiamos keleivių vežimo paslaugos, būtų įpareigotos sumokėti PVM už tikruosius šių paslaugų teikėjus –  t. y. ne PVM mokėtojus fizinius asmenis ir mažas įmones. Vadinasi, šiuo pakeitimu siekiama, kad trumpalaikės nekilnojamojo turto nuomos ar keleivių vežimo paslaugos, teikiamos per platformas, visada būtų apmokestinamos PVM.

 

JUMS GALI BŪTI AKTUALŪS ŠIE MOKYMAI: