PVM ir akcizų grąžinimas Lietuvoje įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms nuo 2020-01-01

VMI prie LR finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VA-118 pakeistas VMI prie LR finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. VA-126 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo Lietuvos Respublikoje įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių, įstaigų ir organizacijų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams“.

Svarbu, kad Taisyklėse numatytos pardavėjo prievolės (Taisyklių 69–73 punktuose):

  1. Pardavėjai, pasirinkę taikyti tiesioginio taikymo lengvatas, privalo iš anksto prieš parduodami prekes ir / arba paslaugas atstovybei arba atstovybės nariui / ES įstaigos darbuotojui sudaryti užsakymo formą, galiojančią ne ilgiau kaip vieną mėnesį, kurioje būtų nurodomi parduodamų konkrečių vienarūšių prekių ir / arba paslaugų pavadinimai, kiekiai, apmokestinamosios vertės (be PVM ir / arba akcizų), PVM ir / arba akcizų sumos, kainos su PVM ir / arba akcizais bei visa užsakymo suma (su PVM ir / arba akcizais). Tokia sudaryta užsakymo forma (elektroniniu būdu ar popierinė) turi būti pateikta atstovybei ar atstovybės nariui / ES įstaigos darbuotojui prieš pastariesiems kreipiantis į Vilniaus AVMI dėl sertifikato patvirtinimo.
  2. Pardavėjai, iš atstovybės (atstovybės vadovo ar įgalioto asmens) ar atstovybės nario / ES įstaigos darbuotojo gavę sertifikatą su užsakymo forma, privalo įsitikinti sertifikate nurodytų asmenų tapatybe, patikrinti sertifikato galiojimo terminą, sertifikate nurodytus šio pardavėjo duomenis. Tik įsitikinę minėtų duomenų tikrumu, pardavėjai turi teisę parduoti visas prekes ir / arba paslaugas, nurodytas užsakymo formoje, taikydami 0 proc. PVM tarifą ir / arba neskaičiuodami akcizų.
  3. Pardavėjai, pardavę prekes ir / arba paslaugas ir išdavę atstovybei (atstovybės vadovui ar įgaliotam asmeniui) arba atstovybės nariui / ES įstaigos darbuotojui pardavimą patvirtinančius dokumentus (PVM sąskaitą faktūrą ar sąskaitą faktūrą), privalo užpildyti sertifikato 4 dalį: joje nurodyti pardavėjo PVM mokėtojo kodą (mokesčių mokėtojo kodą, jeigu pardavėjas nėra registruotas PVM mokėtoju), PVM sąskaitos faktūros ar sąskaitos faktūros išrašymo datą, seriją ir numerį, įrašyti pardavėjo (jo įgalioto asmens) vardą, pavardę, pareigas ir pasirašyti.
  4. Pardavėjai, pardavę prekes ir / arba paslaugas, privalo sertifikato kopiją pasilikti sau (kaip įrodymą, kad 0 proc. PVM tarifas buvo pritaikytas ir / arba akcizai buvo neskaičiuojami teisėtai). Jeigu užsakymo formoje nurodytos prekės ir / arba paslaugos neparduodamos iš karto, tai tokiu atveju antrą kartą su tuo pačiu sertifikatu ir užsakymo forma pardavėjai negali parduoti likusių prekių ir / arba paslaugų.
  5. Sertifikato bei PVM sąskaitos faktūros, kuria buvo įformintas prekių tiekimas ir / arba paslaugų teikimas, kopijos su atitinkamo mokestinio laikotarpio Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0600 forma pateikiamos Valstybinei mokesčių inspekcijai Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Toliau aptariami pagrindiniai formų pildymo skirtumai.

Patvirtinta FR0678 forma su priedu FR0678A (04 versija), skirta paraiškai grąžinti sumokėtus mokesčius.

Ketvirtoje formos versijoje daugiau vietos skirta atstovybės pavadinimui, taip pat prašoma įvesti nebe fakso numerį, o el. pašto adresą.

FR0678A priede nebereikės nurodyti atstovybės nario akreditacijos pažymėjimo galiojimo datos.

Atkreipkite dėmesį, kad FR0678A priede A1 ir A2 laukeliai apkeisti vietomis, t. y. nuo 2020 m. pirmiausia reikės nurodyti asmens akreditacijos kodą (A1), o A2 – mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį. Analogiškai su banko sąskaitos savininko pavadinimu (vardu, pavarde) bei sąskaitos numeriu, nuo 2020 m. jie pildomi atitinkamai A6 ir A7 laukeliuose (anksčiau buvo A71 ir A7 laukeliai).

A13 ir A14 laukeliuose nurodyta pildytini duomenys (anksčiau laukeliai buvo pažymėti žvaigždutėmis ir lapo apačioje mažu tekstu suteikta informacija).

Patvirtinta FR0679 forma (04 versija), skirta sprendimui dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo.

Kad FR0678AP formoje A1 ir A2 laukeliai apkeisti vietomis, t. y. nuo 2020 m. pirmiausia reikės nurodyti asmens akreditacijos kodą (A1), o A2 – mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį.

Formoje truputį daugiau vietos skirta sąskaitos serijai ir numeriui (nuo 2020 m. bus 20 laukelių vietoje 17).

Pačiose formų užpildymo taisyklėse matyti, kad pildant elektroninę paraišką didelė dalis informacijos pagrindinėje FR0678 formoje užpildoma automatiškai (išskyrus telefono numerį, el. pašto adresą, laikotarpį), reikės užpildyti duomenis tik FR0678A formoje.

Jeigu tikrinimo metu nustatoma, kad yra pateikti ne visi dokumentai, Vilniaus AVMI apie tai telefonu informuoja atstovybę / ES įstaigą (anksčiau buvo grąžinama pildžiusiai atstovybei).

Taisyklėse naujai įtvirtinta teisė kreiptis dėl tiesioginio taikymo lengvatų naudojimosi.