2020-02-04 įsigaliojo patvirtinta viešojo sektoriaus subjektų finansinių atskaitų konsolidavimo schema

Finansų ministras 2020-01-30 įsakymu Nr. 1K-18 patvirtinta 2019 metų Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo schema.

Įsakymu nustatyta Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėtis ir paskirti už viešojo sektoriaus subjekto metinių ir tarpinių ataskaitų rinkinių ir viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių parengimą atsakingi viešojo sektoriaus subjektai.