Patvirtinta deklaracijos GPM311 forma nuo 2020-01-01

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. VA-93 nutarė patvirtinti deklaracijos GPM311 formą ir pridėti pavyzdines formos ir priedų pildymo, teikimo ir tikslinimo taisykles. Šios taisyklės įsigaliojo 2020 m. sausio 1 d., todėl gyventojai, turintys prievolę deklaruoti pajamas, šiais metais jau pildys naują deklaracijos formą. Deklaracijos GPM311 forma keičia ankstesniais mokestiniais metais galiojusią GPM308 formą. Deklaracija yra skirta nuolatinių Lietuvos Respublikos gyventojų per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautoms metinėms pajamoms ir metiniam pajamų mokesčiui apskaičiuoti. Ši forma analogiškai bus pildoma pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kitų mokestinių metų gegužės 1 d. Pajamų mokestis turi būti sumokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas. Deklaracija užpildoma kompiuterio programine priemone (toliau – vedlys) Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje (www.vmi.lt) prisijungus prie Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo sistemos (toliau – EDS), tiesiogiai portale (realiu laiku).

Taisyklėse detaliai aprašoma GPM311 formos ir jos priedų pildymas, nurodant, kokia informacija kiekviename laukelyje turi būti pateikiama. Taisyklių 1 priede numatytas apmokestinamųjų pajamų rūšių kodų ir pajamų mokesčio tarifų sąrašas, prie taisyklių patvirtintame 2 priede įtvirtintas nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąrašas, 6 priede detaliai aprašytas 2019 m. metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio apskaičiavimas, o 7 priede – pajamų mokesčio apskaičiavimo nuo 2019 m. pajamų pavyzdžiai.

Ši forma taikoma deklaruojant 2019 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautas (uždirbtas) pajamas.