Darbo kodekso 133 straipsnis dėl tėvystės atostogų nuo 2020-01-01

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Darbo kodekso pakeitimas, susijęs su tėvystės atostogų reglamentavimu. Įstatymo leidėjas įtvirtino teisę gauti atostogas bet kuriuo laikotarpiu nuo vaiko gimimo iki vaikui sukaks vieni metai. Be to, išaiškinta, kad šis laikotarpio pailginimas taip pat taikomas iki šio įstatymo įsigaliojimo (2020 01 01) gimusių vaikų tėvams, jeigu po šio įstatymo įsigaliojimo dienos nėra praėjęs vienų metų terminas nuo vaiko gimimo dienos ir tėvai nebuvo pasinaudoję po vaiko gimimo suteikiamomis trisdešimties kalendorinių dienų nepertraukiamos trukmės tėvystės atostogomis.