Gamintojų ir importuotojų, tiekiančių elektros ir elektroninę įrangą, užimamos rinkos dalies nustatymo tvarka nuo 2020-01-15

Aplinkos ministras 2020 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. D1-18 pakeitė Gamintojų ir importuotojų, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes, užimamos rinkos dalies nustatymo tvarkos aprašą.

Įsakyme numatyta, kaip apskaičiuojama užimamos rinkos dalis (formulės) tiek elektros ir elektroninės įrangos atliekamų tvarkymo organizavimo licenciją turinčioms, tiek pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčioms įmonėms.