FR0600 forma nuo 2020-01-01

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas 2019 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. VA-99 pakeitė Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisykles.

Trumpai: deklaracijos formoje FR0600 yra pakeitimas dėl prekių tiekimo (paslaugų teikimo) diplomatams, konsulinėms įstaigoms 0 procentų PVM tarifas taikomas iš karto (ne grąžinamas iš biudžeto). Pildomas formos 18 laukelis, kartu pasirenkama EDS paslauga „Papildomo dokumento pridėjimas“ komentare nurodyti „Tiesioginio taikymo lengvatos“.

Formos FR0600 10 laukelio (EVRK kodas) nuo 2020-01-01 nebepildyti.

Šis pakeitimas susijęs su PVM įstatymo 42 straipsnio papildymu ir su PVM 42 ir 47 straipsniuose nurodytų prekių (paslaugų) patiekimo 0 proc. PVM tarifo taikymu.

Išsamiau apie pakeitimą: Taisyklės papildytos 35.1.3 papunkčiu, kuris taikomas apskaičiuojant PVM deklaracijos 18 laukelio sumą (kai PVM įstatymo 49 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais patiektos prekės, apmokestinamos taikant 0 procentų PVM tarifą):

„35.1.3. PVM įstatymo 42 straipsnyje nurodytomis sąlygomis išgabentas prekes, kurios buvo pristatytos, kad būtų patiektos pagal pareikalavimą, ir buvo patiektos.“

Antrasis Taisyklių pakeitimas susijęs su diplomatinėmis atstovybėmis ir pan.

„Dokumentų (sertifikato bei PVM sąskaitos faktūros), kuriais buvo įformintas prekių tiekimas ir / arba paslaugų teikimas Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir Europos Sąjungos įstaigoms, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 442 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir Europos investicijų bankui“, 1.1, 1.3 ir 1.8 papunkčiuose nurodytiems asmenims kopijas PVM mokėtojas turi pateikti per EDS paslaugą „Papildomo dokumento pridėjimas“, komentare pažymėdamas „Tiesioginio taikymo lengvatos“.“

Kitaip tariant šiems subjektams pateikus prekes (paslaugas), mokesčių mokėtojas EDS sistemoje papildomai pridėdamas dokumentą būtinai turės pažymėti komentarą dėl „Tiesioginio taikymo lengvatų“.

Rekomendacijos dėl PVM, susijusio su įvežamais ar Lietuvoje įsigytais kilnojamaisiais daiktais, apdirbimo ir perdirbimo paslaugomis, apskaičiavimo nebegalioja

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė 2020 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. VA-2 pripažino netekusiomis galios Pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo už įvežamus iš užsienio ar Lietuvoje įsigyjamus kilnojamuosius daiktus ir jų aptarnavimo, apdirbimo bei perdirbimo paslaugas rekomendacijas (patvirtintas VMI viršininko 2004 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. VA-99) su visais pakeitimais ir papildymais.

Įsakymas įsigaliojo 2020-01-07.