Nuo 2020-03-01 naudotinos pakeistos FR0287 ir FR0285 formos

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. VA-94 nutarė pakeisti įsakymą dėl formų patvirtinimo (Nr. VA-65, 2011-05-26). Nuo 2020 m. kovo 1 d. taikoma pakeista Sprendimo atidėti / išdėstyti mokestinės nepriemokos / baudos už administracinį nusižengimą sumokėjimą FR0285 forma. Jeigu toks sprendimas (atidėti / išdėstyti) mokestinės nepriemokos / baudos už administracinį nusižengimą sumokėjimą bus pakeistas, tuomet patvirtinama nauja FR0287 forma.

Formų pildymo taisyklės nebedėstomos, įsakymu patvirtinamos tik pačios formos.