Formos FR1151 pakeitimai nuo 2020-01-01

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. VA-98 pakeitė Finansinio reikalavimo restruktūrizavimo byloje pateikimo / patikslinimo FR1151 formą ir ją išdėstė nauja redakcija.

Formos pakeitimas nulemtas naujo Juridinių asmenų nemokumo įstatymo priėmimo. Be to, į formą įtraukta nauja nuostata dėl reikalavimo tikrinimo priverstine / sutartine hipoteka ar įkeitimu. Papildomai formoje pasisakoma apie vienarūšių reikalavimų įskaitymą, apie einamuosius mokėjimus, iki 14 kalendorinių dienų prailginamas restruktūrizavimo plano projekto pateikimas.

Įsakymas įsigaliojo 2020-01-01.