Formos FR1117 pakeitimai nuo 2020-01-01

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. VA-97 pakeitė Finansinio reikalavimo pateikimo / patikslinimo FR1117 formą ir ją išdėstė nauja redakcija.

Formos pakeitimas nulemtas naujo Juridinių asmenų nemokumo įstatymo priėmimo. Nauja forma leidžia atstovui nedalyvauti kreditorių susirinkimuose, jei VMI finansinis reikalavimas yra lygus arba mažesnis nei 5 000 Eur, išskyrus atvejus, kai VMI finansinis reikalavimas sudaro 50 proc. ir daugiau visų kreditorių reikalavimų sumos arba VMI reikalavimas yra užtikrintas hipoteka / įkeitimu.

Įsakymas įsigaliojo 2020-01-01.