Rekomendacijos dėl PVM, susijusio su įvežamais ar Lietuvoje įsigytais kilnojamaisiais daiktais, apdirbimo ir perdirbimo paslaugomis, apskaičiavimo nebegalioja nuo 2020-01-07

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė 2020 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. VA-2 pripažino netekusiomis galios Pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo už įvežamus iš užsienio ar Lietuvoje įsigyjamus kilnojamuosius daiktus ir jų aptarnavimo, apdirbimo bei perdirbimo paslaugas rekomendacijas (patvirtintas VMI viršininko 2004 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. VA-99) su visais pakeitimais ir papildymais.

Įsakymas įsigaliojo 2020-01-07.