Prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo Valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklės nuo 2020-04-01

Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. EV-13 patvirtino naujas Prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo Valstybinėje darbo inspekcijoje taisykles.

Taisyklėse pirmiausia į akis krenta naujos sąvokos: anoniminis pranešimas, anoniminis prašymas ar skundas, įgaliotas asmuo, konsultacija ir paklausimas.

Prašymus ir skundus bei paklausimus VDI bus galima teikti raštu ir žodžiu.

Nuo balandžio 1 d. kreipimusi bus laikoma ir VDI interneto svetainėje užpildytas elektroninis paklausimas ar pranešimas arba paklausimo pateikimas per atstovą.

Taisyklės įsigalios 2020-04-01.