Vaidotas Rūkas

Kaip neprofesionaliam investuotojui pasiekti alternatyvias turto klases?

Publikuota: 2023-08-30

INVL investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupės bendrovė „INVL Asset Management“ šiemet jau įsteigė jau antrą neprofesionaliems investuotojams skirtą alternatyviųjų investicijų fondą, į kurį galima investuoti nuo 5 000 eurų. Fondo vienetus numatoma platinti iki lapkričio 30 d.

„INVL alternatyvių investicijų fondas II“ suteikia galimybę paprastiems investuotojams pasiekti privačias alternatyviąsias turto klases – investuoti į privačias įmones, įmonių privačios skolos instrumentus bei tikrąjį turtą, tokį kaip žemė, miškai, infrastruktūra.  Fondas sieks investuoti į tokį kolektyvinio investavimo subjektų portfelį, kurio siekiama vidutinė metinė grąža yra 8 proc. jau atskaičius administravimo mokesčius.

„Aukštos infliacijos laikotarpiu vis daugiau gyventojų domisi, kur galėtų investuoti sutaupytas lėšas, kad neprarastų jų vertės ir galbūt uždirbtų grąžą. Vis dėlto, Lietuvoje milijardai eurų gyventojų santaupų vis dar guli banko sąskaitose ar indėliuose taip ir neįdarbinti.

Kita vertus, neprofesionaliems investuotojams, kurie neturi labai didelių – šimtus tūkstančių eurų siekiančių – sumų investicijoms, ne visos investavimo galimybės yra prieinamos. Pavyzdžiui, žmonės domisi galimybėmis investuoti į miškus ar žemės ūkio paskirties žemę arba, tarkim, į privačias Lietuvos ar kitų Baltijos šalių įmones, tačiau tokios galimybės yra ribotos ar sunkiai prieinamos.

Taip kilo idėja pasiūlyti Lietuvoje alternatyvių investicijų fondus, per kuriuos būtų galima investuoti sąlyginai nedideles sumas – nuo 5000 eurų – į alternatyviąsias turto klases. Pernai sėkmingai išplatinome pirmąjį INVL alternatyvių investicijų fondą, o šiemet startuojame jau su antruoju“, – sako INVL Investicijų valdymo padalinio vadovas Vaidotas Rūkas.

Kas tos alternatyviosios turto klasės?

Visas investicijas galime apytikriai suskirstyti į tris turto klases – nuosavybę (įmonių akcijos ir pan.), skolos priemones (valstybių ir įmonių obligacijas – skolą, kurią įsipareigojama grąžinti su palūkanomis) bei tikrąjį, galima sakyti, fizinį turtą (pastatai, tiltai, žemė – tai, kas apčiuopiama).

Visos šios turto klasės gali būti prieinamos viešose rinkose – visiems arba gali būti privačios. Kai kurių bendrovių akcijų galima įsigyti per biržą, o kitų – ne. Vienos įmonės išleidžia obligacijų viešai, o kitos skolinasi privačiai, pavyzdžiui, iš investicinių fondų.

„Dauguma investuotojų renkasi viešai prieinamose rinkose platinamas akcijas ar skolos vertybinius popierius ar perka, pavyzdžiui, butą, žemę. Privačios investicijos į investicinį portfelį patenka rečiau, nes privačios rinkos laikomos rizikingesnėmis ir įprastai galimybės šių aktyvų įsigyti vieno mygtuko paspaudimu yra ribotos.

Kad tokias investicijas galėtume pasiūlyti visiems – net ir sąlyginai nedideles sumas turintiems neinformuotiems investuotojams, turėjome taip sudėlioti investicijų portfelį, kad rizika pasiektų nedidelę patirtį turinčiam investuotojui priimtiną lygį. Mums tai pavyko, nes į fondo investicijų portfelį suplanavome įtraukti visų trijų – nuosavybės, skolos ir tikrojo turto – klasių investicijų bei dar išskaidyti jas tiek globaliai, tiek ir vietiniame regione“, – paaiškina V. Rūkas.

Renkasi turtingieji

Alternatyvusis turtas vis didesne dalimi papildo ir turtingojo pasaulio portfelius. Pavyzdžiui, pasauliniai šeimos biurai (Family office), kurie valdo klientų, įprastai turinčių dešimčių ar šimtų milijonų eurų vertės turto, apie 40 proc. šių lėšų investuoja į alternatyvųjį turtą, kuris nėra prieinamas viešai. Panašiai elgiasi ir didžiausi Europos bei Pasaulio pensijų fondai. Jų valdytojai fondų portfeliuose įprastai turi apie 20 proc. alternatyviųjų investicijų. Tokius duomenis pateikia „UBS Global Family Office Report 2022“. INVL valdomi pensijų fondai taip pat daugiau nei 20 proc. valdomo turto investuoja į alternatyviąsias investicijas. Kodėl?

„Investuotojams yra naudingi įvairių turto klasių deriniai. Pavyzdžiui, gali skambėti paradoksaliai, tačiau vien obligacijų (kurios laikomos mažiau rizikinga investicija) portfelis gali būti rizikingesnis negu portfelis, sudarytas iš ketvirtadalio akcijų (kurios laikomos rizikingesne investicija) ir likusios dalies obligacijų. Be to, akcijos suteikia aukštesnės grąžos potencialą“, – pasakoja Vaidotas Rūkas.

Panašūs principai galioja ir kai į tradicinį investicijų portfelį įterpiame alternatyvių turto klasių. Nors alternatyviosios turto klasės laikomos rizikingesnėmis, jomis papildžius tradicinį portfelį potenciali investicijų grąža išauga, o rizika valdoma geriau, rodo investicinio banko J. P. Morgan analizė. Būtent to ir siekia turtingieji – auginti savo turtą mažiau rizikuodami dalį jo prarasti.

„INVL grupė į privačias rinkas investuoja, o taip pat ir valdo kai kurias privačias investicijas jau ne vieną dešimtmetį. Esame vieni pirmųjų investicijų valdytojų Lietuvoje ir turime patirties, žinome rinkos poreikius.

Tad kodėl gi nepasiūlius alternatyvių investicijų platesniam žmonių ratui, kuriems aktualu į jau turimą investicijų portfelį įterpti ir dalį alternatyvaus turto. Be to, Lietuvoje žmonės nuolat domisi galimybėms investuoti į miškus, žemės ūkio paskirties žemę ar privačias įmones, tačiau pradinės įmokos suma įprastai jiems per aukšta. Taip ir kilo idėja sukurti fondą, kur galima investuoti palyginti mažesnes sumas“, – teigia INVL Investicijų valdymo padalinio vadovas.

INVL vebinarą apie alternatyvias investicijas „Kur investuoja turtingieji?“ žiūrėkite INVL „Youtube“ kanale.

Kur įsigyti fondo vienetų

„INVL alternatyvių investicijų fondo II“ vienetus planuojama išplatinti pirmojo etapo metu iki šių metų lapkričio 30-osios, tačiau fondo vienetų platinimas bus stabdomas, jeigu 8 mln. eurų pavyks pritraukti anksčiau. Taip pat fondas vėliau gali surengti antrą platinimo etapą, tačiau bet kuriuo atveju pritrauktų lėšų suma negalės viršyti 8 mln. eurų.

„INVL alternatyvių investicijų fondas II“ per kolektyvinio investavimo subjektus numato trečdalį lėšų paskirti privačiam kapitalui – investuojant į Baltijos šalių ir pasaulio įmones. Kitą trečdalį – privačiai skolai tiek regione, tiek pasaulyje – išaugus palūkanų normoms ši turto klasė atveria naujų galimybių.

Likusias lėšas ketiname nukreipti į tikrąjį turtą – miškus, žemės ūkio paskirties žemę bei infrastruktūrą. Praėję metai parodė, kad ši turto klasė linkusi geriau išsaugoti stabilią vertę aukštos infliacijos laikotarpiu.

Tad toks turto klasių derinys mums atrodo subalansuotas rizikos ir grąžos prasme“, – sako V. Rūkas.

Fondas veiks 10 metų su galimybe veiklos laikotarpį pratęsti dar dvejiems metams. Fondo dalyvių galimybė pasitraukti iš fondo anksčiau laiko bus ribota. Be to, investuotojai, norintys įsigyti „INVL alternatyvių investicijų fondo II“ vienetų, negali būti įgiję tiek žemės, kad bendras jų ir (arba) susijusių asmenų įgytos žemės ūkio paskirties žemės plotas būtų didesnis kaip 50 ha ir miškų ūkio paskirties žemės plotas nebūtų didesnis kaip 150 ha.

Iki rugsėjo 30-osios investuojant nuo 5000 iki 9999 eurų bus taikomas 1,5 proc. platinimo mokestis, o 10 tūkst. eurų ir daugiau – 1 proc. platinimo mokestis. Vėliau platinimo mokestis didės, bet neviršys 2 proc. Fondo vienetus numatoma platinti iki lapkričio 30 dienos. Fondo valdymo mokestis – 1,5 proc. nuo metinės svertinės fondo grynųjų aktyvų vertės vidurkio. Fondą platina pati INVL grupė. Informaciją, kaip įsigyti fondo vienetų, rasite čia arba bet kuriame INVL biure.

Svarbi informacija:

Investicijos į „INVL alternatyvių investicijų fondo II“ (toliau – Fondas) investicinius vienetus yra susijusios su investicine rizika ir kitomis rizikomis, nurodytomis Fondo taisyklėse ir prospekte. Investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti, investuotojas gali atgauti mažiau nei investavo arba net prarasti visas investuotas lėšas. Fondo valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė) negarantuoja investicijų pelningumo.

Investuotojas, prieš priimdamas sprendimą investuoti, turėtų pats ar padedamas investicijų konsultantų įvertinti Fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti Fondo prospektą, taisykles, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą ir kitus investuotojams skirtus dokumentus, kuriuos galima rasti Valdymo įmonės interneto svetainėje www.invl.com/aif2 ar nemokamai gauti Valdymo įmonės klientų aptarnavimo vietose.

Fondas didesniąją turto dalį investuos į kitus kolektyvinio investavimo subjektus. Į kitus nei suderintuosius kolektyvinio investavimo subjektus, įskaitant nustatytus reikalavimus atitinkančius specialiuosius kolektyvinio investavimo subjektus, informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus ir kitus nei suderintieji kolektyvinio investavimo subjektus, kurie savo ruožtu didžiąją dalį turto investuoja į alternatyvaus turto kategoriją, apimančią privatų kapitalą, energetiką ir infrastruktūrą, tikrąjį turtą (nekilnojamasis turtas, miškai, žemė), privačią skolą ir kitas alternatyvaus turto klases (toliau  – Alternatyvieji KIS), gali būti investuota iki 100 proc. Fondo turto. Fondo veiklos pradžioje ir (ar) nesant galimybės Fondo turto investuoti į Alternatyviuosius KIS, ir (ar) siekiant valdyti Fondo likvidumo riziką, Fondo turtas, laikantis diversifikavimo reikalavimų, gali būti investuojamas investicinių fondų, investuojančių į skolos vertybinius popierius, investicinius vienetus ir (ar) kitas pinigų rinkos (įskaitant indėlius) ar skolos finansines priemones (tiesiogiai ar per kitus kolektyvinio investavimo subjektus). Investuojant Fondo turtą pirmenybė bus teikiama kitiems Valdymo įmonės valdomiems kolektyvinio investavimo subjektams.

Fondas sieks investuoti į tokį kolektyvinio investavimo subjektų portfelį, kurio siekiama vidutinė metinė grąža yra 8 proc. Valdymo įmonė atkreipia investuotojų dėmesį, kad faktiniai Fondo investicinės veiklos rezultatai gali būti ir kitokie, o Valdymo įmonė negarantuoja nei investicijų pelningumo, nei to, kad Fondo veiklos tikslai bus pasiekti.

Fondas veikia kaip uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjektas, todėl investuotojo teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančius investicinius vienetus yra apribota.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į Fondo investicinius vienetus ar akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijas ar bet kokias kitas finansines priemones. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar jo dalis.