Audrius Dzikevičius

Dr. Audrius Dzikevičius

VšĮ „Eurokonsultantų grupė”

Rodikliai finansuose: kaip sėkmingai matuoti finansinius rezultatus

Publikuota: 2023-08-20

Įmonės sėkmingam valdymui ir veiklos plėtrai būtina aiškiai suformuluoti ir stebėti pagrindinius veiklos rodiklius.

Vienas iš efektyviausių būdų įvertinti organizacijos finansinę būklę bei jos atitikimą strategijai yra naudoti KPI rodiklius (angl. Key Performance Indicators). Šie rodikliai padeda matuoti finansinius rezultatus, įvertinti veiklos efektyvumą ir pasiekti išsikeltus tikslus. 

Dažnai yra painiojamos KPI rodiklių ir matų (angl. metrics) sąvokos: KPI rodikliai rodo, kaip efektyviai yra siekiama tikslų, tuo tarpu matai tiesiog matuoja specifinių verslo procesų specifiką. Pavyzdžiui, KPI rodiklis būtų uždirbto pelno santykis su planuotu uždirbti pelnu, o matas būtų per ataskaitinį laikotarpį uždirbto pelno dydis. 

KPI rodikliai yra veiklos vertinimo įrankis, kuris padeda organizacijai suvokti, kaip gerai ji įgyvendina savo strategiją ir tikslus. KPI rodiklius galima skirstyti į jų grupes, pavyzdžiui, verslo, finansinius bei misijos. Verslo KPI rodikliai padeda suprasti kaip sekasi jūsų verslui, pavyzdžiui, kaip sparčiai auga klientų bazė, finansiniai KPI rodikliai padeda suprasti kaip tinkamai valdote išteklius, pavyzdžiui, kokia nuosavo kapitalo grąža,  o misijos KPI rodikliai padeda suprasti, ar jūs judate teisingu keliu, pavyzdžiui, ar laikotės akcininkų nustatyto žaliojo kurso strategijos.

Sustokime detaliau ties finansiniais KPI rodikliais, kuriais matuojami įvairūs finansiniai aspektai, tokie kaip pelningumas, likvidumas, nuosavybės pelningumas ir t.t.

Šie rodikliai leidžia vadovams geriau suprasti finansinių rezultatų dinamiką ir planuoti tolimesnes veiklas. 

Pagrindiniai finansiniai KPI rodikliai yra

  • pelningumo rodikliai, pavyzdžiui tokie kaip pelnas prieš mokesčius (EBT), grynasis pelnas, pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA),
  • likvidumo bei apyvartumo rodikliai, pavyzdžiui, tokie kaip likvidumo koeficientas ar gautinų sumų apyvartumas,
  • nuosavybės grąžos rodikliai, pavyzdžiui, tokie kaip investuoto kapitalo grąža (ROCE) ar nuosavo kapitalo grąža.

Norint tinkamai parinkti KPI rodiklius, jie turi atitikti SMART (angl. S – Specific, M – Measurable, A – achievable, R – Relevant, T – Time-bound) principus:

  • specifinis – rodiklis turi būti aiškiai apibrėžtas ir suprantamas,
  • išmatuojamas – rodiklis turi būti išmatuojamas skaičiais arba procentais,
  • įgyvendinamas – organizacija turi turėti galimybę įtakoti rodiklio rezultatus,
  • reikšmingas – rodiklis turi būti svarbus organizacijos tikslams ir strategijai,
  • apibrėžtas laike – turi būti numatyta konkreti ataskaitų pateikimo data.

Efektyvus KPI rodiklių stebėsenos procesas yra svarbus norint įvertinti organizacijos progresą ir pasiekti išsikeltus tikslus. Visi stebimi KPI rodikliai turi būti atnaujinami ir analizuojami periodiškai, o vadovai turi turėti prieigą prie aktualios ir suprantamos ataskaitos, kurioje pateikiami rodiklių rezultatai ir prognozės.

Nuo tinkamai parinktų KPI rodiklių priklauso organizacijos sėkmė. Jie padeda identifikuoti stiprius ir silpnus veiklos aspektus, nustatyti galimus gerinimo būdus ir prisidėti prie ilgalaikės verslo sėkmės.

KPI rodikliai finansuose yra galingas įrankis, padedantis organizacijoms geriau suprasti savo finansinius rezultatus ir siekti tvarios sėkmės. Tinkamai parinkti ir stebimi KPI rodikliai leidžia vadovams imtis efektyvių sprendimų, optimizuoti veiklą ir pasiekti finansinius tikslus.

 

RINKTIS DR. AUDRIAUS DZIKEVIČIAUS SEMINARUS