Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai, įsigaliosiantys 2020-09-10

Nuo 2020 m. rugsėjo 10 d. įsigalios Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 33, 55, 551 straipsnių ir priedo pakeitimai (Įstatymas priimtas 2019-12-03 Nr. XIII-2586), iš esmės susiję su Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo įgyvendinimu.

Pirmiausia, įstatymas papildytas naujomis sąvokomis: naudos gavėjas (pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą tai fizinis asmuo, kuris yra kliento (juridinio asmens ar užsienio valstybės įmonės) savininkas arba kontroliuoja klientą, ir (arba) fizinis asmuo, kurio vardu yra vykdomas sandoris ar veikla) ir seifo kamerų nuoma (pagal Finansų įstaigų įstatymą tai seifo kamerų, esančių nuolat saugomose patalpose, nuoma asmenims, kurie patys jose laiko savo vertybes).
Įstatymo pakeitimais taip pat nustatyta pareiga prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams (pavyzdžiui, bankams, kredito įstaigoms, kurių veikla prižiūrima Lietuvos banko) teikti papildomą informaciją mokesčių administratoriui apie asmenų atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus, sąskaitų metinių apyvartų dydį, jeigu to paties asmens visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimų sąskaitų bendros metinės apyvartos dydis yra ne mažesnis kaip 15 000 eurų, sąskaitų likutį metų pabaigoje, jeigu to paties asmens visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimų sąskaitų likutis metų pabaigoje yra ne mažesnis kaip 5 000 eurų, palūkanas, skolinius įsipareigojimus, vertybinius popierius, draudimo įmokas, pensijų draudimo įmokas.
Be to, griežtinant reikalavimus 551 straipsnis papildytas asmenų, veikiančių Lietuvoje užsienio asmens vardu ir (ar) interesais, pareiga saugoti duomenis apie užsienio asmens naudos gavėjo tapatybę, apskaitos dokumentus, sutarčių dokumentaciją 5 metus nuo sandorių ar veiklos pabaigos ir mokesčių administratoriaus reikalavimu ją pateikti.