Martynas Endrijaitis

doc. dr. Martynas Endrijaitis

Martynas Endrijaitis. Tarptautinis apmokestinimas, kai Lietuvos nuolatinis gyventojas gauna „kitas pajamas“

Publikuota: 2024-02-09

Situacija tokia, kad Lietuvos nuolatinis gyventojas iš Švedijos atitinkamo paramos fondo gauna pinigines lėšas, pavyzdžiui, įsigyti tam tikrą turtą, daiktus, atsinaujinančią energetiką skatinančias priemones, įrangą ir pan. Šis specifinis fondas iš esmės moka kas tam tikrą periodą šio fondo dalyviams išmokas, kuomet šie fondo dalyviai dalyvauja tam tikrose šio fondo programose. Ką tokiu atveju svarbu žinoti apie GPM, kur jis turi būti mokamas?

Esmė tokia, kad Lietuvos gyventojo gautos pajamos, priklausomai nuo jų rūšies, Lietuvoje apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, jeigu jos pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 17 straipsnio nuostatas nepriskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms.

Situacijoje minėtos fondo išmokos Lietuvos nuolatiniam gyventojui GPMĮ taikymo tikslais pagal pajamų rūšį būtų laikomos kitomis pajamomis. Lietuvoje tokios pajamos apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčiu kaip kitos, su darbo santykiais nesusijusios ir ne individualios veiklos pajamos (toliau – kitos pajamos). Jeigu gyventojo per mokestinį laikotarpį gautų kitų pajamų bendra suma viršytų 120 vidutinių darbo užmokesčių, tai šį dydį viršijanti pajamų suma būtų apmokestinama taikant 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą. Tačiau šiuo atveju, kadangi tokios išmokos yra išmokamos iš Švedijos, turi būti atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos ir Švedijos Karalystės sutartį dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo (toliau – DAIS) nuostatas.

Pagal DAIS nuostatas pirmumo teisę apmokestinti turi valstybė, kurioje šios pajamos susidarė. Vadinasi, Švedijoje gautas kitas pajamas turi apmokestinti Švedija. Jeigu šios pajamos būtų apmokestintos Švedijoje pagal jos vidaus mokesčių įstatymus, tai, naikinant dvigubą apmokestinimą, šios pajamos būtų atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvoje. Vadinasi, šis gyventojas turi turėti ir prie Lietuvos mokesčių administratoriui teikiamos Pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos pridėti Švedijos mokesčių administratoriaus patvirtintą dokumentą apie Švedijoje gautas pajamas ir nuo jų sumokėtą pajamų mokesčio sumą.

Gali būti ir taip, kad tokių pajamų Švedija neapmokestintų pajamų mokesčiu ar jam tapačiu mokesčiu, pavyzdžiui, todėl, kad tokios pajamos Švedijoje pagal jos nacionalinius mokesčių įstatymus yra priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms arba nelaikomos pajamomis. Tokiu atveju šios pajamos būtų apmokestinamos GPMĮ nustatyta tvarka Lietuvoje.

Be to, per kalendorinius metus iš Švedijos gautas tokias pajamas, pasibaigus metams, kuriais pajamos gautos, iki kitų metų gegužės 1 dienos gyventojas turi deklaruoti Lietuvos mokesčių administratoriui pateikdamas Pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formą. Joje apskaičiuotą mokėtiną pajamų mokestį (jei būtų apskaičiuotas) reikia sumokėti iki to paties (gegužės 1 d.) termino į vieną iš mokesčių administratoriaus surenkamųjų sąskaitų.

 

JUMS GALI BŪTI AKTUALŪS ŠIE MOKYMAI: