Martynas Endrijaitis

doc. dr. Martynas Endrijaitis

Martynas Endrijaitis. Privatūs poreikiai, kai automobilis naudojamas pagal nuomos sutartį

Publikuota: 2024-02-09

Situacija tokia, kad įmonės darbuotojas važinėja iš namų į darbą nuosavu automobiliu pagal nuomos sutartį. Tarkime, darbuotojo darbo sutartyje nurodytas draudimas naudoti automobilį asmeniniams poreikiams, tačiau nedraudžiama laikyti prie namų. Po darbo arba laisvadieniais automobilis nenaudojamas. Be to, tokiu minėto darbuotojo automobiliu gali naudotis visi įmonės darbuotojai, kuriems yra būtinas poreikis vykti į susitikimus darbo reikalais. Ar tokiu atveju skaičiuojamos už automobilį pajamos natūra?

Svarbu pastebėti, kad šioje situacijoje darbuotojas asmeninį automobilį nuomoja įmonei naudoti darbo reikalais. Tačiau šis darbuotojas turi galimybę šį automobilį naudoti taip pat asmeniniais tikslais, pavyzdžiui, po darbo, įskaitant važiavimą iš darbo į namus ir iš namų į darbą, savaitgalį ir t. t. Todėl išvada tokia, kad pats automobilio naudojimas nelaikomas gyventojo pajamomis, gautomis natūra. Pajamomis natūra gali būti pripažintos tik darbdavio apmokėtos juridinę galią turinčiais dokumentais pagrįstos degalų išlaidos, tenkančios naudojant automobilį darbuotojo asmeniniais tikslais (įskaitant važiavimams iš darbo į namus ir iš namų į darbą), taip pat automobilio eksploatavimo, remonto, draudimo išlaidų dalis, proporcingai tenkanti naudojant automobilį ne darbo (asmeniniais) reikalais, jeigu įmonė tokias išlaidas apmoka. Tačiau šiuo atveju įmonė apskaičiuotas darbuotojo pajamas dėl automobilio naudojimo ir asmeniniais tikslais turėtų apmokestinti kaip pajamas už automobilio nuomą, taikydama 15 proc. GPM tarifą. Jei bendra per kalendorinius metus gautų kitų apmokestinamųjų pajamų suma viršytų 120 VDU dydžio sumą, tuomet šią 120 VDU ribą viršijanti suma būtų apmokestinama taikant 20 proc. pajamų mokesčio tarifą.

Svarbu nepamiršti, kad kuomet per kalendorinius metus gautoms kitoms su darbo santykiais nesusijusioms apmokestinamosioms pajamoms turi būti taikomas progresinis 20 proc. pajamų mokesčio tarifas, tai pajamų mokesčio skirtumą (5 proc.) sumokėti į biudžetą privalo pats gyventojas, deklaruodamas savo metines pajamas GPMĮ 27 straipsnyje nustatyta tvarka.

Be to, išmokos už automobilio nuomą priskiriamos darbuotojo A klasės pajamoms remiantis GPMĮ 22 straipsniu. Todėl nuo šių išmokų išskaičiuotą GPM minėta įmonė turi deklaruoti vadovaudamasi GPMĮ 24 straipsniu. Tai reiškia, kad ši įmonė tokias išmokas deklaruoja tiek mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formoje, tiek metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formoje, vadovaudamasi šių deklaracijų formų užpildymo ir pateikimo taisyklėse nustatyta tvarka.

 

JUMS GALI BŪTI AKTUALŪS ŠIE MOKYMAI: