Martynas Endrijaitis

doc. dr. Martynas Endrijaitis

Martynas Endrijaitis. Mažosios bendrijos nario turtinis įnašas savo turimu turtu

Publikuota: 2024-01-30

Pagal Mažųjų bendrijų įstatymo 19 straipsnį nepiniginių įnašų vertę nustato mažosios bendrijos (toliau – MB) narių susirinkimas. Finansinė apskaita turi būti tvarkoma taip, kad parodytų realią MB finansinę padėtį. Todėl įnašo vertė turėtų būti artima arba lygi įnešamo turto tikrajai rinkos kainai. Tačiau kaip reikėtų vertinti apmokestinant, jeigu MB narys dalį MB apmoka turtu, kurio įsigijimo kaina nėra tiksliai žinoma arba kurio įsigijimo dokumentų jis neturi.

Pavyzdžiui, MB nario turtinis įnašas yra negyvenamosios paskirties patalpos. Tarkime, MB nariai turtinį įnašą įvertino 150 000 Eur. Tačiau MB narys pagal dokumentus šias patalpas 2018 metais gavo dovanų. Patalpų tikroji rinkos kaina – 90 000 Eur. Patalpos bus naudojamos MB veikloje. Patalpos iki perdavimo MB nebuvo išlaikytos dešimt metų.
Taigi šioje situacijoje MB nario už patalpų perleidimą apmokestinamosios pajamos apskaičiuojamos iš turtinio įnašo tikrosios rinkos kainos perdavimo metu atėmus įsigijimo kainą – šių patalpų tikrąją kainą, kuri buvo dovanos gavimo metu. Be to, reikia nepamiršti, kad apskaičiuotas nusidėvėjimas priskiriamas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams nuo MB duotų patalpų įsigijimo kainos. Pastaroji apskaičiuojama tokiu būdu: 60 000 (150 000 – 90 000) Eur.

Arba, pavyzdžiui, MB nario turtinis įnašas yra kompiuteris ir darbui reikalingi baldai. Šį turtą MB narių susirinkimas įvertino 5 000 Eur. Tačiau MB narys neturi turto įsigijimą patvirtinančių dokumentų. Kompiuteris ir darbui reikalingi baldai priskirti ilgalaikiam materialiajam turtui, kuris bus naudojamas MB veikloje. Tokiu atveju laikoma, jog perduodant kompiuterį ir baldus kaip turtinį įnašą MB narys parduoda šį turtą už 5 000 Eur. Kompiuterio ir darbui reikalingų baldų įsigijimo kaina yra nulis, nes nėra jų įsigijimą patvirtinančių dokumentų. Tokiu atveju MB narys, skaičiuodamas GPM, prisitaiko 2 500 Eur neapmokestinamąjį pajamų dydį. MB šio turto įsigijimo kaina, nuo kurios gali būti skaičiuojamas nusidėvėjimas, priskiriamas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, yra 2 500 Eur (5 000 Eur – 2 500 Eur). Be to, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, MB narys privalo deklaruoti B klasės pajamoms priskiriamas kito turto (šiuo atveju – kompiuterio ir darbui reikalingų baldų) pardavimo pajamas ir sumokėti pajamų mokestį.

Vadinasi, išvada tokia, jog kuomet MB narys neturi turto įsigijimo dokumentų arba įsigijimo kaina nežinoma ir tokiu turtu jis MB apmoka savo dalį, tuomet to turto įsigijimo kaina MB yra to turto tikroji rinkos kaina, jeigu MB nario turto vertės padidėjimo pajamoms netaikomos GPM įstatymo lengvatos.

Taigi jeigu MB narys perduoda turtą kaip nario įnašą, toks turto perdavimas yra laikomas pardavimu. MB turi teisę MB veikloje naudojamo šio turto įsigijimo kainą priskirti ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams. Be to, pastariesiems priskiriamos ir MB veikloje naudojamo atitinkamo turto remonto, eksploatavimo išlaidos.

 

JUMS GALI BŪTI AKTUALŪS ŠIE MOKYMAI: