Martynas Endrijaitis

doc. dr. Martynas Endrijaitis

Martynas Endrijaitis. Ką svarbu žinoti apie PVM, jeigu gyventojas automobilį naudoja darbo ir asmeninėms reikmėms

Publikuota: 2024-02-05

Situacija tokia, kad įmonės darbuotojas (arba kitas asmuo) įmonės automobilį naudoja ir darbo, ir asmeniniais tikslais. Ši įmonė yra PVM mokėtoja.

Tokiu atveju automobilis gyventojui suteikiamas naudotis asmeniniais tikslais neperduodant nuosavybėn, todėl arba i) gyventojo per mėnesį natūra gautos pajamos paskutinę mėnesio dieną įvertinamos tokio turto nuomos tikrąja rinkos kaina laikotarpiu, kurį gyventojas šiuo turtu galėjo naudotis asmeniniais tikslais, arba ii) per mėnesį gyventojo natūra gauta nauda gali būti įvertinama 0,75 proc. (arba jei be degalų, 0,70 proc.) to automobilio tikrosios rinkos kainos mokestinio laikotarpio, kurį gaunamos pajamos natūra, sausio 1 dieną arba mokestinio laikotarpio dieną, kurią pajamų natūra davėjas automobilį įsigijo, neatsižvelgiant į tai, kokią mokestinio laikotarpio mėnesio dalį gyventojas faktiškai naudojosi šiuo automobiliu.

Įmonės buhalteris pasirenka, kad gyventojo natūra gauta nauda įvertinama 0,75 proc. automobilio tikrosios rinkos kainos. Taigi laikoma, kad ši vertė apima visą gyventojo gaunamą naudą, susijusią su automobilio naudojimu asmeniniais tikslais, įskaitant pajamų natūra davėjo išlaidas gyventojo asmeniniais tikslais sunaudotiems degalams.

Ką tokiu atveju būtina žinoti apie PVM skaičiavimą?

Šiuo atveju įmonė, įtraukusi degalų pirkimo PVM (ar jo dalį) į PVM atskaitą, turi:

  • apskaičiuoti pardavimo PVM už privatiems poreikiams per mėnesį suvartotus degalus, jų apmokestinamąja verte laikydama 0,05 proc. automobilio tikrosios rinkos kainos;
  • išrašyti sau degalų suvartojimą privatiems poreikiams tenkinti įforminančią PVM sąskaitą faktūrą, tokią PVM sąskaitą faktūrą įtraukti į Gaunamų PVM sąskaitų registrą ir jos duomenis pateikti i.SAF mokesčio kodu PVM6. Be to, tokiu atveju įmonė išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje, be kitų privalomų rekvizitų, turi pateikti nuorodą „Prekių suvartojimas privatiems poreikiams tenkinti“ arba nuorodą į Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 5 straipsnį;
  • privatiems poreikiams suvartotų degalų apmokestinamąją vertę deklaruoti PVM deklaracijos (forma FR0600) 14-ame laukelyje, apskaičiuotą PVM – 29 laukelyje.
    •  

      JUMS GALI BŪTI AKTUALŪS ŠIE MOKYMAI: