Martynas Endrijaitis

doc. dr. Martynas Endrijaitis

Martynas Endrijaitis. Gautų draudimo išmokų už išlaidas bankrutavusių finansų įstaigų vertybiniams popieriams įsigyti apmokestinimas GPM

Publikuota: 2024-02-05

Tarkime, fizinis asmuo kreipėsi į valstybės įmonę „Indėlių ir investicijų draudimas“ dėl išmokos už buvusios finansų įstaigos neįsigaliojusias obligacijas / akcijas taikant indėlių grąžinimo apsaugą. Tokią teisę atitinkamu atveju įtvirtino teismų praktika. Tokiu atveju asmeniui buvo išmokėta draudimo išmoka, neviršijanti grąžinamų lėšų. Šios lėšos buvo pervestos asmeniui į jo minėtos finansų įstaigos sąskaitą, siekiant įsigyti finansų įstaigos leidžiamų obligacijų. Tokios lėšos asmens sutikimu buvo nurašytos bei pervestos į finansų įstaigos vardu atidarytą sąskaitą. Ji skirta būsimai vertybinių popierių emisijai apmokėti. Tačiau finansų įstaigai buvo iškeltas bankrotas, todėl ši emisija neįsigaliojo. Keltinas klausimas – kaip apmokestinama tokia gauta išmoka?

Pajamų mokesčio objektas yra gyventojo pajamos. Jos GPMĮ 2 straipsnio 14 dalyje apibrėžtos kaip gyventojo gautas atlygis už jo atliktus darbus, suteiktas paslaugas, perduotas ar suteiktas teises, parduotą, kitaip perleistą ar investuotą turtą ar lėšas bei kita natūra ar pinigais gauta nauda, išskyrus šios straipsnio dalies 1–8 punktuose išvardytas gyventojo gaunamas pinigines lėšas ar kitą naudą, kurios nėra laikomos gyventojo pajamomis ir nėra gyventojų pajamų mokesčio objektas.

Svarbu priminti, kad pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 7 punktą neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos ne gyvybės draudimo išmokos išlaidoms, nuostoliams ar žalai visiškai arba iš dalies kompensuoti.

Ne gyvybės draudimo išmokomis laikomos išmokos, kurių mokėjimą reglamentuoja Draudimo įstatymas. Tačiau indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokų mokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas (toliau – Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas), kuriame nustatyta, kad šio įstatymo reguliuojamiems santykiams Draudimo įstatymo nuostatos netaikomos. Toks teisinis reguliavimas reiškia, kad GPMĮ taikymo prasme gyventojo gautos išmokos pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą nelaikomos ne gyvybės draudimo išmokomis ir todėl gautoms pajamoms GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 7 punktas netaikomas.

Vadinasi, gyventojo pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą gautą indėlio draudimo išmoką sudaro gyventojui grąžinamas indėlis ir palūkanos. Vadovaujantis GPMĮ 2 straipsnio 14 dalyje pateikta pajamų sąvoka, pajamomis nelaikomi grąžinami indėliai.

Todėl išvada tokia, jog tokia išmoka nelaikoma pajamomis ir nedeklaruojama.

 

JUMS GALI BŪTI AKTUALŪS ŠIE MOKYMAI: