Martynas Endrijaitis

doc. dr. Martynas Endrijaitis

Martynas Endrijaitis. Apie PVM skaičiavimą paramos schemos dalyviams

Publikuota: 2024-02-09

Situacija tokia, kad tam tikroms įmonėms yra taikoma tam tikra paramos schema. Tarkime, paramos schema taikoma nustatytuose labai didelį elektros energijos suvartojimo poreikį turinčiuose veiklos sektoriuose veikiančioms įmonėms. Paramos schemos dalyviais gali tapti tik tie subjektai, kurie yra įsidiegę visas geriausias energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones arba įsipareigoja ne mažiau kaip tam tikrą didžiąją dalį jiems sugrąžinamos paslaugų tam tikrame sektoriuje kainos dalies investuoti į tokių priemonių diegimą. Pavyzdžiui, šios paramos schemos dalyvis už suteiktas paslaugas moka visą jam išrašytose PVM sąskaitose faktūrose nurodytą kainą. Vis dėlto jam iš tokių paslaugų lėšų fondo, įvykdžius nustatytas sąlygas, yra padengiama dalis išlaidų, patirtų apmokant PVM sąskaitas faktūras už tokias paslaugas.

Keltinas klausimas, ar už praėjusius kalendorinius metus mokama paslaugos kainos dalies kompensacija PVM tikslais laikoma subsidija ar dotacija, turinti įtakos galutinei paslaugos kainai? Ar tokių kompensacijų išmokėjimas turi būti įforminamas pagal PVMĮ 83 straipsnį išrašomais kreditiniais dokumentais?

Tokioje situacijoje svarbu pastebėti, kad nustatyta, jog kompensacijos yra mokamos paramos schemos dalyviui – paslaugos vartotojui, bet ne šių paslaugų teikėjui. Kompensacijas moka lėšų administratoriaus funkcijas atliekantis subjektas, bet ne šių paslaugų teikėjas. Vadinasi, paslaugų kainos dalies kompensacijos išmokėjimas paramos schemos dalyviui nesumažina paslaugų teikėjų už tokių paslaugų teikimą gauto ar gautino atlygio.

PVMĮ 15 straipsnio 5 dalies nuostatos įtvirtina, kad į prekių (paslaugų) apmokestinamąją vertę traukiama subsidija ar dotacija, turinti įtakos galutinei prekės ar paslaugos kainai. Subsidija ir dotacija laikoma turinti įtakos galutinei prekės ar paslaugos kainai, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos: 1) ji mokama pardavėjui; 2) ją moka trečioji šalis; 3) ši suma sudaro atlygį už prekę (paslaugą) ar jos dalį.

Taigi išvada tokia, kad paramos schemos dalyviams už praėjusius kalendorinius metus mokama paslaugos kainos dalies kompensacija PVM tikslais nelaikoma subsidija ar dotacija, turinčia įtakos galutinei paslaugos kainai. Vadinasi, tokių kompensacijų išmokėjimas neturi būti įforminamas pagal PVMĮ 83 straipsnį išrašomais kreditiniais dokumentais.

Taip yra todėl, kad paramos schemos dalyviams už praėjusius kalendorinius metus jų sumokėtos paslaugos kainos dalies kompensacijos išmokėjimas nemažina paramos schemos dalyviams praėjusiais kalendoriniais metais suteiktų paslaugų apmokestinamosios vertės.

 

JUMS GALI BŪTI AKTUALŪS ŠIE MOKYMAI: