LVAT – pajamos nėra faktiškai gautos, kai pirkėjo įsiskolinimas už gyventojo parduotą turtą yra pakeičiamas pirkėjui suteikiama paskola

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2020-02-12 nutartimi administracinėje byloje Nr. eAS-80-442/2020 nutarė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. lapkričio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Nutartimi išaiškinta, kad pareiškėjai, norėdami iki teisės akto priėmimo užkirsti kelią galimai prieštaraujančiam, neteisėtam teisės aktų projektui įgyti teisinę galią, neturi teisės kreiptis į teismą dėl projekto registravimo, teikimo veiksmų pripažinimo neteisėtais.

 

Pareiškėjo reikalavimas

Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydamas pripažinti, kad Finansų ministerijos teisėkūros veiksmai, rengiant registruojant ir teikiant Vyriausybei Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2019 m. spalio 16 d. projektą (Reg. Nr. 19-12033), yra neteisėti ir pažeidžiantys teisės aktus: teisėkūros pagrindų įstatymą, Vyriausybės darbo reglamentą Darbo kodeksą, TDO konvenciją Nr. 144 „Dėl trišalių konsultacijų tarptautinėms darbo normoms įgyvendinti, taip pat teisinio tikrumo ir saugumo, teisėtų lūkesčių, proporcingumo teisinės valstybės principus, laisvų kolektyvinių derybų principą, Vyriausybės, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų 2005 m. birželio 13 d. pasirašytą susitarimą dėl trišalio bendradarbiavimo.

 

Pirmos instancijos teismo veiksmai

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. lapkričio 28 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą, vadovaudamasis ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punktu. Pirmosios instancijos teismas pabrėžė, kad pareiškėjas neginčija tam tikro sprendimo priimto jo atžvilgiu, nei vilkinimo atlikti Ministerijos kompetencijai priskirtinus veiksmus (ABTĮ 23 str. 1 d.).

 

LVAT išaiškinimai

ABTĮ 33 straipsnio 2 dalyje yra nurodytas sąrašas atvejų, kuriems esant teismas atsisako priimti skundą (prašymą, pareiškimą).

Teismas nurodė, kad skundo administracinėje byloje dalyku gali būti tik toks administracinis aktas, kuris atitinkamiems asmenims nustato tam tikras teises ar pareigas, sukelia teisines pasekmes.

LVAT išaiškino, kad tuo atveju, kai skundo priėmimo nagrinėti stadijoje akivaizdu, kad skundžiamas aktas ar veiksmas, jokių teisinių pasekmių nesukelia, skundą galima atsisakyti priimti nagrinėti, o skundą priėmus nagrinėti, administracinę bylą nutraukti kaip nepriskirtiną administraciniams teismams.

Be to, tam tikrų faktų pripažinimas negali būti savarankišku reikalavimu byloje.

Todėl pareiškėjo reikalavimas ginčijant Vyriausybės nutarimo projekto teisėtumą nenagrinėtinas.

Be to, pareiškėjas prašė teismo kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu vertinti teisės akto atitikimą Konstitucijai, tačiau toks prašymas gali būti nagrinėjamas tik konkrečioje byloje. Šiuo atveju reikalavimas su prašymu kreiptis dėl teisės akto atitikimo nelaikomas savarankišku reikalavimu (tai procesinio pobūdžio prašymas), o bylos neiškėlus (atsisakius priimti pareiškėjo skundą), toks prašymas nesprendžiamas.

Pažymėjo, kad pirmos instancijos teismas teisingai nurodė pagrindą dėl skundo atsisakymo priimti (ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punktą), todėl teismo nutartyje klaidingas motyvas dėl netinkamo subjekto prašymui paduoti nėra pakankamas nutarčiai panaikinti.