Martynas Endrijaitis

doc. dr. Martynas Endrijaitis

Kokie pokyčiai laukia išieškant skolas?

Publikuota: 2024-07-04

2024 m. vasarą Seimo jau buvo priimti aktualūs Mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) pakeitimai, pagal kuriuos sukurtas „vienas langelis prievolėms valstybei sumokėti“. Ką jis reiškia ir ką svarbiausia apie jį žinoti? Panagrinėkime išsamiau.

Mokesčių administravimo srityje mokesčių administratoriui suteikti platūs įgaliojimai taikyti priverstinį laiku nesumokėtų mokesčių išieškojimą. Priverstinio išieškojimo būdai reglamentuoti MAĮ 106 straipsnyje. Pagal iki pakeitimo galiojusį teisinį reguliavimą (MAĮ 14 straipsnio 7 dalis) priverstinio išieškojimo įgaliojimai buvo nesuteikti mokesčių administratoriui administruojant Administracinio nusižengimo kodekso (toliau – ANK) baudas. Jeigu per nustatytą terminą ANK bauda nesumokama ir skolininkas neturi mokesčių permokos, iš kurios ji galėtų būti įskaityta, mokesčių administratorius inicijuodavo skolos išieškojimo procesą – t. y. perduodavo ją vykdyti antstoliams.

Šiuo naujuoju Seimo jau priimtu MAĮ pakeitimu suteikta mokesčių administratoriui teisė atlikti ANK baudų, ekonominių piniginių sankcijų, baudų už nusikalstamas veikas, procesinių baudų, teismų priteistų sumų išieškojimo iš skolininkų sąskaitose esančių lėšų funkcija. Ją, kaip minėta, atliko iki tol antstoliai. Be to, šiuo pakeitimu mokesčių administratoriui suteikta teisė išieškant ANK baudas, ekonomines pinigines sankcijas, baudas už nusikalstamas veikas, procesines baudas, teismų priteistas sumas taikyti MAĮ 95 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytą prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonę – turto areštą.

Paprastai tariant, iki šio pakeitimo procesas buvo toks, kad apie skirtas baudas gyventojus pirmiausia informuodavo jas skyrusi atitinkama institucija, tačiau taip pat apie baudas juos informuodavo ir mokesčių administratorius. Jeigu asmuo laiku baudos nesumokėdavo, tuomet jam vėlgi priminimą siųsdavo mokesčių administratorius. Jeigu asmuo ir toliau nereaguodavo ir baudos nemokėdavo net ir po tokio priminimo, tuomet mokesčių administratorius baudos išieškojimą perduodavo antstoliams.

Įsigaliojus nagrinėjamam pakeitimui, pirmiausia atliekamas skolos įskaitymas iš asmens turimų mokestinių permokų. Galiausiai po įskaitymo skolos likučio išieškojimą iš sąskaitų vykdo pats mokesčių administratorius. Procesas šiuo atveju atliekamas taip pat, kaip ir atliekant mokestinių nepriemokų išieškojimą.

Papildomai paminėtina, kad MAĮ pakeitimu nustatyti bendri mokesčių administratoriaus vykdomi išieškojimo principai, mokesčių administratoriaus vykdomo išieškojimo iš sąskaitų ir išieškojimo perdavimo antstoliams sąlygos bei terminai. Esmė tokia, jog pagal bendrą taisyklę pirmiausia mokesčių administratorius vykdo nepriemokų išieškojimą iš skolininkų sąskaitų, o vėliau, jeigu nepavyksta išieškoti skolos per 180 dienų, taiko MAĮ 106 straipsnio 1 dalies 4–5 punktuose nurodytą išieškojimo būdą (išieškojimas iš turto) ir išieškojimą perduoda antstoliams.

Be to, tokia taisyklė nebus taikoma, jeigu asmuo neturi sąskaitų arba antstolis jau vykdo išieškojimą iš šio asmens. Tokiu atveju mokesčių administratorius nevykdys išieškojimo iš sąskaitų, o išieškojimą iš šio asmens iš karto perduos vykdyti antstoliui. Tačiau žinotina, jog visais atvejais išieškojimas antstoliams bus perduodamas tik tuo atveju, jeigu asmuo turi turto ar pajamų, iš kurių gali būti vykdomas išieškojimas (išskyrus baudas už nusikalstamas veikas).

Taip pat MAĮ pakeitimu suvienodinami mokestinių ir nemokestinių nepriemokų išieškojimo principai, t. y. minėtos sąlygos bus taikomos ne tik nemokestinėms, bet ir mokestinėms nepriemokoms.

Galiausiai svarbu paminėti, kad MAĮ pakeitime numatyta, jog nepriemokų išieškojimo perdavimo vykdyti antstoliui detalesnę tvarką, asmens turto bei pajamų vertinimo kriterijus, nepriemokų rūšis ir (arba) atvejus, kuriems esant nepriemokos bus perduodamos antstoliams anksčiau nustatytų terminų, nustatys centrinis mokesčių administratorius, suderinęs su Teisingumo ministerija. Vadinasi, dar turės būti reglamentuoti procedūriniai nemokestinių ir mokestinių nepriemokų išieškojimo perdavimo antstoliams klausimai, detalizuoti įstatyme nustatytų kriterijų, kuriems esant mokesčių administratorius turi teisę neperduoti išieškojimo antstoliams, siekdamas išvengti neperspektyvių vykdomųjų bylų sukeliamos administracinės ir finansinės naštos, taikymo klausimai, mokesčių administratoriaus ir antstolių informacijos, susijusios su skolininkais, apsikeitimo klausimai. Tvarka, žinoma, aktuali ir svarbi galiausiai nuo 2026-ųjų liepos įsigaliojant visam procesui.

 

JUMS GALI BŪTI AKTUALŪS ŠIE MOKYMAI: