Teisės aktų naujienlaiškis

Kasmetinės veiklos vertinimo reglamentavimo pokyčiai

 

2023 m. yra išskirtinai svarbūs, kadangi atlikti kasmetinės veiklos vertinimą už 2023 m. reikės vadovaujantis naujais nuo 2024-01-01 įsigaliosiančiais Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimais.

Pagal įstatymo 18 straipsnio 1 dalies nuostatas yra vertinama įstaigų vadovų (išskyrus įstaigų vadovus, priimamus į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu), karjeros valstybės tarnautojų ir laikinųjų valstybės tarnautojų tarnybinė veikla. O to paties straipsnio 14 dalis nustato, kad valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarką nustato Vyriausybė.

Papildomai, įstatymo 13 straipsnio 4 dalis nustato, kad su į įstaigos vadovo, išskyrus politinio (asmeninio) pasitikėjimo įstaigos vadovą, pareigas priimamu asmeniu sudaromas susitarimas dėl pagrindinių kadencijos laikotarpio ir (ar) tam tikrų jo etapų veiklos tikslų ir rezultatų. Šio susitarimo vertinimo tvarką nustato Vyriausybė.

Atsižvelgiant į tai, VRM yra parengusi nutarimo “Dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” projektą, kuris taps bene svarbiausiu teisės aktu atliekant kasmetinį veiklos vertinimą. Svarbiausi projekto pokyčiai lyginant su esamu teisiniu reguliavimu:

    Atskirai reglamentuotas įstaigos vadovo veiklos vertinimo teisinis reguliavimas atsižvelgiant į tai, kad tokia takoskyrą nustato įstatymas.

  • Tikslinama vartojama terminologija (pvz. atsižvelgiant į įstatymo pakeitimus atnaujinami galimi tarnybinės veiklos vertinimai: viršijanti lūkesčius; atitinkanti lūkesčius; iš dalies atitinkanti lūkesčius; neatitinkanti lūkesčių etc.).
  • Tobulinamas 360 laipsnių kompetencijų taikymo vertinimas inter alia išplečiant jo taikymą (taikant jį ne tik įstaigų vadovams, bet ir valstybės tarnautojams, turintiems pavaldžių asmenų).
  • Atsisakoma valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijoje (kadangi to atsisakyta įstatyme).

Biudžetinių įstaigų darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas 2023 m.