Martynas Endrijaitis

Kai mažoji bendrija sumoka GPM už mažosios bendrijos narį tokiu būdu siekdama narį paskatinti, motyvuoti

Publikuota: 2024-02-29

Situacija tokia, kad nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris yra mažosios bendrijos narys, iš mažosios bendrijos gavo pajamų už vadovavimo paslaugas pagal paslaugų sutartį. Vadovaujantis GPM įstatymu pagal jame nustatytą pajamų mokesčio mokėjimo tvarką, šio gyventojo gautos iš mažosios bendrijos pajamos už vadovavimo paslaugas pagal paslaugų sutartį yra priskiriamos B klasės pajamoms. Vadinasi, nuo jų pajamų mokestį GPMĮ 25, 27 straipsniuose nustatyta tvarka turi apskaičiuoti, sumokėti į biudžetą ir deklaruoti pats MB narys. Jis metams pasibaigus iki kitų metų gegužės 1 d. mokesčių administratoriui turi pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją GPM311. Tačiau mažoji bendrija, siekdama šį vadovą paskatinti toliau teikti vadovavimo paslaugas, norėdama jam suteikti papildomų naudų ir papildomai atsiskaityti, savo lėšomis už patį narį sumokėjo GPM. Kokie apmokestinimo padariniai tokiu atveju kyla?

Pirmiausia, paminėtina, kad pagal GPM įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 punktą pajamomis, gautomis natūra, nepripažįstama kito asmens lėšomis už gyventoją į biudžetą sumokėtas pajamų mokestis, socialinio draudimo įmokos ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos.

Tačiau šiuo atveju mažoji bendrija nori paskatinti savo narį vadovą, su juo papildomai atsiskaityti, siekdama, kad jis toliau teiktų vadovavimo paslaugas mažajai bendrijai. Vadinasi, šiuo atveju vertinant konkrečias aplinkybes, matyti, jog mažoji bendrija deda pastangas suteikti konkrečių naudų jos nariui vadovui. Nors tokios pajamos yra B klasės pajamos, mažoji bendrija GPM už gyventoją sumoka tikslingai siekdama suteikti daugiau pajamų šiam gyventojui, jį motyvuoti. Todėl tokiu atveju mažosios bendrijos lėšomis už jos narį sumokėtas GPM savo esme yra mažosios bendrijos nario iš pačios mažosios bendrijos gautos pajamos. Vadinasi, šiuo atveju toks sumokėtas GPM laikomas mažosios bendrijos nario vadovo gautomis pajamomis natūra. Todėl tokios pajamos ir apmokestinamos GPMĮ nustatyta tvarka kaip pajamos natūra.

Taip yra todėl, kad Mokesčių administravimo įstatyme visiems mokesčiams įtvirtintas taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Jis reiškia, kad mokesčių teisiniuose santykiuose viršenybė teikiama šių santykių dalyvių veiklos turiniui, o ne jos formaliai išraiškai. Be to, pagal mokestinius ginčus nagrinėjančių teismų praktiką, taisyklė, jog pajamomis, gautomis natūra, nepripažįstama kito asmens lėšomis už gyventoją į biudžetą sumokėtas pajamų mokestis, gali būti taikoma tik GPM įstatymo nuostatas ir sąžiningumo principą atitinkančiais atvejais, kuomet nėra piktnaudžiaujama teise. Tokie atvejai yra, kuomet tenkinamos šios sąlygos: i) GPM už gyventoją iš savo lėšų sumoka išmoką išmokantis asmuo, nepažeisdamas GPM įstatymo nustatytų jam prievolių įvykdymo ir ii) sumokėtas GPM savo esme nėra atlygis už gyventojo suteiktas paslaugas ar darbus, perleistą turtą arba kita gauta nauda.

Vadinasi, šiuo atveju, vadovaujantis turinio viršenybės prieš formą principu, toks mokėjimas laikomas pajamomis natūra, kadangi mažosios bendrijos sumokėtas GPM savo esme yra atlygis už mažosios bendrijos nario kaip vadovo suteiktas paslaugas.

Žinoma, kiekviena kita situacija vertinama individualiai, norint atsakyti į klausimą, ar sumokėtas už gyventoją GPM būtų pajamos natūra. Straipsnyje pateiktas pavyzdys, kuomet už gyventoją sumokėtas GPM būtų pajamos natūra.

 

JUMS GALI BŪTI AKTUALŪS ŠIE MOKYMAI: