Martynas Endrijaitis

Ką reikia žinoti darbdaviui apie apmokestinimą, kuomet kompensuojamos darbuotojui patirtos išlaidos už namie įkrautą tarnybinį elektromobilį

Publikuota: 2024-02-29

Situacija tokia, kad darbdavio automobilis įkraunamas darbuotojo namuose. Tokiu atveju už namų ūkyje sunaudotą elektros energiją gyventojas apmoka pagal jo su paslaugos teikėju sudarytą sutartį ir jo vardu išrašytas sąskaitas. Apmokama už visą namų ūkyje sunaudotą elektros energiją, todėl neišskiriama, už kokio prietaiso ar įrenginio įkrovimą, naudojimą elektra buvo apskaičiuota. Šioje situacijoje pagal minėtas sąskaitas ar kitus darbuotojo pateiktus dokumentus juose nurodytas sumas sumokės darbdavys.

Tokiu atveju kyla klausimas, ką svarbiausia reikia žinoti darbdaviui (įmonei) skaičiuojant pelno ir gyventojų pajamų mokesčius?

Tarkime, šioje situacijoje darbdavys nesudaręs trišalės sutarties su elektros energijos tiekėju. Tokiu atveju pagal GPM įstatymą yra laikoma, jog įmonės darbuotojas gavo naudą, kuri yra gyventojų pajamų mokesčio objektas. Šiuo atveju apmokėjimas galimas tiek tiesiogiai paslaugos teikėjui, tiek kompensuojant darbuotojui – abiem atvejais toks darbuotojo namų ūkyje sunaudotos elektros energijos apmokėjimas ar atitinkamas išlaidų kompensavimas bus laikoma gyventojų pajamų mokesčio objektu. Vadinasi, šios įmonės kaip darbdavio išlaidos bus laikomos jos darbuotojo pajamomis. Pastarosios yra apmokestinamos kaip su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos. Kaip minėta, šioje situacijoje pagal minėtas sąskaitas ar kitus darbuotojo pateiktus dokumentus juose nurodytas sumas sumokės darbdavys, kuris sumoka už visą namų ūkyje sunaudotą elektros energiją. Todėl neišskiriama, už kokio prietaiso ar įrenginio įkrovimą, naudojimą elektra buvo apskaičiuota.

Reikia nepamiršti, kad Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalis įtvirtina, jog leidžiamiems atskaitymams priskiriamos visos išlaidos darbuotojų naudai, jeigu ši darbuotojų gauta nauda pagal GPM įstatymo nuostatas yra gyventojų pajamų mokesčio objektas. Todėl jeigu įmonė (darbdavys) kompensuoja darbuotojui jo namuose patiriamas elektros energijos išlaidas, tai tokios išlaidos galėtų būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams kaip gyventojų pajamų mokesčio objektas.

Vis dėlto reikia priminti, kad jeigu įmonė kaip darbdavys savo vardu neturi išlaidas pagrindžiančio dokumento apie elektromobiliui įkrauti sunaudotos elektros energijos išlaidas, tuomet laikoma, kad šias išlaidas darbuotojas patiria savo namų ūkyje. Vadinasi, šios gyventojo patirtos išlaidos apskritai darbdaviui (įmonei) yra neleidžiami atskaitymai.

Taip yra todėl, kad Pelno mokesčio įstatymas numato, jog išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, jei jos susijusios su įmonės ekonomine nauda. Be to, tokių išlaidų pagrindu pripažįstamos sąnaudos privalo būti pagrįstos dokumentais, turinčiais finansinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatytą privalomą finansinės apskaitos dokumentų informaciją. Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklėse numatyti papildomi reikalavimai pajamų bei sąnaudų apskaitymui svarbiems apskaitos dokumentams. Jų informacija reglamentuojama ir Finansinės apskaitos įstatymo 6 bei 7 straipsniuose.

Tačiau, kaip minėta, jeigu įmonė (darbdavys) kompensuoja darbuotojui jo namuose patiriamas elektros energijos išlaidas, tai tokios išlaidos galėtų būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams kaip gyventojų pajamų mokesčio objektas.

 

JUMS GALI BŪTI AKTUALŪS ŠIE MOKYMAI: