Jurgita Navikienė

Jurgita Navikienė

Ką reikėtų žinoti vadovams ir buhalteriams apie darbo sutartis keliems darbdaviams?

Publikuota: 2019-11-08

Pradėjome skaičiuoti trečiuosius naujojo darbo kodekso gyvavimo metus, tačiau ne visi tinkamai pasinaudojame jame numatytomis galimybėmis. Šįkart norėčiau priminti neatrastą gėrį – darbo keliems darbdaviams sutartį. Statistikos, kiek įmonių tokias naudoja, „Sodra“ neskelbia, tačiau galima numanyti, kad ji nėra dažna. Deja, be reikalo.

Greitėjant gyvenimo tempui ir keičiantis patiems darbo santykiams, atsiranda poreikis modifikuoti ne tik darbo sutartis, bet ir darbo laiko žymėjimą bei, galiausiai, atlygio už darbą skaičiavimą.

Kaip praktiškai veikia darbo keliems darbdaviams sutartis?

Panagrinėkime pavyzdį: turime įmonių grupę, kurioje yra trys įmonės – motininė įmonė „Alfa“ ir dvi dukterinės įmonės – „Beta“ ir „Gama“.

  • Įmonėje „Alfa“ dirba labai gabus jaunas specialistas, tarkime, Jaunius, kuris yra atsakingas už rinkodarą.
  • Įmonėje „Beta“ dirba buhalterė Gerda, kuri laisvai kalba trimis užsienio kalbomis.
  • Įmonėje „Gama“ dirba personalo specialistė Skaistė, kurios atrinkti darbuotojai dar nėra palikę šios darbovietės.

Taigi, motininės įmonės „Alfa“ valdyba, planuodama 2020 metų įmonių grupės veiklą, priėmė sprendimą iš vidinių resursų – jau dirbančių darbuotojų – pertvarkyti tiek atskirų įmonių, tiek ir visos įmonių grupės personalo darbą. T. y., šiuos tris gabius ir inovatyvius darbuotojus pasitelkti ne tik atskiros įmonės veikloje, bet ir kitose grupei priklausančiose įmonėse. Kaip šį sprendimą įgyvendinti praktiškai ir kokie papildomi apskaitos darbai gali atsirasti?

Kad suprastumėme, kas pasikeitė su naujuoju darbo kodeksu, verta priminti, kad tokį klausimą dar iki 2017-ųjų vidurio spręsdavome taip – sudarydavome po tris darbo sutartis kiekvienam darbuotojui. Vieną – su įmone „Alfa“, kitą – su įmone „Beta“, trečią – su įmone „Gama“.

Dabartinis darbo kodeksas leidžia sudaryti vieną darbo sutartį, kurios rūšis – darbo keliems darbdaviams sutartis. Šio kodekso 96 straipsnis nurodo, kad „vietoj vieno darbdavio gali būti nurodyti du ar daugiau darbdavių tai pačiai darbo funkcijai atlikti“.

Taigi, mūsų aptariamu atveju, darbuotojų Jauniaus, Gerdos ir Skaistės darbo sutartyse būtų nurodomi tie patys trys darbdaviai – įmonės „Alfa“, „Beta“ ir „Gama“.

Patogiausia tai, jog „darbo keliems darbdaviams sutartyje gali būti nustatyta, kad darbuotojo darbo laikas neskirstomas kiekvienam darbdaviui atskirai, jeigu darbuotojas vienu metu vykdo kelių darbdavių užduotis, tačiau nustatoma kiekvieno darbdavio apmokama darbo laiko normos dalis“.

Trumpai tariant, pirmasis darbdavys tvarko visą tokio darbuotojo darbo laiko apskaitą ir skaičiuoja jam algą už visiems darbdaviams dirbtą laiką. Taip pat pirmasis darbdavys teikia ataskaitas „Sodrai“ ir valstybinei mokesčių inspekcijai apie priskaičiuotą darbo užmokestį ir išskaitytus mokesčius.

O „Kiti darbdaviai pirmajam darbdaviui privalo kompensuoti išlaidas pagal jų sudarytą susitarimą, atsižvelgdami į darbo laiką, kurį jiems dirbo šis darbuotojas. Šių išlaidų kompensavimas nelaikomas pirmojo darbdavio pajamomis, o visų darbdavių išlaidos prilyginamos darbo sąnaudoms.“

Darbo keliems darbdaviams sutarties privalumai

Įdarbinus vieną iš aptariamų darbuotojų, tarkime, Jaunių pas tris darbdavius, darbuotojas gali:

  • vienu metu dirbti visų trijų darbdavių naudai;
  • dirbti skirtingą laiką kiekvieną darbo dieną atskiriems darbdaviams;
  • dirbti skirtingas dienas atskiriems darbdaviams;
  • vykti į tarnybines komandiruotes visų trijų ar kurio nors vieno arba dviejų darbdavių naudai. Tokiu atveju šie darbdaviai gali susitarti, kaip pasidalins šio darbuotojo komandiruočių išlaidas.

Svarbiausia, kad tokiu atveju labai supaprastėja darbo laiko apskaita – pakanka tik pažymėti visą darbo dienos dirbtą laiką ir tai daro pirmasis darbdavys. Vėliau, darbo laiko apskaitos žiniaraščio pagrindu, pirmasis darbdavys skaičiuoja tokiam darbuotojui algą ir ją išmoka.

Darbdavių tarpusavio susitarimai

Darbdaviams, įdarbinusiems darbuotoją, ir sudariusiems darbo keliems darbdaviams sutartį, belieka tik tarpusavyje susitarti dėl keleto dalykų:

  • darbo laiko trukmės, kurią bendras darbuotojas skirs jų labui;
  • darbo užmokesčio pasiskirstymo kriterijų ir dydžio, nes pirmasis darbdavys kiekvieną mėnesį išrašys laisvos formos dokumentus kitiems dviem darbdaviams, kad jie kompensuotų dalį to mėnesio apskaičiuoto darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo iš darbdavio lėšų įmokų.

Negana to, darbdaviai gali net susitarti, kokias darbo priemones darbuotojas naudos – kuris darbdavys perduos darbuotojo žinion mobiliojo ryšio telefoną, kuris – tarnybinį automobilį, o kuris – apmokės kuro sąnaudas.

Žinoma, dėl to buhalterinė apskaita tampa kiek sudėtingesnė ir reikia įvertinti visas mokesčių rizikas – prievoles dėl PVM atskaitos ar jos tikslinimo, galimybę priskirti leidžiamiems atskaitymams tam tikras sąnaudas. Tačiau, iš principo tai galėtų būti laikoma netgi jungtine veikla, kuri galėtų būti reglamentuota jungtinės veiklos sutartimi.