Jurgita Navikienė

Jurgita Navikienė

J. Navikienė. Manote, kad viską žinote apie metinių ataskaitų rengimą? Įdarbinkite ir dirbtinį intelektą

Publikuota: 2022-11-27

Rinktis Jurgitos Navikienės seminarus

 

 

Finansiniams metams artėjant į pabaigą, įmonių vyriausieji finansininkai ir buhalteriai jau pradeda ruoštis finansinių ataskaitų sudarymui. Dažniausiai jie guviai sukelia statistiką į balanso, pelno (nuostolių), nuosavo kapitalo ir pinigų srautų ataskaitas. Tačiau nuotaika kaipmat subjūra, kai reikia parengti aiškinamąjį raštą. Todėl verta pagalvoti, kaip palengvinti šį finansinių ataskaitų rengimo etapą. Dirbtinio intelekto įrankiai gali padėti ypač sklandžiai parengti aiškinamąjį raštą, o kartais – ir metinį pranešimą ar veiklos ataskaitą.

Gali pagelbėti šablonai

Kadangi aiškinamojo rašto reikalavimai jau yra nusistovėję pagal Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus (kol kas galioja senieji Verslo apskaitos standartai (VAS), tokios apimties ir sudėties ataskaitos rengiamos nuo 2016 m., tad tikrai ne vienas vyriausiasis finansininkas ar buhalteris turi jau pasirengęs jų šabloną. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, už 2023 metus rašydamas aiškinamąjį raštą, jis rengs šią finansinių ataskaitų sudėtinę dalį, tiesiog pakoreguodamas 2022 metų atitinkamą dokumentą.

Per daug nesukdamas sau galvos, jis pakeis datas, sumas, metus ir visą kitą reikalingą informaciją, kuri atspindėtų jau 2023 metų rezultatus. Įgyvendinant reikalavimą aiškinamajame rašte pateikti bent dviejų finansinių metų duomenis ir pagal tai koreguojant praėjusių metų aiškinamąjį raštą, pusė darbo jau yra padaryta – belieka tik pagal sąrašą įrašyti 2023-iųjų vidutinį darbuotojų skaičių ir turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumas.

Svarbu pažymėti, kad Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie LR Finansų ministerijos, atlikdama finansinių ataskaitų stebėseną, jau ne vienerius metus daugiausia trūkumų randa būtent aiškinamuosiuose raštuose. Tai reiškia, kad vyriausieji finansininkai ir buhalteriai neįsitikina, ar šioje ataskaitoje atskleidžia visą reikiamą informaciją.

Siūlyčiau tiesiog atlikti savikontrolę, t. y. šablono pagrindu parengus aiškinamąjį raštą, derėtų jį pasitikrinti pagal 6 Verslo apskaitos standarto (VAS) reikalavimus: ar viskas atskleista bendrojoje dalyje, apskaitos politikos dalyje ir aiškinamojo rašto pastabose, o pastabų numeriai – ar surašyti į balansą, pelno (nuostolių) bei pinigų srautų ataskaitas?

Išmanieji kolegos bandys pasitelkti išmanius sprendimus

Pastaruoju metu tarsi iš gausybės rago pasipylė mokymai apie dirbtinį intelektą. Jo pagalba rašomi tekstai, kuriamos eilės. Štai šį naują įrankį galima pasitelkti ir rašant aiškinamąjį raštą. Prisijungus prie „Chat GPT“ interneto svetainės ir į paieškos laukelį įrašius užklausą „parašyk mažų įmonių aiškinamąjį raštą“, gaunamas atsakymas: „Galbūt galėtumėte suteikti daugiau informacijos apie tai, ką norite įtraukti į šį aiškinamąjį raštą? Jums reikia pagalbos su verslo planu, įmonės aprašymu ar kažkuo kita? Kuo daugiau detalių pateiksite, tuo tiksliau ir naudingiau galėsiu jums padėti!“

Tuomet, dirbtiniam intelektui pateikus reikalavimus pagal 6 VAS „Aiškinamasis raštas“, išmanusis įrankis surašytų tekstinę aiškinamojo rašto dalį. Žinoma, reikėtų ją dar papildyti skaičiais, kaip reikalauja minėtas standartas. Bet kokiu atveju reikėtų pasitikrinti – ar tikrai visa reikalinga informacija pateikta.

Galima būtų išnaudoti dirbtinį intelektą ne tik finansinių ataskaitų aiškinamajam raštui sukurti, bet ir įmonės vidaus tvarkoms, įsakymų formuluotėms ir bet kokiems tekstams, kurių prireikia įmonės veikloje, parengti.

Dirbtinis intelektas kai kuriuose srityse dar tik mokosi

Tiesa, pasitaiko atvejų, kai dirbtinio intelekto lietuvių kalba parašyti tekstai yra nesklandūs, juose gausu gramatinių klaidų ar keistų žodžių. Akivaizdu, kad tekstus reikia perskaityti ir prireikus koreguoti. Būna atvejų, kai dirbtinio intelekto tekstą galima naudoti tik kaip gaires tam tikrai situacijai aprašyti, bet greičiau bus pačiam žmogui sukurti savo tekstą ta pačia tema, nei koreguoti dirbtinio intelekto tekstą. Anglų kalba dirbtinio intelekto parašyti tekstai kol kas yra geresnės kokybės, o lietuviškuose tekstuose dar gausu klaidų ar panaudoti keisti naujadarai.

Visgi gyvenimas nestovi vietoje. Kiekvieną dieną atsiranda naujų dalykų. O esami įrankiai tobulinami. Belieka tik tuos įrankius naudoti. Juk svarbiausia mūsų vertybė – laikas: tai resursas, kuris nebegrįš. Todėl jo nešvaistykime tiems darbams, kur galima įdarbinti ir dirbtinį intelektą.

Rinktis Jurgitos Navikienės seminarus