Justina Ramašauskaitė – Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) byloje nauja praktika dėl konfidencialios informacijos

Publikuota: 2021-09-29

Registracija į seminarą „Viešųjų pirkimų sutarčių viešinimo praktiniai aspektai”

 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) nagrinėjamoje byloje kilus naujų klausimų dėl ES teisės aiškinimo, ESTT rugsėjo mėnesį priėmė prejudicinį sprendimą. Byloje atsakyta į klausimus, svarbius bendrajam interesui vienodai taikyti viešųjų pirkimų teisę.

Nacionalinis teismas, spręsdamas ginčą dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo, pateikė ESTT klausimus, prašydamas išaiškinti: kokia apimtimi peržiūros procedūras inicijavęs tiekėjas yra supažindinamas su laimėtojo pasiūlymu.

Akcentuodamas konfidencialios informacijos ir komercinių paslapčių apsaugos principo įgyvendinamą atsižvelgiant į veiksmingos teisminės apsaugos reikalavimus ir paisant ginčo šalių teisės į gynybą, ESTT pateikė šias aiškinimo taisykles:

  • Perkančiosios organizacijos sprendimas atsisakyti ūkio subjektui pateikti konfidencialia laikomą informaciją, esančią kito ūkio subjekto paraiškos dokumentuose ar pasiūlyme, yra aktas, kurį galima apskųsti ir neginčijant kitų perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumo;
  • Perkančiajai organizacijai kyla pareiga motyvuoti; perkančioji organizacija turi aiškiai nurodyti motyvus, dėl kurių mano, kad informacija, su kuria prašoma leisti susipažinti, arba bent jau dalis jos yra konfidenciali;
  • Teismas pasikartojo, kad nacionalinis teismas turi turėti galimybę nuspręsti, kad tam tikra jo byloje turima konfidencialia laikoma medžiaga neturi būti perduodama šalims ir šalių advokatams;
  • Perkančioji organizacija privalo laiku informuoti atitinkamą ūkio subjektą apie savo sprendimą perduoti vienam iš jo konkurentų informaciją, kuri, šio subjekto teigimu, yra konfidenciali, kad jis galėtų prašyti perkančiosios organizacijos ar kompetentingo nacionalinio teismo imtis laikinųjų priemonių.

Darytinos kelios įžvalgos:

  • Minėti išaiškinimai palieka atvirą klausimą, kaip tokiu atveju, jeigu skundžiamas tik sprendimas atsisakyti pateikti konfidencialią informaciją, kartu neskundžiant ir sprendimo dėl pasiūlymo eilės sudarymo. Tikėtina, kad, nesant aiškaus atsakymo, praktikoje toliau bus vadovaujamasi praktika skųsti ne tik patį atsisakymą pateikti konfidencialią informaciją, bet ir sprendimą dėl pasiūlymo vertinimo, laimėtojo nustatymo ir pan.;
  • Taip pat kyla situacija, kad perkančiajai organizacijai gali būti pateikiami keli skundai: pvz., skundžiamas sprendimas dėl laimėtojo nustatymo ir atsisakymo pateikti konfidencialią informaciją bei laimėtojo skundas dėl perkančiosios organizacijos sprendimo pateikti konfidencialią informaciją susipažinti konkurentui. Tokie atvejai gali lemti sutarties sudarymo terminų nukėlimą nepagrįstai ilgam laikui;
  • Pažymėtina, kad teismų praktikoje iki šiol pasitaiko atvejų, kai konfidenciali informacija pateikiama susipažinti advokatams taip neužtikrinant, kad konfidenciali informacija nepasieks konkurentų.

Kaip matyti, atsižvelgiant į ESTT pateiktus išaiškinimus praktika ateityje turės keistis nacionalinėje teisėje išlaikant ESTT suformuluotas taisykles.

 

Registracija į seminarą „Viešųjų pirkimų sutarčių viešinimo praktiniai aspektai”.