DARBO TEISĖ

Po „Brexito“ – užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje

„Brexito“ procesas prasidėjo 2016-06-23 ir tęsėsi iki pat 2020-01-31, t. y. paskutinės Jungtinės Karalystės narystės Europos Sąjungoje dienos. Jungtinės Karalystės ir Europos Sąjungos valstybės narės pasirašė Išstojimo sutartį, kurioje nurodytos sąlygos apsaugo iki „Brexito“ įgytas piliečių teises. Po „Brexito“ kiekviena valstybė narė derasi su Jungtine Karalyste dėl įvairių pilietinių, komercinių ar mobilumo sąlygų individualiai, pasirašydama susitarimus kiekvienai sričiai reguliuoti. Akivaizdu, kad, pasikeitus Jungtinės Karalystės statusui, verslo plėtra vargu ar aplenks šalį, tad lieka daug neaiškumų, ypač jautrūs – darbo santykių klausimai. Pagal Išstojimo sutartį iki 2020 m. gruodžio 31 d. buvo numatytas pereinamasis laikotarpis, kurio metu iš esmės taikyta visa Europos Sąjungos teisė, kuri galiojo Europos Sąjungoje iki Jungtinės Karalystės išstojimo. Pereinamuoju laikotarpiu Jungtinės Karalystės piliečių, gyvenančių ir dirbančių Lietuvoje, padėtis nesikeitė, jie galėjo toliau dirbti ar užsiimti kita teisėta veikla Lietuvoje. Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, Jungtinės Karalystės piliečiai, kurie 2020 m. gruodžio 31 d. Lietuvoje dirbo pagal darbo sutartį, gali tęsti savo darbinę veiklą Lietuvoje be pakitimų. Atkreipiame dėmesį, kad pagal 2020 m. sausio 31 d. įsigaliojusius Lietuvos Respublikos įstatymo ,,Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimus, Jungtinės Karalystės piliečiams suteikta teisė dirbti Lietuvos Respublikoje, nereikalaujant įsigyti leidimo dirbti, todėl dėl jų įdarbinimo darbdaviams į Užimtumo tarnybą kreiptis nereikia. Daugiau apie darbo santykius seminare Darbo santykiai – ką svarbu žinoti buhalteriui?