Martynas Endrijaitis

doc. dr. Martynas Endrijaitis

Martynas Endrijaitis. Darbdavio automobiliai statomi prie darbuotojo namų. Kada atsiranda GPM ir ko svarbu nepamiršti?

Publikuota: 2024-05-09

Pastaruoju metu išlieka aktuali tema apie tai, jog važinėjimas automobiliu iš darbo į namus / iš namų į darbą vertinamas kaip automobilio naudojimas asmeniniais tikslais. Tokiu atveju nauda, kurią gyventojas gauna asmeniniais tikslais naudodamas darbdaviui priklausantį automobilį, pripažįstama pajamomis natūra. Tačiau automobilio laikymas prie namų nėra vertinamas kaip automobilio naudojimas asmeniniais tikslais tik tuo atveju, kai darbuotojas atlieka tokias darbo funkcijas, kurios gali pareikalauti jo išvykimo tarnybiniu automobiliu į darbą bet kuriuo paros metu ar pan.

Vis dėlto panagrinėkime situaciją, dėl kurios įmonėms neretai kyla klausimų ir kurios apmokestinimo vertinimą galima pritaikyti panašiose įvairių veiklų įmonių situacijose. Pavyzdžiui, situacija tokia, jog įmonė užsiima statybų veikla. Jos darbuotojai kasdien vyksta iš įmonės biuro automobiliais į statybos vietas įvairiose Lietuvos vietose. Esmė tokia, jog įmonės valdyba nusprendė, jog yra per ilgas veiklos procesas, kuomet automobiliai laikomi biuro automobilių aikštelėje, o įmonės darbuotojai viešuoju transportu vakare vyksta į namus, o ryte vėl į biurą, tuomet automobilį pakrauna reikiamomis medžiagomis ir vyksta automobiliu į statybos vietą. Todėl automobiliai suteikti darbuotojams, kurie automobilius pakrauna vakare, su jais vyksta iš biuro namo, o ryte tiesiai iš namų vyksta į statybos vietas dirbti.

Tokiu ir iš esmės visais kitais panašiais atvejais svarbu žinoti, kad įmonei priklausančio automobilio laikymas prie darbuotojo namų, nors ir darbuotojo darbas susijęs su važiavimais į statybos vietas ar, pavyzdžiui, į susitikimus su klientais arba kitais darbo reikalais, toks darbuotojo važinėjimas darbdaviui priklausančiu automobiliu iš namų į darbą bei iš darbo į namus GPM įstatymo prasme laikoma kaip automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais.

Vadinasi, konkretaus darbuotojo gaunamą naudą dėl įmonei priklausančio automobilio naudojimo darbuotojo asmeniniais tikslais turi apskaičiuoti įmonė – pajamų natūra davėja. Tokiu atveju ši įmonė, vadovaudamasi Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo nuostatomis, turi apmokestinti pajamų mokesčiu tokią naudą kaip ir pinigais išmokamas su darbo santykiais susijusias pajamas, t. y. GPM 20 proc. tarifu. Jeigu per 2024 ir vėlesnius metus darbo užmokesčio pajamos (išskyrus ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas), įskaitant kitas pajamas, nurodytas GPMĮ 6 straipsnio 1-1 dalyje, viršytų 60 vidutinių šalies darbo užmokesčių (toliau – VDU) dydžio sumą, viršijanti dalis būtų apmokestinama taikant 32 proc. pajamų mokesčio tarifą. 2024 metais 60 VDU yra 114 162 Eur. Ir čia svarbu nepamiršti, kad progresinio pajamų mokesčio tarifo taikymo tikslu perskaičiuoti pajamų mokestį (įvertinant visas kalendoriniais metais gautas GPMĮ 6 straipsnio 1-1 dalyje nurodytas pajamas) ir mokesčio skirtumą (12 proc.) sumokėti į biudžetą, kuomet apskaičiuojama mokėtina suma, privalo pats gyventojas. Tai jis atlieka deklaruodamas savo metines pajamas. Be to, šios pajamos apmokestinamos ir valstybinio socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo įmokomis šių įmokų mokėjimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Taip pat praktikoje neretai pasitaiko klaidų dėl PVM, kuomet automobilis naudojamas ir asmeniniais tikslais. Todėl svarbu prisiminti, jog kuomet įmonės darbuotojas (ar kitas asmuo) įmonės PVM mokėtojos automobilį naudoja ir darbo, ir asmeniniais tikslais, o įmonė pasirenka, kad gyventojo natūra gauta nauda įvertinama 0,75 proc. automobilio tikrosios rinkos kainos, tai įmonė, įtraukusi degalų pirkimo PVM (ar jo dalį) į PVM atskaitą, turi nepamiršti atlikti šiuos veiksmus:

  • apskaičiuoti pardavimo PVM už privatiems poreikiams per mėnesį suvartotus degalus, jų apmokestinamąja verte laikydama 0,05 proc. automobilio tikrosios rinkos kainos;
  • išrašyti sau degalų suvartojimą privatiems poreikiams tenkinti įforminančią PVM sąskaitą faktūrą, tokią PVM sąskaitą faktūrą įtraukti į Gaunamų PVM sąskaitų registrą ir jos duomenis pateikti i.SAF mokesčių kodu PVM6; išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje, be kitų privalomų rekvizitų, nurodyti nuorodą „Prekių suvartojimas privatiems poreikiams tenkinti“ arba nuorodą į Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 5 straipsnį;
  • privatiems poreikiams suvartotų degalų apmokestinamąją vertę deklaruoti PVM deklaracijos (forma FR0600) 14-ame laukelyje, apskaičiuotą PVM – 29 laukelyje.

 

 

JUMS GALI BŪTI AKTUALŪS ŠIE MOKYMAI: