CPK pakeitimai nuo 2024-01-01

 

2024-01-01 turėtų įsigalioti nemažai dėmesio visuomenėje sulaukęs CPK pakeitimo projektas, kuriuo siūloma optimizuoti vykdymo procesą, spręsti praktines problemas ir aiškiau detalizuoti atskirų vykdymo veiksmų atlikimo tvarką:

 • Atsisakyti CPK 82 straipsnio nuostatų, susijusių su vykdymo išlaidų indeksavimu, nes vykdymo išlaidų dydžių nustatymo metodiką, vykdymo išlaidų apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarką patvirtins Vyriausybė.
 • Patikslinti, kad priverstinio išieškojimo, atsižvelgiant į kitas CPK normas, nestabdo ne tik kitoje byloje teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, bet ir taikant laikinąsias apsaugos priemones skolininko sąskaitai nustatytos laisvai disponuojamos sumos.
 • Tikslinti vykdomųjų dokumentų pateikimo vykdyti ir paskirstymo antstoliams tvarką, suteiksiančią galimybę užtikrinti, kad visas skolininko bylas vykdytų tas pats antstolis.
 • Mažinti teismų darbo krūvį ir supaprastinti skolininko ar išieškotojo pakeitimo procesą – nustatyti kad proceso šalį antstolis gali pakeisti ne tik vykdymo proceso eigoje, bet ir jo inicijavimo metu, jeigu išieškotojas turi ir pateikia vykdyti vykdomąjį dokumentą.
 • Nustatyti, kad mirus asmeniui, kuris buvo skolininkas, antstolis savo reikalavimą dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo šio asmens įpėdiniui pareikštų CK nustatyta tvarka.
 • Nustatyti, kad nuosavybės teisių apribojimas, kuriuo siekiama užtikrinti civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje, kaip ir laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti ieškinį civiliniame procese, nestabdytų pirmesnės ar tos pačios eilės išieškojimo iš to turto.
 • Nustatyti naują vykdomosios bylos sustabdymo pagrindą – kai griautiname statinyje yra tretiesiems asmenims priklausančio turto, kurio savininkas nepasiima.
 • Nustatyti, kad tais atvejais, kai vykdymo veiksmai turi būti atliekami kito antstolio veiklos teritorijoje arba antstolis nusišalina (nušalinamas), vykdomasis dokumentas grąžinamas išieškotojui, kuris jį gali pateikti vykdyti pakartotinai ir naują antstolį CPK nustatyta tvarka parinks Antstolių informacinė sistema.
 • Aiškiau detalizuoti vykdomųjų dokumentų turinį nustatant, kad tais atvejais, kai skolininkas ar išieškotojas turi Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo nustatyta tvarka jam suteiktą asmens kodą, jis privalo būti nurodytas vykdomajame dokumente.
 • Išplėsti atvejus, kada dokumentai skolininkui įteikiami elektroninių ryšių priemonėmis.
 • Išskirti, kad, skirtingai, nei turto konfiskavimo atveju, išieškant konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą skolininkui turi būti siunčiamas raginimas.
 • Nustatyti, kad tais atvejais, kai kredito, mokėjimo ir (ar ) elektroninių pinigų įstaiga nėra prisijungusi prie Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos, ši įstaiga turi atlikti visus veiksmus, kuriuos CPK nustatyta tvarka atlieka Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema (skolininkų sąskaitoms taikyti neišieškomas sumas, nurašomas lėšas paskirstyti visiems išieškojimą vykdantiems subjektams ir kt.).
 • Siekiant užtikrinti skolininko informavimą apie jo turto pardavimą iš varžytynių, pranešimą apie varžytynes siųsti registruotąja pašto siunta.
 • Aiškiau detalizuoti su varžytynių vykdymu susijusias nuostatas: nustatyti, kad sąskaita, į kurią sumokamas varžytynių dalyvio mokestis, yra laikoma depozitine sąskaitą, kurią administruoja Antstolių informacinės sistemos tvarkytojas. Taip pat siūloma patikslinti kainos didinimo varžytynėse automatiniu būdu tvarką, nustatyti, kad interneto tinklalapį, kuriame vyksta varžytynės, administruoja Antstolių informacinės tvarkytojas, kuriam už varžytynių paskelbimą ir vykdymą mokamas Antstolių informacinės sistemos valdytojo nustatyto dydžio atlyginimas.
 • Nustatyti, kad tais atvejais, kai skolininko turtas neparduodamas iš antrųjų varžytynių ar per prekybos įmonę, skolininko turtas būtų ne grąžinamas skolininkui, bet turto realizavimas būtų pradedamas iš naujo.
 • Tikslinti reikalavimų patenkinimo eilę nustatant, kad reikalavimai, kylantys iš regreso teisės, priskiriami trečiajai reikalavimų patenkinimo eilei.
 • Plačiau seminare: Skolų ir skolininkų valdymas: teisinis reguliavimas ir praktinis įgyvendinimas