This block has no preview;

Apie seminarą

Seminaro metu bus pristatoma kaip teisingai atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą ir teisėto intereso vertinimą (balanso testą), kaip įvertinti kylančias rizikas ir į ką labiausiai atkreipti dėmesį. Bus pristatomi ir praktiniai pavyzdžiai, geroji praktika ir daromos klaidos.

 

Temos

 1. Poveikio duomenų apsaugai vertinimas (PDAV):
  • PDAV kaip vienas iš pagrindinių BDAR atitikties elementų. PDAV reikšmė ir nauda įmonei / organizacijai.
  • Atvejai, kai (ne)privaloma atlikti PDAV. Rekomenduojami kriterijai ir jų aiškinimas bei taikymas praktikoje. Praktiniai pavyzdžiai.
  • Kaip teisingai atlikti PDAV, nuo ko pradėti?
  • PDAV atlikimo formų pristatymas. Kokiais atvejais galima naudoti VDAI rekomenduojamą pavyzdinę PDAV formą?
  • Automatiniai PDAV įrankiai, jų privalumai ir trūkumai. Automatinio įrankio veikimo pristatymas.
  • Rizikų vertinimas atliekant PDAV. Kaip teisingai įvertinti rizikas. Praktiniai pavyzdžiai.
  • Kas turi atlikti PDAV konkrečioje įmonėje ar organizacijoje? Duomenų apsaugos pareigūno vaidmuo atliekant PDAV. Suinteresuotų šalių įtraukimas.
  • Duomenų tvarkytojų vaidmuo atliekant PDAV. Kokios nuostatos dėl PDAV turi būti sutartyse su duomenų tvarkytojais.
  • Privalomos konsultacijos su priežiūros institucija: kokiais atvejais ir kaip turi būti atliekama?
  • Kiti PDAV aspektai: kaip dažnai kartoti, kada atnaujinti ir pan.
 2. Teisėtų interesų vertinimas (balanso testas):
  • Teisėti interesai kaip asmens duomenų teisėto tvarkymo sąlyga (BDAR 6 str. 1 d. f punktas).
  • Atvejai, kai reikia atlikti balanso testą. Praktiniai pavyzdžiai.
  • Aktuali teismų praktika dėl balanso testo;
  • Kaip teisingai atlikti balanso testą? Į ką atkreipti dėmesį?
  • Balanso testo formos pristatymas.
 3. Praktiniai pavyzdžiai:
  • PDAV ir balanso testo praktinių pavyzdžių pristatymas bei aptarimas.
  • Kokios klaidos dažniausiai daromos?

ŽINIOMIS DALINASI

Darius Štitilis

Mykolo Romerio universiteto profesorius, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto dekanas, Kibernetinio saugumo valdymo studijų programos vadovas. Taip pat – „DPS Solutions“, teikiančios asmens duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo paslaugas, bendraturtis.
Darius Štitilis turi daugiametę praktinio darbo patirtį IT teisės srityje, yra dirbęs tarptautinėse advokatų kontorose, tarptautinėse verslo įmonėse.
Darius Štitilis yra publikavęs beveik 50 mokslinių straipsnių Lietuvos ir tarptautiniuose mokslo leidiniuose IT teisės, asmens duomenų apsaugos bei kibernetinio saugumo temomis. Taip pat yra keleto mokslo monografijų, vadovėlių bei mokomųjų leidinių autorius ar bendraautoris. Tarp jų – mokslo monografijos apie tapatybės vagystę elektroninėje erdvėje bendraautoris, vadovėlio „Interneto ir technologijų teisė“ (2016) bendraautoris.
Darius Štitilis aktyviai dalyvauja mokslinėje-projektinėje veikloje. Nuo 2015 m. iki 2017 m. kovo mėn. vadovavo moksliniam projektui, kurio pagrindinis rezultatas – sukurtas Lietuvos kibernetinio saugumo strategijos modelis. Nuo 2020 m. – tarptautinio kibernetinio saugumo projekto „SPARTA“ (sparta.eu) ekspertas. Nuo 2020 m. rugsėjo – Europos Komisijos ekspertas vertinant H2020 pasiūlymus kibernetinio saugumo srityje.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. (8 5) 263 99 22.

Susisiekti

SEMINARO INFORMACIJA

Programa

10:00-15:45 Seminaro trukmė
9:00-10:00 Nuotolinė registracija
12:00-13:00 Pertrauka
14:30-14:45

Papildoma informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro medžiagą
This block has no preview;
This block has no preview;

Sužinok daugiau, mokėk mažiau!

Išsirinkite 3 ar daugiau mokymų temas ir gaukite 15 % nuolaidą. Kainų skirtumas priklauso nuo pasirinktų seminarų.

Apie mokymų ciklą

COUNTLINE kviečia 2021 m. tobulinti BDAR ir kibernetinio saugumo įgūdžius mokymų cikle, kurį sudaro net 6 seminarai.

Kokius pirmuosius žingsnius turėtų žengti norintys tobulėti?

Galimi mokymų pasirinkimai


1. Darbuotojų duomenų tvarkymas, IT priemonių naudojimas, nuotolinis darbas

Pasaulyje susiklosčius neeilinei situacijai, susijusiai su COVID-19 ligos plitimu, daugelyje valstybių, įskaitant Lietuvą, įvestas karantino režimas, dėl kurio darbdaviams kilo didelių iššūkių, susijusių su veiklos tęstinumo užtikrinimu. Vienas tokių iššūkių – darbuotojų stebėsena, tinkamas techninių technologijų naudojimas ir nuotolinis darbas. Darbdaviai susiduria su iššūkiais kaip tinkamai organizuoti nuotolinį darbą, kaip užtikrinti darbuotojams paskirtų užduočių vykdymo kontrolę ir kita.

Standartinė kaina: 70 EUR (+ PVM)


2. Tinkamas duomenų apsaugos užtikrinimas vykdant prekių ir paslaugų rinkodarą

Atitiktis Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (toliau – BDAR) yra naujas konkurencinis pranašumas vykdant komercinę veiklą. Vartotojai vis daugiau dėmesio skiria savo teisių pažinimui ir duomenų apsaugai, todėl verslas turi užtikrinti, kad klientų asmens duomenų tvarkymas ir apsauga atitiktų BDAR reikalavimus ir klientų lūkesčius.

Standartinė kaina: 60 EUR (+ PVM)


3. BDAR baudos. Ko galima pasimokyti iš baudų už BDAR pažeidimus?

Lietuva kol kas nėra tarp tų valstybių, kuriose buvo paskirtos milžiniškos baudos už BDAR pažeidimus, tačiau siekiant išvengti tokių baudų kaip, kad buvo paskirtos pvz. Google Inc – 50 milijonų eurų, H&M Hennes and Mauritz – 35,2 milijonai eurų, TIM – Telecom provider – 27,8 milijonai eurų kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, būtina išanalizuoti už ką skiriamos baudos, į ką svarbiausia atkreipti dėmesį tvarkant asmens duomenis ir tinkamai įgyvendinti BDAR numatytus reikalavimus. Svarbu pažymėti ir tai, jog Už BDAR reikalavimų pažeidimus atsakomybė gali kilti ne tik bendrovei, kaip juridiniam asmeniui, jos vadovui, kaip bendrovės valdymo organui, bet ir bendrovės darbuotojui, todėl tinkamas ir įvairiapusis asmenų, vienaip ar kitaip atsakingų už tinkamą asmens duomenų tvarkymą, informavimas ir mokymas yra neatsiejama dalis to, kaip yra užtikrinama atitiktis BDAR.

Standartinė kaina: 60 EUR (+ PVM)


4. Poveikio duomenų apsaugai vertinimas, teisėtų interesų vertinimas pagal BDAR

Seminaro metu bus pristatoma kaip teisingai atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą ir teisėto intereso vertinimą (balanso testą), kaip įvertinti kylančias rizikas ir į ką labiausiai atkreipti dėmesį. Bus pristatomi ir praktiniai pavyzdžiai, geroji praktika ir daromos klaidos.

Standartinė kaina: 100 EUR (+ PVM)


5. Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas viešajame sektoriuje pagal BDAR

Taigi, seminaro metu bus aptariami asmens duomenų apsaugos bei tvarkymo niuansai viešajame sektoriuje. Taip pat bus skiriamas dėmesys DAP veiklai užtikrinant atitiktį BDAR, kokias konkrečiai funkcijas turi vykdyti DAP bei kaip įvertinti (įsivertinti) DAP veiklos kokybę bei pagrįstumą. Seminaras skirtas viešojo sektoriaus institucijoms, įmonėms ar įstaigoms, jų vadovams, pavaduotojams, teisininkams, duomenų apsaugos pareigūnams bei visiems kitiems asmenims, kurie savo veikloje tvarko asmens duomenis.

 

Standartinė kaina: 100 – 110 EUR


6. Kibernetinio saugumo reikalavimai ir įgyvendinimo rekomendacijos

Šiame seminare lektorius dr. Darius Štitilis apžvelgs esamą situaciją, besiformuojančią praktiką, svarbius niuansus įgyvendinant kibernetinio saugumo reikalavimus įmonėse bei organizacijose. Lektorius taip pat pateiks praktines rekomendacijas dėl privalomų dokumentų bei jų nuostatų, rizikos vertinimo, dėl konkrečių kibernetinio saugumo organizacinių ir techninių priemonių.

Standartinė kaina: 120 EUR + PVM


MOKYMŲ CIKLO UŽSAKYMAS

Išsirinkite mokymų temas ir susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. (8 5) 263 99 22.

Susisiekti

Tiesioginė mokymų transliacija

Mokymai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš mokymus el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie kursų.

This block has no preview;

Apie seminarą

Seminaro metu bus pristatoma kaip teisingai atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą ir teisėto intereso vertinimą (balanso testą), kaip įvertinti kylančias rizikas ir į ką labiausiai atkreipti dėmesį. Bus pristatomi ir praktiniai pavyzdžiai, geroji praktika ir daromos klaidos.

 

Seminare sužinosite

Temos

 1. Poveikio duomenų apsaugai vertinimas (PDAV):
  • PDAV kaip vienas iš pagrindinių BDAR atitikties elementų. PDAV reikšmė ir nauda įmonei / organizacijai.
  • Atvejai, kai (ne)privaloma atlikti PDAV. Rekomenduojami kriterijai ir jų aiškinimas bei taikymas praktikoje. Praktiniai pavyzdžiai.
  • Kaip teisingai atlikti PDAV, nuo ko pradėti?
  • PDAV atlikimo formų pristatymas. Kokiais atvejais galima naudoti VDAI rekomenduojamą pavyzdinę PDAV formą?
  • Automatiniai PDAV įrankiai, jų privalumai ir trūkumai. Automatinio įrankio veikimo pristatymas.
  • Rizikų vertinimas atliekant PDAV. Kaip teisingai įvertinti rizikas. Praktiniai pavyzdžiai.
  • Kas turi atlikti PDAV konkrečioje įmonėje ar organizacijoje? Duomenų apsaugos pareigūno vaidmuo atliekant PDAV. Suinteresuotų šalių įtraukimas.
  • Duomenų tvarkytojų vaidmuo atliekant PDAV. Kokios nuostatos dėl PDAV turi būti sutartyse su duomenų tvarkytojais.
  • Privalomos konsultacijos su priežiūros institucija: kokiais atvejais ir kaip turi būti atliekama?
  • Kiti PDAV aspektai: kaip dažnai kartoti, kada atnaujinti ir pan.
 2. Teisėtų interesų vertinimas (balanso testas):
  • Teisėti interesai kaip asmens duomenų teisėto tvarkymo sąlyga (BDAR 6 str. 1 d. f punktas).
  • Atvejai, kai reikia atlikti balanso testą. Praktiniai pavyzdžiai.
  • Aktuali teismų praktika dėl balanso testo;
  • Kaip teisingai atlikti balanso testą? Į ką atkreipti dėmesį?
  • Balanso testo formos pristatymas.
 3. Praktiniai pavyzdžiai:
  • PDAV ir balanso testo praktinių pavyzdžių pristatymas bei aptarimas.
  • Kokios klaidos dažniausiai daromos?

ŽINIOMIS DALINASI

Darius Štitilis

Mykolo Romerio universiteto profesorius, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto dekanas, Kibernetinio saugumo valdymo studijų programos vadovas. Taip pat – „DPS Solutions“, teikiančios asmens duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo paslaugas, bendraturtis.
Darius Štitilis turi daugiametę praktinio darbo patirtį IT teisės srityje, yra dirbęs tarptautinėse advokatų kontorose, tarptautinėse verslo įmonėse.
Darius Štitilis yra publikavęs beveik 50 mokslinių straipsnių Lietuvos ir tarptautiniuose mokslo leidiniuose IT teisės, asmens duomenų apsaugos bei kibernetinio saugumo temomis. Taip pat yra keleto mokslo monografijų, vadovėlių bei mokomųjų leidinių autorius ar bendraautoris. Tarp jų – mokslo monografijos apie tapatybės vagystę elektroninėje erdvėje bendraautoris, vadovėlio „Interneto ir technologijų teisė“ (2016) bendraautoris.
Darius Štitilis aktyviai dalyvauja mokslinėje-projektinėje veikloje. Nuo 2015 m. iki 2017 m. kovo mėn. vadovavo moksliniam projektui, kurio pagrindinis rezultatas – sukurtas Lietuvos kibernetinio saugumo strategijos modelis. Nuo 2020 m. – tarptautinio kibernetinio saugumo projekto „SPARTA“ (sparta.eu) ekspertas. Nuo 2020 m. rugsėjo – Europos Komisijos ekspertas vertinant H2020 pasiūlymus kibernetinio saugumo srityje.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. (8 5) 263 99 22.

Susisiekti

SEMINARO INFORMACIJA

Programa

10:00-15:45 Seminaro trukmė
9:00-10:00 Nuotolinė registracija
12:00-13:00 Pertrauka
14:30-14:45

Papildoma informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro medžiagą
This block has no preview;

Apie seminarą

Seminaro metu bus pristatoma kaip teisingai atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą ir teisėto intereso vertinimą (balanso testą), kaip įvertinti kylančias rizikas ir į ką labiausiai atkreipti dėmesį. Bus pristatomi ir praktiniai pavyzdžiai, geroji praktika ir daromos klaidos.

 

Seminare sužinosite

Temos

 1. Poveikio duomenų apsaugai vertinimas (PDAV):
  • PDAV kaip vienas iš pagrindinių BDAR atitikties elementų. PDAV reikšmė ir nauda įmonei / organizacijai.
  • Atvejai, kai (ne)privaloma atlikti PDAV. Rekomenduojami kriterijai ir jų aiškinimas bei taikymas praktikoje. Praktiniai pavyzdžiai.
  • Kaip teisingai atlikti PDAV, nuo ko pradėti?
  • PDAV atlikimo formų pristatymas. Kokiais atvejais galima naudoti VDAI rekomenduojamą pavyzdinę PDAV formą?
  • Automatiniai PDAV įrankiai, jų privalumai ir trūkumai. Automatinio įrankio veikimo pristatymas.
  • Rizikų vertinimas atliekant PDAV. Kaip teisingai įvertinti rizikas. Praktiniai pavyzdžiai.
  • Kas turi atlikti PDAV konkrečioje įmonėje ar organizacijoje? Duomenų apsaugos pareigūno vaidmuo atliekant PDAV. Suinteresuotų šalių įtraukimas.
  • Duomenų tvarkytojų vaidmuo atliekant PDAV. Kokios nuostatos dėl PDAV turi būti sutartyse su duomenų tvarkytojais.
  • Privalomos konsultacijos su priežiūros institucija: kokiais atvejais ir kaip turi būti atliekama?
  • Kiti PDAV aspektai: kaip dažnai kartoti, kada atnaujinti ir pan.
 2. Teisėtų interesų vertinimas (balanso testas):
  • Teisėti interesai kaip asmens duomenų teisėto tvarkymo sąlyga (BDAR 6 str. 1 d. f punktas).
  • Atvejai, kai reikia atlikti balanso testą. Praktiniai pavyzdžiai.
  • Aktuali teismų praktika dėl balanso testo;
  • Kaip teisingai atlikti balanso testą? Į ką atkreipti dėmesį?
  • Balanso testo formos pristatymas.
 3. Praktiniai pavyzdžiai:
  • PDAV ir balanso testo praktinių pavyzdžių pristatymas bei aptarimas.
  • Kokios klaidos dažniausiai daromos?

ŽINIOMIS DALINASI

Darius Štitilis

Mykolo Romerio universiteto profesorius, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto dekanas, Kibernetinio saugumo valdymo studijų programos vadovas. Taip pat – „DPS Solutions“, teikiančios asmens duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo paslaugas, bendraturtis.
Darius Štitilis turi daugiametę praktinio darbo patirtį IT teisės srityje, yra dirbęs tarptautinėse advokatų kontorose, tarptautinėse verslo įmonėse.
Darius Štitilis yra publikavęs beveik 50 mokslinių straipsnių Lietuvos ir tarptautiniuose mokslo leidiniuose IT teisės, asmens duomenų apsaugos bei kibernetinio saugumo temomis. Taip pat yra keleto mokslo monografijų, vadovėlių bei mokomųjų leidinių autorius ar bendraautoris. Tarp jų – mokslo monografijos apie tapatybės vagystę elektroninėje erdvėje bendraautoris, vadovėlio „Interneto ir technologijų teisė“ (2016) bendraautoris.
Darius Štitilis aktyviai dalyvauja mokslinėje-projektinėje veikloje. Nuo 2015 m. iki 2017 m. kovo mėn. vadovavo moksliniam projektui, kurio pagrindinis rezultatas – sukurtas Lietuvos kibernetinio saugumo strategijos modelis. Nuo 2020 m. – tarptautinio kibernetinio saugumo projekto „SPARTA“ (sparta.eu) ekspertas. Nuo 2020 m. rugsėjo – Europos Komisijos ekspertas vertinant H2020 pasiūlymus kibernetinio saugumo srityje.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. (8 5) 263 99 22.

Susisiekti

SEMINARO INFORMACIJA

Programa

10:00-15:45 Seminaro trukmė
9:00-10:00 Nuotolinė registracija
12:00-13:00 Pertrauka
14:30-14:45

Papildoma informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro medžiagą
This block has no preview;

Apie seminarą

Seminaro metu bus pristatoma kaip teisingai atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą ir teisėto intereso vertinimą (balanso testą), kaip įvertinti kylančias rizikas ir į ką labiausiai atkreipti dėmesį. Bus pristatomi ir praktiniai pavyzdžiai, geroji praktika ir daromos klaidos.

 

Seminare sužinosite

Temos

 1. Poveikio duomenų apsaugai vertinimas (PDAV):
  • PDAV kaip vienas iš pagrindinių BDAR atitikties elementų. PDAV reikšmė ir nauda įmonei / organizacijai.
  • Atvejai, kai (ne)privaloma atlikti PDAV. Rekomenduojami kriterijai ir jų aiškinimas bei taikymas praktikoje. Praktiniai pavyzdžiai.
  • Kaip teisingai atlikti PDAV, nuo ko pradėti?
  • PDAV atlikimo formų pristatymas. Kokiais atvejais galima naudoti VDAI rekomenduojamą pavyzdinę PDAV formą?
  • Automatiniai PDAV įrankiai, jų privalumai ir trūkumai. Automatinio įrankio veikimo pristatymas.
  • Rizikų vertinimas atliekant PDAV. Kaip teisingai įvertinti rizikas. Praktiniai pavyzdžiai.
  • Kas turi atlikti PDAV konkrečioje įmonėje ar organizacijoje? Duomenų apsaugos pareigūno vaidmuo atliekant PDAV. Suinteresuotų šalių įtraukimas.
  • Duomenų tvarkytojų vaidmuo atliekant PDAV. Kokios nuostatos dėl PDAV turi būti sutartyse su duomenų tvarkytojais.
  • Privalomos konsultacijos su priežiūros institucija: kokiais atvejais ir kaip turi būti atliekama?
  • Kiti PDAV aspektai: kaip dažnai kartoti, kada atnaujinti ir pan.
 2. Teisėtų interesų vertinimas (balanso testas):
  • Teisėti interesai kaip asmens duomenų teisėto tvarkymo sąlyga (BDAR 6 str. 1 d. f punktas).
  • Atvejai, kai reikia atlikti balanso testą. Praktiniai pavyzdžiai.
  • Aktuali teismų praktika dėl balanso testo;
  • Kaip teisingai atlikti balanso testą? Į ką atkreipti dėmesį?
  • Balanso testo formos pristatymas.
 3. Praktiniai pavyzdžiai:
  • PDAV ir balanso testo praktinių pavyzdžių pristatymas bei aptarimas.
  • Kokios klaidos dažniausiai daromos?

ŽINIOMIS DALINASI

Darius Štitilis

Mykolo Romerio universiteto profesorius, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto dekanas, Kibernetinio saugumo valdymo studijų programos vadovas. Taip pat – „DPS Solutions“, teikiančios asmens duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo paslaugas, bendraturtis.
Darius Štitilis turi daugiametę praktinio darbo patirtį IT teisės srityje, yra dirbęs tarptautinėse advokatų kontorose, tarptautinėse verslo įmonėse.
Darius Štitilis yra publikavęs beveik 50 mokslinių straipsnių Lietuvos ir tarptautiniuose mokslo leidiniuose IT teisės, asmens duomenų apsaugos bei kibernetinio saugumo temomis. Taip pat yra keleto mokslo monografijų, vadovėlių bei mokomųjų leidinių autorius ar bendraautoris. Tarp jų – mokslo monografijos apie tapatybės vagystę elektroninėje erdvėje bendraautoris, vadovėlio „Interneto ir technologijų teisė“ (2016) bendraautoris.
Darius Štitilis aktyviai dalyvauja mokslinėje-projektinėje veikloje. Nuo 2015 m. iki 2017 m. kovo mėn. vadovavo moksliniam projektui, kurio pagrindinis rezultatas – sukurtas Lietuvos kibernetinio saugumo strategijos modelis. Nuo 2020 m. – tarptautinio kibernetinio saugumo projekto „SPARTA“ (sparta.eu) ekspertas. Nuo 2020 m. rugsėjo – Europos Komisijos ekspertas vertinant H2020 pasiūlymus kibernetinio saugumo srityje.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. (8 5) 263 99 22.

Susisiekti

SEMINARO INFORMACIJA

Programa

10:00-15:45 Seminaro trukmė
9:00-10:00 Nuotolinė registracija
12:00-13:00 Pertrauka
14:30-14:45

Papildoma informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro medžiagą
This block has no preview;

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

Apie seminarą

Sveikatos priežiūros įstaigų tvarkomi asmens duomenys yra priskiriami specialių kategorijų asmens duomenims, kuriems taikomi aukštesni apsaugos reikalavimai.

BDAR numato, kad duomenų apsaugos pareigūną privalu turėti organizacijoms, kurių pagrindinė veikla yra specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymas dideliu mastu.

Be to, sveikatos priežiūros įstaigoms aktualūs poveikio duomenų apsaugai vertinimo, duomenų tvarkymo veiklos įrašų, kuriuose turi būti detaliai aprašytas atliekamas asmens duomenų tvarkymas, organizacinių ir techninių saugumo priemonių (pvz., darbuotojų mokymai, vidinės tvarkos, kopijų darymas, šifravimas) ir kiti klausimai.

Paminėtina, kad, priimdamos sprendimą dėl nuotolinio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, sveikatos priežiūros įstaigos susiduria su rimtais iššūkiais, susijusiais su tinkamos sveikatos duomenų apsaugos užtikrinimu.

 

Temos

 1. BDAR taikymo sveikatos priežiūros įstaigose ypatumai.
 2. Teisėto tvarkymo sąlygos, pagrindiniai asmens duomenų tvarkymo principai sveikatos priežiūros įstaigų veikloje.
 3. Formalios atitikties problema: kaip pereiti prie tvaraus asmens duomenų apsaugos modelio įstaigoje?
 4. Kaip atlikti / atnaujinti „data mapping`ą“? Rekomendacijos dėl periodinio BDAR audito, rizikų vertinimo.
 5. Pagrindiniai dokumentai, įgyvendinant BDAR: rūšys ir reikalavimai turiniui. Kaip teisingai vesti duomenų tvarkymo veiklos įrašus?
 6. Poveikio duomenų apsaugai vertinimas, balanso testas sveikatos priežiūros įstaigų veikloje: kokiais atvejais ir kaip reikėtų atlikti?
 7. Asmens duomenų apsaugos aspektai, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas nuotoliniu būdu.
 8. Naujausi reikalavimai asmens duomenų teikimui.
 9. Interneto svetainės: ką reikia žinoti dėl BDAR reikalavimų užtikrinimo? Reikalavimai slapukams.
 10. Duomenų apsaugos pareigūno svarba ir funkcijos.
 11. Rekomendacijos BDAR mokymams.
 12. Kaip užtikrinti tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones?
 13. Asmens duomenų saugumo pažeidimai: kaip elgtis įvykus, kaip įvertinti kylantį pavojų? Kaip fiksuoti?
 14. Sankcijų sveikatos priežiūros įstaigoms pagal BDAR pavyzdžiai ir analizė.

ŽINIOMIS DALINASI

Darius Štitilis

Mykolo Romerio universiteto profesorius, Kibernetinio saugumo valdymo studijų programos vadovas. Taip pat – „DPS Solutions“, teikiančios asmens duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo paslaugas, bendraturtis.
Darius Štitilis turi daugiametę praktinio darbo patirtį IT teisės srityje, yra dirbęs tarptautinėse advokatų kontorose, tarptautinėse verslo įmonėse.
Darius Štitilis yra publikavęs beveik 50 mokslinių straipsnių Lietuvos ir tarptautiniuose mokslo leidiniuose IT teisės, asmens duomenų apsaugos bei kibernetinio saugumo temomis. Taip pat yra keleto mokslo monografijų, vadovėlių bei mokomųjų leidinių autorius ar bendraautoris. Tarp jų – mokslo monografijos apie tapatybės vagystę elektroninėje erdvėje bendraautoris, vadovėlio „Interneto ir technologijų teisė“ (2016) bendraautoris.
Darius Štitilis aktyviai dalyvauja mokslinėje-projektinėje veikloje. Nuo 2015 m. iki 2017 m. kovo mėn. vadovavo moksliniam projektui, kurio pagrindinis rezultatas – sukurtas Lietuvos kibernetinio saugumo strategijos modelis.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. (8 5) 263 99 22.

Susisiekti 

Seminaro informacija

PROGRAMA

10:00-15:45 Seminaro trukmė
9:00-10:00 Nuotolinė registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka
14:30-14:45 Pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. seminaro medžiagą
This block has no preview;

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

Apie seminarą

Sveikatos priežiūros įstaigų tvarkomi asmens duomenys yra priskiriami specialių kategorijų asmens duomenims, kuriems taikomi aukštesni apsaugos reikalavimai.

BDAR numato, kad duomenų apsaugos pareigūną privalu turėti organizacijoms, kurių pagrindinė veikla yra specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymas dideliu mastu.

Be to, sveikatos priežiūros įstaigoms aktualūs poveikio duomenų apsaugai vertinimo, duomenų tvarkymo veiklos įrašų, kuriuose turi būti detaliai aprašytas atliekamas asmens duomenų tvarkymas, organizacinių ir techninių saugumo priemonių (pvz., darbuotojų mokymai, vidinės tvarkos, kopijų darymas, šifravimas) ir kiti klausimai.

Paminėtina, kad, priimdamos sprendimą dėl nuotolinio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, sveikatos priežiūros įstaigos susiduria su rimtais iššūkiais, susijusiais su tinkamos sveikatos duomenų apsaugos užtikrinimu.

 

Temos

 1. BDAR taikymo sveikatos priežiūros įstaigose ypatumai.
 2. Teisėto tvarkymo sąlygos, pagrindiniai asmens duomenų tvarkymo principai sveikatos priežiūros įstaigų veikloje.
 3. Formalios atitikties problema: kaip pereiti prie tvaraus asmens duomenų apsaugos modelio įstaigoje?
 4. Kaip atlikti / atnaujinti „data mapping`ą“? Rekomendacijos dėl periodinio BDAR audito, rizikų vertinimo.
 5. Pagrindiniai dokumentai, įgyvendinant BDAR: rūšys ir reikalavimai turiniui. Kaip teisingai vesti duomenų tvarkymo veiklos įrašus?
 6. Poveikio duomenų apsaugai vertinimas, balanso testas sveikatos priežiūros įstaigų veikloje: kokiais atvejais ir kaip reikėtų atlikti?
 7. Asmens duomenų apsaugos aspektai, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas nuotoliniu būdu.
 8. Naujausi reikalavimai asmens duomenų teikimui.
 9. Interneto svetainės: ką reikia žinoti dėl BDAR reikalavimų užtikrinimo? Reikalavimai slapukams.
 10. Duomenų apsaugos pareigūno svarba ir funkcijos.
 11. Rekomendacijos BDAR mokymams.
 12. Kaip užtikrinti tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones?
 13. Asmens duomenų saugumo pažeidimai: kaip elgtis įvykus, kaip įvertinti kylantį pavojų? Kaip fiksuoti?
 14. Sankcijų sveikatos priežiūros įstaigoms pagal BDAR pavyzdžiai ir analizė.

ŽINIOMIS DALINASI

Darius Štitilis

Mykolo Romerio universiteto profesorius, Kibernetinio saugumo valdymo studijų programos vadovas. Taip pat – „DPS Solutions“, teikiančios asmens duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo paslaugas, bendraturtis.
Darius Štitilis turi daugiametę praktinio darbo patirtį IT teisės srityje, yra dirbęs tarptautinėse advokatų kontorose, tarptautinėse verslo įmonėse.
Darius Štitilis yra publikavęs beveik 50 mokslinių straipsnių Lietuvos ir tarptautiniuose mokslo leidiniuose IT teisės, asmens duomenų apsaugos bei kibernetinio saugumo temomis. Taip pat yra keleto mokslo monografijų, vadovėlių bei mokomųjų leidinių autorius ar bendraautoris. Tarp jų – mokslo monografijos apie tapatybės vagystę elektroninėje erdvėje bendraautoris, vadovėlio „Interneto ir technologijų teisė“ (2016) bendraautoris.
Darius Štitilis aktyviai dalyvauja mokslinėje-projektinėje veikloje. Nuo 2015 m. iki 2017 m. kovo mėn. vadovavo moksliniam projektui, kurio pagrindinis rezultatas – sukurtas Lietuvos kibernetinio saugumo strategijos modelis.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. (8 5) 263 99 22.

Susisiekti 

Seminaro informacija

PROGRAMA

10:00-15:45 Seminaro trukmė
9:00-10:00 Nuotolinė registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka
14:30-14:45 Pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. seminaro medžiagą
This block has no preview;

Apie seminarą

Seminaro metu bus pristatoma kaip teisingai atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą ir teisėto intereso vertinimą (balanso testą), kaip įvertinti kylančias rizikas ir į ką labiausiai atkreipti dėmesį. Bus pristatomi ir praktiniai pavyzdžiai, geroji praktika ir daromos klaidos.

 

Kursų tikslas

Įgalinti dalyvius pritaikyti BDAR dokumentus prie Jūsų įmonės poreikių ir pasirengti atitikties dokumentaciją patiems.

Temos

 1. Bendrieji dokumentai:
  • Veiklos tvarkymo įrašai;
  • Asmens duomenų tvarkymo taisyklės;
  • Poveikio duomenų apsaugai vertinimo tvarka;
  • Teisėto intereso vertinimo procedūra.
 2. Dokumentai, susiję su darbuotojais:
  • Darbuotojų informavimo dokumentas;
  • Informacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėjimo tvarka;
  • Darbuotojo sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo;
  • Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo.
 3. Dokumentai, susiję su klientais:
  • Privatumo politika;
  • Sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros;
  • Atmintinė dėl tiesioginės rinkodaros;
  • Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka.
 4. Dokumentai, susiję su duomenų saugumo pažeidimais:
  • Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo ir reagavimo į juos tvarkos aprašas;
  • Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimus forma;
  • Asmens duomenų saugumo pažeidimų registro forma;
  • Informacinių sistemų veiklos tęstinumo planas.
 5. Kiti dokumentai:
  • Įsakymas dėl prieigos teisių;
  • Techninės ir programinės įrangos registras;
  • Sutikimas dėl fotonuotraukų naudojimo reklaminėje veikloje;
  • Vaizdo stebėjimo taisyklės;
  • Informavimo apie vaizdo stebėjimą tekstas.

Specialus pasiūlymas!

Dalyvaujant daugiau negu vienam atstovui iš tos pačios įmonės antram ir kiekvienam paskesniam dalyviui seminaro kaina 150 Eur.

ŽINIOMIS DALINASI

Asta Macijauskienė

advokatų kontoros iLAW asocijuotoji partnerė, kuri yra intelektinės nuosavybės, duomenų apsaugos ir įmonių teisės ekspertė. Advokatė Asta Macijauskienė turi sukaupusi daugiau nei 10 metų patirtį intelektinės nuosavybės, duomenų apsaugos ir įmonių teisės srityse, yra gerai vertinama įvairių konferencijų pranešėja ir lektorė.
Stiprioji Astos pusė yra ilgametė patirtis atstovaujant klientus priežiūros institucijose, suvaldant didelio masto duomenų saugumo pažeidimus, užtikrinant duomenų apsaugos reguliavimo atitiktį didelėse tarptautinėse įmonių grupėse, atstovaujant klientus ginčuose dėl intelektinės nuosavybės. Taip pat advokatė turi didelį įdirbį konsultuojant klientus tarptautiniuose sandoriuose, atstovaujant verslo subjektus ginčuose dėl klaidinančios reklamos, vartotojų teisių pažeidimų.
Dėl subtilaus ir praktiško požiūrio į problemų sprendimą Asta yra vertinama klientų, kurių veikla apima lojalumo programas, darbuotojų stebėseną, pokalbių įrašymą, vaizdo stebėjimą, vaikų asmens duomenų tvarkymą dideliu mastu. Patirtis, įgyta konsultuojant klientus, veikiančius specialiuose verslo sektoriuose, tokiuose kaip elektroninė prekyba, IT, viešbučių verslas, laisvalaikio paslaugos dideliam skaičiui vartotojų, kelia klientams pagrįstą pasitikėjimą dėl advokatės paslaugų kokybės.
Asta taip pat ilgą laiką yra dirbusi Advokatų kontoroje GLIMSTEDT Bernotas ir partneriai.

Tiesioginė seminaro transliacija

Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Apmokėjus sąskaitą, kartu su registracijos patvirtinimu el. paštu atsiųsime nuorodą bei prisijungimo instrukciją.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. (8 5) 263 99 22.

Susisiekti 

Papildoma kursų informacija

Trukmė:

Užsiėmimai vyksta po 4 ak. val. per dieną.

Užsiėmimai vyks kovo 2 ir 4 d.

SEMINARO INFORMACIJA

Programa

10:00-15:45 Seminaro trukmė
9:00-10:00 Nuotolinė registracija
12:00-13:00 Pertrauka
14:30-14:45

Papildoma informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro medžiagą
This block has no preview;

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

Apie seminarą

Seminaro metu bus pristatoma kaip teisingai atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą ir teisėto intereso vertinimą (balanso testą), kaip įvertinti kylančias rizikas ir į ką labiausiai atkreipti dėmesį. Bus pristatomi ir praktiniai pavyzdžiai, geroji praktika ir daromos klaidos.

 

Temos

 1. Kibernetinio saugumo grėsmės, tendencijos. Ką rodo oficialių institucijų ataskaitos?
 2. Saugos konsolidacija Lietuvoje. Ką turime šiandien ir kokie tolesni planai?
 3. 2018 m. Lietuvos nacionalinė kibernetinio saugumo strategija, jos galimas poveikis įmonėms ir organizacijoms, atskiriems sektoriams.
 4. Lietuvos kibernetinio saugumo teisinė sistema. Reguliavimo tendencijos.
 5. Kibernetinio saugumo įstatymo pakeitimai ir jų poveikis. Kibernetinio saugumo pažeidžiamumo atskleidimo reguliavimo tendencijos.
 6. NKSC teisės ir jų įgyvendinimo praktiniai niuansai.
 7. Kibernetinio saugumo įpareigojimai viešajam ir privačiam sektoriui. Lydimųjų kibernetinio saugumo teisės aktų reikalavimai, jų įgyvendinimas praktikoje.
 8. Konkrečios pareigos:
  •  Subjektams, valdantiems ir (arba) tvarkantiems valstybės informacinius išteklius;
  • Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojams;
  • Prieglobos paslaugų teikėjams;
  • Skaitmeninių paslaugų teikėjams (el. prekyvietės, debesijos paslaugos).
 9. Kokius dokumentus privaloma turėti pagal kibernetinio saugumo reikalavimus? Reikalavimai dokumentų turiniui.
 10. Kibernetinių incidentų valdymas. Pranešimo apie kibernetinį incidentą tvarka ir terminai.
 11. Rizikos vertinimas.
 12. Organizaciniai ir techniniai kibernetinio saugumo reikalavimai, jų įgyvendinimas. Santykis su el. informacijos saugos reikalavimais ir asmens duomenų saugumo reikalavimais pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR).
 13. Administracinė atsakomybė už kibernetinio saugumo reikalavimų nesilaikymą.
 14. Praktiniai organizacinių ir techninių saugumo reikalavimų įgyvendinimo aspektai privačiame ir viešajame sektoriuose.

ŽINIOMIS DALINASI

Asta Macijauskienė

advokatų kontoros iLAW asocijuotoji partnerė, kuri yra intelektinės nuosavybės, duomenų apsaugos ir įmonių teisės ekspertė. Advokatė Asta Macijauskienė turi sukaupusi daugiau nei 10 metų patirtį intelektinės nuosavybės, duomenų apsaugos ir įmonių teisės srityse, yra gerai vertinama įvairių konferencijų pranešėja ir lektorė.
Stiprioji Astos pusė yra ilgametė patirtis atstovaujant klientus priežiūros institucijose, suvaldant didelio masto duomenų saugumo pažeidimus, užtikrinant duomenų apsaugos reguliavimo atitiktį didelėse tarptautinėse įmonių grupėse, atstovaujant klientus ginčuose dėl intelektinės nuosavybės. Taip pat advokatė turi didelį įdirbį konsultuojant klientus tarptautiniuose sandoriuose, atstovaujant verslo subjektus ginčuose dėl klaidinančios reklamos, vartotojų teisių pažeidimų.
Dėl subtilaus ir praktiško požiūrio į problemų sprendimą Asta yra vertinama klientų, kurių veikla apima lojalumo programas, darbuotojų stebėseną, pokalbių įrašymą, vaizdo stebėjimą, vaikų asmens duomenų tvarkymą dideliu mastu. Patirtis, įgyta konsultuojant klientus, veikiančius specialiuose verslo sektoriuose, tokiuose kaip elektroninė prekyba, IT, viešbučių verslas, laisvalaikio paslaugos dideliam skaičiui vartotojų, kelia klientams pagrįstą pasitikėjimą dėl advokatės paslaugų kokybės.
Asta taip pat ilgą laiką yra dirbusi Advokatų kontoroje GLIMSTEDT Bernotas ir partneriai.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. (8 5) 263 99 22.

Susisiekti 

SEMINARO INFORMACIJA

Programa

10:00-15:45 Seminaro trukmė
9:00-10:00 Nuotolinė registracija
12:00-13:00 Pertrauka
14:30-14:45

Papildoma informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro medžiagą